O mě

Pro uzdravování duše a těla používám mnoho technik a způsobů.

Některé jsem pro vás popsala podrobně v této sekci ( viz odkazy níže) a nebo v článcích.
Proč a čemu se věnuji je napsáno v článku níže na této stránce. 

Napsali o mě:

Odpustit znamená prožít znovuzrození

Když se někdo zajímá o příliš mnoho metod a směrů, vzbuzuje to v nás pochybnosti, že nic z toho určitě nemůže dělat pořádně. Terapeutka Blažena Mottlová je ovšem důkazem toho, že právě šíře zájmů může být v léčení a esoterice i ku prospěchu – pokud je ovšem dokážeme propojit a využít k získání komplexního obrazu o nás samých i okolním světě.

Co vás přivedlo k zájmu o zdraví a esoteriku?

Asi to máme v genech. Babička byla vyhlášená léčitelka, v oblasti, kde jsem se narodila, na ni dodnes lidé vzpomínají. Měla velké znalosti o bylinkách, vyráběla z nich masti a extrakty, trhala zuby, chodila k porodům… Její sestra byla známá kartářka a moje maminka se vyznala nejen v bylinkách, ale také dělala skvělé masáže.

Vy sama se ovšem zajímáte o neuvěřitelnou šíři metod a směrů…

Ano, začínala jsem jako masérka, pak jsem studovala čínskou medicínu, pak přišlo zasvěcení do Reiki (až na stupeň Mistr), přidal se zájem o Tarot, numerologii, astrologii, automatickou kresbu a také jsem studovala kineziologii u Carol Ann Hontz. Pomocí automatické kresby jsem začala malovat svůj vlastní Tarot a souběžně s ním spojovala 72 géniů Merkurské zóny, což byl také počátek mého zájmu o Wicca rede a pak o kabalu. Zabývám se i moderní magii, cestu Stromem života, zdravé stravování, filosofii a psychologii. Některé z metod jsou mi samozřejmě bližší a využívám je více, každý klient je ale jiný, a proto musím vždy hledat tu, která mu nejvíce pomůže.

S jakými potížemi vás lidé nejčastěji vyhledávají?

Nejčastěji ale řeším případy chronického únavového syndromu, psychické problémy po rozvodu či úmrtí někoho blízkého a také pomáhám prostřednictvím rituálů zbavovat lidi duší, které si přejí z různých důvodů tady zůstat. Může jí např. o duši člověka, jenž lpěl na svém majetku nebo natolik přilnul k nějakému místu či události, takže tam stále obchází, než si uvědomí, že je vlastně mrtvý. Řada mých klientů hledá odpovědi pomocí tarotu, ale pomáhám i těm, kteří jsou „jen“ přepracovaní, mají potíže s páteří nebo jiné fyzické problémy - i ty totiž ve finále většinou souvisejí s dětstvím, prenatálním vývojem, porodem či minulými inkarnacemi. Ale vyhledávají mě i ti, kdo hledají pomoc na své duchovní cestě.

Jak při léčbě postupujete?

Nejprve většinou používám automatickou kresbu k diagnostice problému na úrovni psychické a poté věnuji pozornost tomu, co se už projevilo na úrovni těla. K celkovému pochopení využívám i tarot, numerologii i astrologie. Pak se snažím uvést klienta do harmonie a probudit samoléčící síly jeho duše. Pozornost ovšem věnuji i jídelníčku, protože zdravé stravování je velice důležité a pomáhá vytvářet co nejpříznivější podmínky pro další duchovní růst – dokonce jsem začala pořádat i kurzy na toto téma.

Hodně zdůrazňujete nutnost práce na Vnitřním dítěti a problém odpuštění. Proč?

Duchovní růst je vždy podmíněn i odstraňováním bloků, které si přinášíme z minulých životů, prenatálního vývoje a dětství. Už mé narození přitom signalizovalo, že budu mít v této inkarnaci za úkol právě práci s Vnitřním dítětem a problémem odpouštění. Porod to byl velmi komplikovaný a já v sobě nashromáždila tolik negativních přesvědčení, bloků a trhlin, že některé z nich zpracovávám až nyní, ve svém současném partnerském vztahu. Díky tomu jsem však pochopila, že když před námi vyvstane nějaký problém, život nás jeho prostřednictvím žádá, abychom se změnili. Každý problém představuje místo v našem nitru, kde se sváří protichůdné energie, jež se promítají do našeho vnějšího prostředí. Všechna taková místa představují prosbu o odpuštění navenek a o integraci uvnitř, abychom mohli situaci změnit. Každý konflikt s partnerem, dětmi či spolupracovníky znamená sdělení, že změnit se musíme my sami, a naučíme-li se odpustit dané situaci a lidem v ní, prožijeme znovuzrození. Díky zájmu o tuto tématiku jsem se naučila způsobům, jak zvládat svůj život a léčit sama sebe, získala jsem sebeúctu a sebedůvěru a tyto pozitivní výsledky mne přesvědčily, abych své zkušenosti začala předávat i jiným lidem.

Zabýváte se i studiem Kabaly. Co vám přináší?

Kabala zohledňuje prapůvod všech lidských bytostí, jejich Božskou, duchovní a fyzickou složku a dává odpovědi v otázkách okamžiků osudových pro každého člověka – narození a smrti. Pomohla mi pochopit, že ať jsem v předchozích inkarnacích konala cokoli, má to dopad na můj současný život. Díky ní si vážím setkání se skupinou duší, se kterou léta úzce spolupracuji při studiu Tarotu v hermetickém pojetí, a mohla jsem přijmout myšlenku, že je to vlastně má náhradní rodina, v níž je samozřejmostí stát při sobě v těch nejtěžších chvílích naší inkarnace.