Archanděl Sandalfon

Archanděl Sandalfon

Jméno archanděla Sandalfona znamená“Bratr“,je dvojčetem archanděla Metatrona.Prý byl jednou na Zemi jako Eliáš,prorok Izraele(Metatron žil na Zemi zase jako božský písař Henoch).Sandalfon je archandělem či patronem hudby.Je jedním z andělských knížat bojujících proti temným silám po boku archanděla Michaela-pomáhá archandělu Micaelovi při odstraňování strachu a jeho následků patrně prostřednictvím hudby.(Pusťte si nějakou uklidňující hudbu a zavolejte Sandalfona ,aby rozehnal jakékoliv pochyby v duchovních záležitostech).

Sandalfon je andělem mistrovství -patří k deseti hlavním andělům kabaly a střeží 10.sefiru(říši) -království Malchut.

A také je archandělem modliteb.Podle rabínské tradice uplétá archanděl Sandalfon jako anděl modlitby z modliteb věřících věnec jako ozdobu na hlavu Boha.Když věnec doplete ,ten se sám položí na hlavu Pána.Sandalfon je obrovský anděl.Je tak velký,že svou velikostí nahnal strach Mojžíšovi,který byl vzat do Nebes,kde měl získat Tóru.

Sandalfon léčí rány našeho srdce,čímž je opět umožněno radovat se z krás světa,z drobností,z hudby,barev,umění a všeho,co je projevem Boží krásy na zemi.Jeho energie nás vyzývá k otevření se lásce.Smiřuje nás s bolestnými zážitky a zprostředkovává poznání,že temnota patří ke světlu stejně jako bolest patří k radosti.Sandalfon podporuje všechny formy zrodu.Ať už se jedná o fyzické početí embrya(rozhoduje o pohlaví) nebo o zrod Bohyně v nás – o zrození lásky,síly,nebo o zrod nového vědomí,probuzení našeho Ducha.Propojuje duši s Duchem -nejvyšším cílem všech cest je návrat ke Zdroji.Duše(božské ženství) splývá s duchem (božské mužství),čímž vzniká celistvost,o kterou oba usilují.Každá individuální cesta je však sama o sobě jedinečná.

Pokud se otevřeme jeho energii,umožňuje nám uskutečnění našich snů.Jeho energie je totiž čistou ,opravdovou láskou a jako taková má obrovskou moc uskutečňovat ,měnit a ovlivňovat věci.

Ke kompetenci Sandalfona patří také spojení s naším dvoupaprskem,po kterém podvědomě všichni toužíme.Avšak v důsledku trvání našich stínů a karmických zápletek si k sobě přitahujeme prozatím karmické partnery.Se svým dvoupaprskem se také nemůžeme sejít,pokud vyhasla energie lásky v našem srdci.Teprve až naše srdce bude zářit láskou a budeme celiství sama v sobě,je možné setkat se se svým dvoupaprskem.Ale i náš dvoupaprsek musí na sobě třeba ještě mnoho pracovat.Je třeba brát v úvahu zákon rezonance,totiž,že si k sobě nemůžeme přitáhnout dokonalého partnera,pokud ani my nejsme dokoanlým partnerem.Možná v této době ještě není vhodná doba hledat dvoupaprsek jako partnera mimo vlastní bytost ,ale spíš integrovat svůj vlastní dvoupaprsek-mužský a ženský element.Ženy musí přijít na to,co to znamená být silná jako žena a muži musí přijít na to ,jak být zranitelný a cítící jako muž.Pak,až budeme hledat partnera ,nebudeme hledat někoho,kdo uspokojí naše nenaplněné potřeby ,ale budeme hledat také někoho úplného.Veškeré konflikty,které probíhají,(pokud se na ně podíváme z širšího úhlu pohledu) se ve skutečnosti odehrávají mezi mužem a ženou v nás,protože jsme ještě nesloučili dokonale svůj mužský a ženský element.Když budujeme spolupráci mezi svým mužským a ženským protějškem v sobě,jsme schopni dojít ke vzájemné spolupráci na této planetě se všemi bytostmi.

Poselství archanděla Sandalfona

Já jsem žena v muži a muž v ženě.Já jsem Bohyně a Bůh,které se spojí v kosmickém tanci v jednotu.Já jsem vesmírná brána,skrze kterou se rodí Božské vědomí do vašeho světa.Já jsem dítě v každém z vás,já jsem to dítě v dítěti v tobě.Nyní je čas ,aby ses opět spojil s vesmírem,sjednotil stín se Světlem a svou duši s jají ztracenou částí.Neseš v sobě sémě a dávno by ses již nemusel oddělovat.Čeká v tobě dítě ,aby vyjádřilo radost,Bohyně,aby rozproudila svou milující sílu a Bůh,aby veškerou sdílu nasměroval na jeden cíl.Mimo to je také čas k setrvání v blaženosti.Ve mně najdeš začátek a konec a bránu k nekonečné lásce.Budu tam,kde mne potřebuješ,abych projasnil tvé stíny Světlem a spojil tě s vesmírem.Já jsem Sandalfon,tvé probuzení.