Kabala a Strom života

Prvořadým nástrojem Kabaly je Strom života.Tento útvar v sobě obsahuje veškerou skutečnost a pochopit ho znamená totéž,jako být schopen mluvit jazykem kosmu.

Strom se vertikálně čtyřikrát opakuje a vytváří tak Jakubův žebřík,který je středobodem pro vzorec veškerého stvoření.

Mluvíme -li o Stromu života ,máme tím obvykle na mysli zvláštní Strom,který představuje lidskou psychiku.

Kromě Stromu života a Jakubova žebříku je Kabala navíc pevně spjata s astrologií.Zvěrokruh a jeho znamení se rovněž týkají psychologického ,Jeciratického světa Stromu života.

Kabale je jasné ,že lidstvo se bude plně realizovat pouze skrze užívání všech čtyř světů-

ohně,vzduchu,vody a země.

Kabala má rovněž psanou tradici svatých textů ,a to počínaje Tórou-prvními pěti knihami Bible.