Životopis

Narodila jsem se v Neřežíně (nedaleko městečka Hořovice) v malé dřevěné chaloupce o dvou místnostech. V jedné jsme bydleli my tj. moji rodiče a bratr, v druhé bydlel dědeček.

Maminka bývala hodně unavená, takže nás vychovávala dost razantně. Navíc byla narozená ve Vodnáři, takže měla jasnou představu o tom, jak by měla její dcera vypadat, jenže já, jako zrozenec ve Lvu, jsem věděla nejlíp, jak vypadat chci. Byla jsem družná, hravá, s velkou potřebou lásky, ale maminka byla tvrdá, nevzpomínám si, že by mě někdy pohladila či objala. Bratr je starší o pět let, před ním měla maminka ještě dvě děti, které umřely, takže byla šťastná, když jí bratr zůstal, avšak já už byla neplánovaná. Přišla jsem pozdě a maminka na mne už neměla ani nervy ani sílu, jako kdyby všechnu lásku vypotřebovala na bratra. Avšak vynahrazoval mi to tatínek, který mě velmi miloval a zachraňoval mne před výlevy matčina vzteku. Bývala jsem hubeňoučká, a pamatuji se, že jsme si od sedláka půjčovali koně na různé práce v hospodářství, a protože naši neměli čím zaplatit, tak mě maminka „půjčovala“ sedlákovi na různé práce ,např. házet snopy obilí na vál do mlátičky, ty snopy určitě vážili víc než já.

Po základní škole jsem šla na gymnázium. Sice jsem se učila dobře, ale rodiče neměli peníze, takže po absolvování gymnázia jsem nastoupila do zaměstnání, přitom jsem dálkově studovala jazyky a chtěla jsem učit. Jenomže jsem poznala svého manžela a protože jsem nebyla v mé rodině šťastná, tak jsem se 21-ti letech vdala. Ještě před svatbou mi tragicky zemřel tatínek. Brzo po svatbě se mi narodila dcera.

O zdraví člověka jsem se začala zajímat již na základní škole a pak v zaměstnání, kde jsem vedla skupinu zdravotnic. Ale hlavně moje maminka znala všechny byliny, snažila se vše co z této oblasti věděla předat mně. Tyto znalosti převzala od své matky, která byla známou bylinářkou (do dneška si na ni ještě lidé ve vesnici vzpomínají, jaká to byla moudrá žena). Trhala zuby, vařila masti a fungovala jako porodní bába.

S ezoterikou jsem se začala seznamovat v roce 1989, kdy se u nás všechno otevřelo. V tomto roce jsem si udělala masérský kurz, protože jsem chodila do oddílu juda a moji sportovní kamarádi potřebovali mít svého maséra, Ke kurzu sportovních masáží, jsem ještě rozšířila své znalosti o lymfatické, čínské tlakové, pak jsem se dostala k čínské medicíně, kterou jsem studovala 4 roky v Praze a dodnes tyto znalosti používám. Pak jsem navštěvovala kurzy kineziologie. Seznámila jsem se s Reiki, prošla jsem zasvěcení od prvního stupně až k posléze jsem byla zasvěcena na Mistra-učitele. Dnes už sama světím a Reiki mne čím dál víc oslovuje a přitahuje, stále ke mně přicházejí nové informace, které ráda předávám svým žákům. Je to pro mne velká duchovní cesta, která se nyní přede mnou otevírá.

Samozřejmě během těch bezmála dvaceti let, jsem se dostala ještě k dalším věcem, jako je Tarot v hermetickém pojetí a od Tarotu je krok ke studiu Kabaly, hodně pracuji s automatickou kresbou, ať již ji využívám k diagnostice, či k vlastnímu duchovnímu růstu. Maluji si svůj vlastní Tarot, své vlastní pojetí Stromu života. Kromě Tarotu hodně pracuji s numerologií a momentálně pracuji na prohloubení mých znalostí v astrologii. V současné době hodně času věnuji přednáškové činnosti a starám se o dvě ezoterické skupiny.

Zlom v mém životě nastal tedy po revoluci, kdy jsem se nejdříve zabývala problémy mých klientů pouze na úrovni těla, než jsem pochopila, další souvislosti, že je v první řadě důležité zajímat se o problémy v duchovní sféře, kde ve skutečnosti leží počátek všech našich problémů, které se, když se dlouhodobě neřeší, teprve na úrovni těla projeví Co toto poznání způsobilo?

