Archanděl Zadkiel

Archanděl Zadkiel

Působnost:dokonalost, moudrost, vědění, napojení na božskou energii, vykoupení, svoboda, dokonalé čištění a rozvoj, skok vědomí, blaženost, ticho

Popis energie:Zadkielova energie integruje, harmonizuje a vyrovnává. Spojuje nebe se zemí a současně rozšiřuje. Stejně tak, jak rostou rostliny , rozpínáme se i my „nahoru“, do šířky a hloubky. Zadkielova energie uvolňuje napětí a osvobozuje od omezení, nedokonalosti, vázanosti.

Hlavní barvou Zadkiela je fialová. Jeho jméno je“ blahovůle Boží“.

Jeho úkolem je šířit božskou strukturu v pozemském životě, v dualitě. Rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti , dokonalou formu, dokonalé bytí, dokonalou strukturu. Tím obsahuje také možnost překročit momentální strukturu a pokročit do další roviny, do další dimenze. Přispívá každé bytosti k dokončení tvaru a otevírá možnost vstoupit do jiné formy.

Je andělem růstu, rozvoje sebe sama a završení , Všechno to, co bylo stvořeno , v sobě nese ideální formu, sleduje Boží plán a zkouší se na Zemi vyvíjet do své dokonale završené formy.

Zadkiel je také „strážcem kosmických zákonů“, toho co vždy bylo , je a bude. Zajišťuje soulad všeho bytí se zákonitostmi kosmu, v konečné instanci s principem lásky a bdí jako přísný učitel, abychom se těmto principům naučili a dodržovali je.

Zadkiel – klíčová témata a kvality:

Vnitřní a vnější svoboda. Transformace nevysvobozených částí bytosti. Poznat sama sebe. Připustit změnu. Přeměna k dobrému. Rozpuštění karmy. Prohlédnutí karmických struktur. Smrt a vzkříšení.

Energie archanděla Zadkiela nám pomáhá překročit práh, jenž tvoří karmické zvyky, způsoby chování a myšlenkové vzory a vede nás ke skutečné duchovní svobodě.