Thovt

Archanděl Thovt

Thot, Ezovte, Ezhovtej

Je staroegyptský bůh moudrosti a učenosti,nebo též písma a řeči. Byl též bohem lékařství a kouzelnictví, stělesněný v podobě ibise nebo paviána.
Podle některých staroegyptských legend byl prvním vládcem na světě a opravňoval mrtvé ke vstupu do podsvětí.
Thovt je pokládaný za vynálezce písma a slov,obdařil lidstvo řečí a byl „pánem božího slova“. Byl bohem všech intelektuálních činností a znalostí a ochráncem všech písařů.