Musím se vrátit zpět k mému manželství. Ono nebylo nejšťastnější, protože jsem se vdávala, abych se dostala z neutěšeného rodinného prostředí. Nejprve se zdálo, že jsem udělala velkou životní chybu, ale dnes vím, že to tak být mělo, protože jsem se potřebovala dostat do domu, ve kterém dnes léčím. Váže se k tomu zvláštní příběh. V době, kdy jsem se rozhodovala, kde si otevřu provozovnu masáží ,můj manžel přes půl roku ležel v nemocnici v Praze ve velmi vážném zdravotním stavu ,jsem jednou v noci měla zvláštní zážitek. Probudil mě pocit, jako by se mnou v pokoji někdo byl. Pomalu jsem stáčela zrak do nohou postele, kde jsem uviděla nádhernou zářivou bytost, která, když zjistila, že jsem s ní navázala kontakt očima, se přesunula k mému pravému boku a díval se mi z výšky přímo do očí a povídala mi, nevím, jestli to bylo verbálně, ale mně připadalo, že na mne mluví: “Tady budeš léčit“. Jakmile to vyslovila, plula prostorem ke vchodovým dveřím ,v té chvíli já už byla úplně probuzená, utíkala jsem za ní a volala :“Počkej, jaké léčit ,co to má znamenat“? Avšak ona už mi nevěnovala pozornost a proplula zavřenými domovními dveřmi a já zůstala stát na studené dlažbě. Zajímavé je, že jsme vůbec neměla strach, nenapadlo mě, co se to vlastně děje. A do čtrnácti dnů jsem si vzala manžela domů z nemocnice, protože on již tam nechtěl být, zřejmě chtěl zemřít doma, a také do tří dnů zemřel, a já jsem si otevřela provozovnu přesně v té místnosti, kde se mi zjevila ona světelná bytost.

Dnes již nepochybuji o tom, že jsem vedená duchovními rádci z vyšších sfér, protože vidím, jak má duchovní cesta na sebe navazuje, vždy se mi dostane správného poznání ve chvíli, kdy ho potřebuji. S duchovními bytostmi se stýkám prostřednictvím automatické kresby a malby. Avšak přímý kontakt s nimi jsem měla jen jednou, na začátku svého působení.

V poslední době se hodně zabývám radikálním odpouštěním, které navazuje na tradiční odpuštění a kterým se zabývám v rámci léčení Vnitřního Dítěte. K práci s Vnitřním Dítětem jsem se dostala, když jsem hledala cestu k otevření srdeční čakry a také abych zpracovala své problémy z dětství, které mě velice brzdily v mém dalším duchovním růstu. Udělala jsem hodně pro to, abych odpustila své matce, pracovala jsem na vztahových problémech se svou dcerou a poté co jsem měla tyto věci zvládnuté, mohla jsem pomáhat i jiným lidem. Tato metoda tradičního odpuštění se mi však nezdála dostatečná, neboť jsem zjistila, že některé bloky s ní uvolnit nejde. A tak ke mně asi před rokem přišla kniha C.Tippinga „Radikální odpuštění“. Tato metoda navazuje na dopuštění tradiční a v podstatě jde o duchovní cestu. Nabízí výjimečný potenciál transformace vědomí. Přesto musím uznat, že my všichni žijeme ve světě lidí a že v jistých časech nám může scházet to, co označujeme za duchovní ideál. Když nás například přemůže bolest, je téměř naprosto nemožné přistoupit k radikálnímu odpuštění. Když jsme nedávno zažili nějakou újmu ze strany druhých, například znásilnění, nelze očekávat, že v tu chvíli přistoupíme na skutečnost, že tento zážitek byl něco, co jsme chtěli, a že to představuje rozvinutí Božského plánu. Nebudeme ochotni tuto myšlenku přijmout. To bude možné teprve později, ve chvílích klidné reflexe, nikoli na vrcholu hněvu a bezprostředně po prožitém traumatu.

Ale pak si musíme neustále uvědomovat, že to co jsme si vytvořili, je duchovní ideál, že poučení, kterého se nám má dostat, je obsaženo v situaci, a že jediná cesta, jak na jejím základě růst, je prožít ji.

Naše volba nespočívá v tom, zda situaci prožít (Duch to rozhodne za nás), ale jak dlouho se budeme cítit jako oběti. Měli bychom se rozhodnout rychle pozici oběti opustit. Uklidňující je, že existuje technologie, jak to udělat. Naopak tradiční odpuštění v tomto ohledu nemá téměř žádný význam.

Avšak tradiční odpuštění nelze považovat za horší než Radikální odpuštění. Je prostě jiné. V kontextu jistého souboru přesvědčení, je tradiční odpuštění jediné možné a samo o sobě má velkou hodnotu. Spočívá v nejvznešenějších lidských kvalitách a vlastnostech, jako je soucit, milosrdenství, tolerance, pokora a laskavost. Radikální odpuštění se od tradičního liší tím, že je založené na metafyzické realitě duchovního světa - toho, který nazývám Svět Božské Pravdy.

Já sama jsem pomocí metody Radikálního odpuštění konečně mohla přistoupit ke zpracování mých bloků, souvisejících s úmrtím mého milovaného tatínka, s odstraněním iluzí, které jsem si vytvářela v mém současném partnerském vztahu a spoustě dalších problémů, které mi znemožňovaly další postup na mé cestě k harmonii a všeobjímající lásce. Mohu tuto metodu vřele doporučit každému hledajícímu.

S láskou Blaženka Mottlová.