Léčebné kódy

Problémy srdce jsou problémy duše

Máme-li nějaký zdravotní nebo vztahový problém, měli bychom si položit otázku: „Jaký stres je toho příčinou?“

Věřím, že bychom se dostali mnohem dál, kdybychom se pokaždé, když máme nějaký problém se zdravím, vztahem či prací sami sebe zeptali: „Jaký problém srdce je zdrojem této situace a jak ho mohu vyléčit?“

K tomu, abychom mohli s úspěchem léčit problémy srdce (mám na mysli stresové situce z tohoto či minulých životů, uložené v srdci v podobě bloků), lze použít léčebný kód, což je sice fyzický mechanismus v těle, který můžeme zapnout a aktivovat, který ale zároveň obsahuje duchovní cvičení léčící problémy srdce.

Přiměje to lidi, aby vám odpustili? Sejme to z vás všechny životní hříchy? V žádném případě. Něco takového můžete udělat jen vy a Bůh.

Léčebný kód léčí destruktivní energetický vzorec vzpomínky, obsahující nějaký mylný názor, jež ve vás vyvolává obavy tehdy, kdy se není čeho obávat a aktivuje systém stresové reakce těla, když by neměl být aktivován, což vede ke zdravotním potížím a ke všem problémům, jaké vás napadnou. Jsem přesvědčena, že právě v tom se v naprosté jednotě setkává bible s vědou, nicméně v bibli to bylo napsáno mnohem dřív: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život!“

A teď uvedu pár smělých tvrzení vycházejících z toho, o čem je tu řeč.

Jste tím, kým jste ve svém srdci

Můžete lidem říkat: „To jsem já a v to věřím, to dělám a to hodlám udělat...“, ale tím, kým skutečně jste, jste ve svém srdci, protože když se hlava střetne se srdcem, srdce vyhrává.

Čemu věříte ve svém srdci, tomu věříte doopravdy. Co je ve vašem srdci, určuje, v jaké situaci jste.

Jakmile se aktivuje názorový systém založený na stimulu a reakci, dostanete se zpět do doby, kdy ona bolestná vzpomínka vznikla. Jakmile se oživí některá z těchto bolestných vzpomínek, ocitnete se tam, kde jste už kdysi byli. Když nastane určitá situace, vrátíte se do doby, kdy se stalo něco podobného a znovu prožíváte s tím spojené emoce.

Co je ve vašem srdci, určuje, jak jednáte

Vědomě si dokážeme dělat úžasné plány. A máme i schopnost je uskutečnit. Ale pokud jsou s těmi činnostmi a záležitostmi spojeny bolestné vzpomínky, budeme na ně reagovat, ať chceme nebo nechceme, a jednat na základě názorů spojených s těmito vzpomínkami tak dlouho, než se nám podaří je vyléčit. Jestliže nejednáme tak, jak bychom chtěli, nebo to neděláme tak často, jak bychom chtěli, takže nejsme schopni uskutečnit v životě to, po čem toužíme, pak je jasné, že se reaktivovaly bolestné vzpomínky, jež nás nutí dělat něco, co dělat nechceme. A to platí i o nežádoucích myšlenkách a pocitech.

Srdce je naprogramováno k ochraně

Hlavním úkolem srdce je chránit vás, abyste neprožívali nepříjemné a možná i fatální věci, a především zabránit tomu, aby se něco takového neopakovalo. Proto v konfliktu hlavy a srdce vítězí srdce, protože srdce je naprogramováno k ochraně. Využívá k tomu stresovou reakci těla. Pokud se tato reakce dostaví ve chvíli, kdy by se dostavit neměla, začneme mít obavy, ačkoli k tomu není žádný důvod. Střetne-li se hlava se srdcem a srdce vyhraje tím způsobem, že to negativně ovlivní vaše zdraví nebo kariéru či vztahy, nebo vám to brání v pocitu klidu, je to způsobeno tím, že srdce má obavy. Možná vědomě strach ani necítíme, ale ve skutečnosti rezonuje v našich buňkách.

Co je v našem srdci, to určuje naše priority

Zeptáte-li se stovky lidí, jak stanovují ve svém životě priority, nejspíš vám všichni odpovědí, že se o tom, co je důležité a co je potřeba udělat nejdřív rozhodují na základě racionálního a logického prozkoumání faktů a okolností. Pravdou však je, že ve skutečnosti dáváte prioritu tomu, co je pro vás cenné, a onu hodnotu určuje vaše srdce.

Znamená to snad, že jsme pouze roboti a že racionální a logický pohled na život nemá smysl?Samozřejmě, že ne! Je to jeden faktor v celém procesu, a pokud se srdce shoduje s racionálním myšlením, pak není žádný problém. Ovšem jakmile buněčná paměť předloží názor založený na strachu, přiměje nás to zkoumat týž racionální fakt, ale vzápětí není zaručeno, že dospějeme k logickému či vhodnému závěru.

Spojení srdce a těla

A teď bych vám ráda řekla důležitou věc.Vzpomínky, názory a problémy srdce ovládají fyziologii těla. Mylné názory podnítí stresovou reakci těla ve chvíli, kdy by neměla být aktivní. Jakmile se to stane, výsledkem bývá vznik téměř všech známých nemocí a chorob. Stresová reakce uzavírá buňky, vypíná imunitní systém a výsledkem jsou všechny možné zdravotní problémy, jaké si dokážeme představit. Fyzické i nefyzické problémy pramení ze srdce a z těch buněčných vzpomínek, které vytvářejí destruktivní energetické frekvence vyvolávající v těle stresovou reakci ve chvíli, kdy to není žádoucí.

Jsem přesvědčená, že tyto věci dosud nikdo nepojímal tímto způsobem. Je to nový pohled a nový objev týkající se fungování těla, mysli a srdce. Věřím, že pokud přijmete tyto informace a pravdy a vyléčíte záležitosti srdce, vyléčíte i své buněčné vzpomínky a zbavíte se stresu, takže budete v životě moci dělat vše, o čem jste kdy snili, a budete úspěšní ve vztazích i v práci, budete podávat vrcholové výkony, preventivně se věnovat svému zdraví, zbavíte se zdravotních problémů a budete mít dobré vztahy se svou rodinou.

Věřím, že se zlepší celý váš život, jakmile pochopíte, jak to celé funguje a využijete léčebné kódy k vyléčení zdroje všech problémů - srdečních záležitostí i destruktivních buněčných vzpomínek srdce, jež obsahují mylné názory a postoje.