Archanděl Raziel

Sluneční zasvěcení,charisma,potlačená zlost,mystérium,čištění a detoxikace ,využití sexuální energie k rozšíření vědomí,vzlétnout jako Fénix z popela,životní radost,tajné vědění vesmíru,mužský aspekt tvoření,moc,projekce ega,probudit mistrovské Já,úspěch.

Energie archanděla Raziela

Archanděl Raziel

Ovlivňuje pád ega a nejvyšší vzestup duše,když je dokonán „pra-třesk“ v srdci a ve vědomí.

Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla .Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce Slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň.Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakru mimo fyzické tělo ,tak také na třetí a kořenovou čakru.

Symbolem archanděla Raziela je slunce.Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím,že svým ohněm a svou prasílou zahřívá a oplodňuje.Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie,jako např.tantru.

Jeho hlavním posláním však je ,abychom poznali sebe v Bohu a Boha v sobě.Ve skutečnosti nejsme od Boha odděleni.V kritické situaci prosíme o něco mimo nás,co si v našich představách nejsme sami schopni dát.Modlíme se k Bohu s prosbou o léčení,finanční podporu a o uskutečnění láskyplných vztahů.

Když se nám podaří dosáhnout toho ,že se chápeme neodděleně od Božího slunce v našem srdci,když se nám podaří chápat sebe samé jako původ Božího vědomí a jako sílu,jež tvoří vše v přebytku ,spojujeme se s naším vyšším Já,odkud je zásobován jevový svět světelnou energií.

Mystická pravda ,která leží mimo lidské chápání je zrozena z vyššího Já,zní:“Já jsem“.Zkušenost „Já jsem“ je probuzení Božího vědomí,naší skutečné přirozenosti v nás a odpovídá zrodu mistrovského Já-svět kolem nás se nově uspořádává.

Naše hojnost v nitru se manifestuje navenek.Zakotvení v mistrovském vědomí stojíme nad zákony,které ovlivňují utrpení ,nemoc a nedostatek.

Tím,že již Boha neprožíváme odděleně , se v nás dokončuje velké sluneční zasvěcení.Vědomí ega ,jež klade nekonečně mnoho podmínek a tím blokuje neomezený tok energie léčení,jednoty a lásky,je nahrazováno vládou mistrovského Já.Osmá a první čakra jsou propojeny.

Hovoří archanděl Raziel:

Já jsem dokonalý nositel Světla.Já jsem dokonalé Světlo z centra Slunce.Přináším vám pravdu slunečního bytí.Já jsem ve vás a vy jste v e mně.Ve mně a v Lordu Maitreyovi získáte vědomí o původu neomezeného Božího Já ve vás a o nižší přirozenosti,na kterou se stále znovu vážete.Projděte se mnou branou osvícení.Oheň slunce spálí vaše myšlenky,plné utrpení a z nich zrozené projevy,aby se pozvedlo mistrovské Já ve vás.Je to východ slunce duše.

Ve skutečnosti již jsi své osvícené mistrovské Já.Slunce tvého nebe stojí vysoko.Jsme jednotou ve Světle.

Pomocná afirmace:

Milovaný archanděli Razieli,svatý moudrý Duchu,prosím o sluneční zasvěcení.Nech ,prosím,vzejít mé slunce a uvolni řetězy minulosti!AŤ již jde o řetězy z energie manifestace nebo o rodinné svazky nebo o význam mého jména,prosím Boží milost,aby rozpustila řetězy,které mne poutají k mému nižšímu Já.Vstupuji do Světla praslunce,do Božího Světla.Právě teď.!