Ochranné obrazy

Maluji ochranné obrazy ( talismany ) archanděla Michaela .Lze je využít jako ochranu před útoky entit, duchů, démonů a negativních myšlenkových útvarů, před černou magií a ostatními pokusy manipulovat lidským vědomím.

Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Vede řád andělů, který je znám jako „Ctnosti“ a dohlíží na život nositelů světla. Jeho hlavním úkolem je zbavovat Matku Zemi a její obyvatele energií, spojených se strachem.

Při očistných rituálech, které vykonávám, mi pomáhá odvádět entity, duchy , démony, napoutané duše a negativní myšlenkové útvary do míst, které jim náleží.

Lidé, kteří si zajistí jeho spolupráci , se nazývají „nositelé světla“.

Michael vede a řídí ty, kteří mají pocit, že bloudí nebo si neumí poradit se smyslem života či kariérou v práci. Dokáže stimulovat nemotivované nebo bázlivé, aby začali jednat.

Archanděl Michael vám rovněž poradí, jaký další krok byste měli učinit, aby se váš život naplnil úspěchem , harmonií a bezpečím.

Pomáhá :

  • v nabytí odvahy
  • navádí na správnou cestu
  • nabytí energie a vitality
  • v nalezení smyslu života a to ve všech aspektech
  • v získání motivace
  • s ochranou
  • s očistou od entit, duchů, démonů a negativních myšlenkových útvarů
  • s vyčištěním prostorů ( domy, byty, pozemky....)
  • v získání sebevědomí