Reiki

Jak léčí Reiki

Při tvůrčím nasazení reiki i za těžkých podmínek je důležité, abychom byli důkladně informováni o zákonitostech reiki. Tato pravidla platí pro každý stupeň a každé použití, od pokládání rukou při reiki 1, přes mentální či dálkové léčení s reiki 2 až k zasvěcení na mistra (učitele), jakož i doplňování jinými metodami - např. léčivými kameny nebo aromaterapií.


6 zákonů léčení s Reiki

Vnitřní Dítě přivádí reiki podle potřeby do všech úrovní bytí člověka, kde se vyskytuje nějaký nesoulad. Reiki však nelze jinému člověku vnutit nebo ji dokonce do něj vtlačit. Její účinek je tedy do značné míry nezávislý na jeho víře nebo vědomé vůli. Reiki je nabídka, kterou může nebo nemusí léčená osoba v rozdílné síle a léčivém účinku přijmout. Ale ve své praxi jsem se ještě nikdy nezažila, že by nějaké Vnitřní Dítě se zdráhalo akceptovat univerzální životní energii. Avšak může se stát, že reiki nepronikne k patřičné oblasti těla, ducha nebo duše nebo zpočátku potřebuje velmi dlouhou dobu. Až do toho okamžiku reagují daná místa na dotyk chladně nebo neutrálně.

Na čem je přesně závislá ochota Vnitřního Dítěte otevřít se reiki?

  1. V první řadě na přímém užitku, momentálně plynoucího z léčení. Jinak řečeno, do jaké míry mohou být v daném okamžiku a za daných podmínek uspokojeny jeho potřeby ve stavu, kdy se nemoc neprojevuje. Každá nemoc má pro postiženého nějaký hlubší smysl, dává mu možnost si něco uvědomit, aby se mohla jeho osobnost dále vyvíjet. Nebo dosáhnout i jakési pomyslné rovnováhy, aby úplně neztratil schopnost jednat. Nemá-li Vnitřní Dítě v daném okamžiku možnost uspokojit jednu nebo více naléhavých potřeb, nebude při léčení účinně spolupracovat.
  2. Dále je velmi důležité získat pacientovu důvěru, zbavit ho strachu a poskytnout mu při léčení pocit pohody. To samozřejmě platí i pro samoléčení. Pokud je Vnitřní Dítě stále znovu odmítáno Středním Já, jakmile začne ohlašovat své potřeby (smyslnost, hravost, radost ze života, požitek apod.), nebude jen tak ochotné projevit bolestivá místa své sensibility, nejistoty a zranitelnosti. I zde je třeba napřed vytvořit vztah, postavený na důvěře, než se začne pracovat s reiki.
  3. Dále je třeba vzít v úvahu okolní podmínky. Tím víc je klient bombardován vzruchy, čím hůř se cítí v ošetřovně, tím hůř se Vnitřní Dítě otevře reiki.

Z těchto tří podmínek lze odvodit následující pravidla pro praktické použití reiki: Nemoci lze léčit pomocí reiki tím rychleji a jistěji, čím méně jsou zakořeněny v hloubce duše postiženého. K úspěšnému léčení hluboce zakořeněných chorob musí být fyzické vědomí skutečně přesvědčené o tom, že se uzdravení vyplatí.

  1. Reiki neproniká přímo do těla, ale podněcuje ho jen k tomu, aby co nejlépe plnilo své přirozené funkce. Proto tedy reiki v podstatě nepředstavuje energii v běžném slova smyslu, protože ji není možné přiřadit k žádné zvláštní kvalitě jako jin či jang, ani k určitým čakrám. Není ani polární a představuje spíš informaci, která se dá označit pojmem " podpora vitality". Při úspěšném použití reiki je zbytečné dbát na polární přiřazení rukou léčitele k určitým tělesným zónám pacienta. Reiki totiž nemá s polaritou nic společného.
  2. Reiki podněcuje jen možnosti zachování života a rozvoje, jež jsou tělu vlastní. Nezasahuje přímo do látkové výměny nebo do duše. Proto je v případě chronických, vážnějších a v duševní struktuře zakořeněných chorob třeba se ještě dodatečně postarat o přísun vstupů, které léčí a podporují vývoj, v podobě vhodné stravy, dostatečného množství vody co nejlepší hmotné a energetické jakosti, impulzů k učení a uvědomování, odpovídajících osobnímu stavu, a konečně i potřebnou duševní a fyzickou něhu. Stejně velký význam mají i výstupy, umožňující vyléčení a růst. Sem patří veškeré vylučování zplodin a jedů, pokud je nemocný zvládá. Dále je důležitá schopnost vhodně odvádět a dávat najevo nahromaděné pocity.
  3. K zabezpečení úspěchu celostního léčení se musí využívat vlastní tvůrčí schopnost, jeden z nejvýznamnějších doprovodných jevů komplexní medicíny, a dostatečně se fyzicky pohybovat, aby se povzbudila látková výměna. Jde tedy o bezvýhradné přijetí vlastní tělesnosti a harmonické spojení těla, ducha a duše. Tai chi, joga, qi gong, jsou k tomu vzhledem k své jemnosti a komplexnosti velmi vhodné. Ale i procházky nebo pravidelné, uvolněné běhání jsou velmi užitečné. Raději se vyhýbáme vysilující, křečovité, výkonnostní a jednostranné činnosti.