Archanděl Samuel - anděl Lásky

Archanděl Samuel je jedním z andělů,který bývá volán a vzýván nejčastěji.A není divu ,na oplátku nic nepožaduje .Vždyť tento vesmír byl stvořen právě z Lásky,a jedině také ona může vyléčit svého největšího nepřítele a protivníka,kterým je strach.

Samuel se však nevěnuje jenom takto vzletným ideálům,pomáhá nám i v našich každodenních problémech.Hledáme-li někoho ,kdo by s námi chtěl sdílet náš životní příběh,můžeme Samuela poprosit o pomoc(doporučuji prosbu nekonkretizovat,spíše požádat o člověka ,který se k nám nejlépe hodí nebož s níž si vzájemně nejlépe naplníte své potřeby).

Archanděla Samuela můžete rovněž poprosit o pomoc v případě,když chceme posílit věrnost a udržení vášně v již vzniklém svazku ,nebo k léčení starých emocionálních ublížení,zrad a podrazů.

Samuel má barvu růžovoua požádat jej o pomoc můžeme třeba takto:

Milovaný archanděli Samueli,
přiveď mi prosím do cesty člověka,
který se ke mně hodí,
s kterým naše láska bude vzkvétat
a s kterým se společně přiblížíme lásce Tvojí.
Ctím tě a děkuji za vyslyšení mé prosby
a to ve jménu Všemocného.
 

Pokud potřebujete vyléčit žal po ztrátě milované bytosti,může vaše modlitba znít následovně:

Milovaný archanděli Samueli,
dej mi prosím lék na mé bolesti,
které způsobila nevědomost.
Vyhoj žal a prázdno v mém srdci
a naplň ho novou nadějí.
Ctím tě a děkuji za vyslyšení mé modlitby,
a to ve jménu Všemocného.

V případě,že potřebujete s někým utužit vzájemné milostné pouto,můžete vyzkoušet následující modlitbu.Musíte však mít na mysli konkrétního člověka,se kterým žijete v trvalejším svazku.Lásku někoho konkrétního ,kdo o vás bohužel nestojí,vám archanděl Samuel získat nepomůže(protože se nesmí vměšovat do svobodné vůle druhých lidí a vy byste si tím navíc zbytečně zatížili karmu).V případě bolestivě neopětované lásky vám ale může zcelit rány a do života přivést jiného partnera ,který vaši lásku opětovat bude .Ale nyní již modlitba o rozdmýchání vášně v partnerském svazku:

Milovaný archanděli Samueli,
zažehni v nás prosím plamen vzájemné přitažlivosti
a dej,ať touha mezi námi stále bují.
Ctím tě a děkuji za vyslyšení mé žádosti,
a to ve jménu Všemocného.