Automatická kresba

Co je automatická kresba?

Automatická kresba nám slouží k sebepoznávání,touto formou můžeme dostat zprávu od naší přirozené individuality(vnitřní bytosti) a pak změnit své chybné programy,zharmonizovat se se svým Vyšším Já.

Cílem automatické kresby je poznat cestu k naší Přítomnosti a k Vnitřní Pravdě.

Automatická kresba může být zprávou naší Duše,Ducha a hlavně zprávou našeho Mistra.

Formou automatického pohybu tužky,či štětce se učíme rozumět sami sobě.Kresbu pouze sledujeme ,jde skrze nás,nejsme to my kdo maluje,jsme pouze prostředníky k přijmutí zprávy od naší vnitřní bytosti napojené a naše duchovní průvodce.

Náš život je mnohdy pro nás nesrozumitelný,nečitelný,dáváme si často otázky a hledáme cesty jak se cítit dobře a radostně,jak být v harmonii,aby nám jako učební lekce nepřicházely stále jen v podobě nemocí či bouřlivých,bolestivých vztahů.

Pomocí automatické kresby můžeme proniknout do energií ,které při tomto kontaktu vznikají.Když uvidíme na papíře a v barvách zaznamenány energie například našich konfliktních vztahů,učíme se jim postupně rozumět.Najednou se nám otevře oblast vnímání a my náhle víme co v sobě změnit či co přijmout ,co nám v takových situacích vlastně brání být sami sebou,.

Pokud použijete automatickou kresbu a jste připraveni se napojit na své Mistrovské Já,jsou informace pomocí automatické kresby jasné,harmonizující a uzdravující.Stačí si vše uvědomit,vpustit toto poznání do svého života a ŽÍT.