Archanděl Rafael

Archanděl Rafael

Léčení těla,Duše a Ducha,otevření třetího oka,pravda,růst skrze léčení,léčení skrze lásku,sbeléčení,schopnost léčit ostatní,poznat vlastní poslání,rodina duše.

Archanděl Rafael

Energie Archanděla Rafaela.

Pomocí světle zeleného až nachově zeleného světelného paprsku,ke kterému patří archanděl Rafael a jehož prostřednictvím se uskutečňuje léčivá energie na pozemské úrovni,získáváme přístup k vnitřním tématům ,jež se často manifestují jako nemoc.Naše bytí oddělené od Boží jednoty zažíváme denně jako nedostatek,který nás současně motivuje ke změně tohoto neuspokojivého stavu.

Nemoc,utrpení a bolesti jsou vnějšími znaky naší duševní tísně.Utrpení je většinou hnací silou vedoucí k poznání ,proč nás trápí právě ta či ona bolest .Už v tomto postupu vězí klíč k vyléčení.Tím,že hledáme odpovědi ,jsme energií Rafaela seznamováni s možností poznat nevyřešené emoce,které se projevují jako tělesné a duševní utrpení ,a tím odstranit příčinu.Teprve potom jsme připraveni umožnit vyléčení.

Odmítání připustit,že nás uzdravuje Bůh („Bůh léčí odpovídá významu jména Rafael“),má kořeny v hlubokém strachu,že potkáme své skutečné Já ,které neodpovídá naší přijaté osobnosti.

Většinou se naše osobnost podobá pevnému pancíři,který zadržuje nahromaděné pocity jako zlost a smutek.Naše skutečné Já se nemůže ukázat,růst není možný.

Zde nás energie archanděla Rafaela podporuje.Pancíř se uvolní,nahromaděné pocity se dostávají na povrch a uvolňují se.Tento proces odpovídá zbavování se duševních jedů.Duše je osvobozena a může dojít k uzdravení,.

Hovoří archanděl Rafael.

Já jsem Rafael,který poskytuje útěchu.Nezjevuji se nahodile ,musíš mou pomoc chtít a prosit o ni ,protože jinak pomoci nemohu.Potom k tobě přijdu v lásce a dotknu se tvého jemnohmotného srdce ,které se rozezní jako nebeská harfa.

Léčím srdce lidí a hledám v tobě smaragd pravdy,abych jej vynesl na povrch.Mnoho odpadu musí být odklizeno.To je většinou bolestné.

Teprve potom jsi připraven léčit láskou jiné lidi a setkat se svým dvoupaprskem z nebeských říší.Moje energie spojuje ženský a mužský princip a odstraňuje protiklady.Poznání o tvém uzdravení je perutí svobody ,která tě ponese do nebe.Věř na Zázrak svého uzdravení skrze mne.Tak se stane.Já jsem láska,kterou vysílá Bůh k uzdravení lidstva.

Archanděl RafaelTento zdánlivě snadný cíl je však obtížné uskutečnit,protože díky strachu ze změny a z nepříjemného pohledu do vlastního zrcadla stále znovu ztroskotáváme na našem vlastním odporu.

Obraz

Tento obraz objasňuje,že náš vlastní proces uzdravování můžeme příznivě ovlivnit tím,že se osvobodíme od emocionální nečistoty,která nás činí nemocnými a poznáme smysl našehoo utrpení.

Otevřít se léčivému plameni a dovolit mu,aby spálil nečistoty ,které se nashromáždily během mnoha inkarnací,vyžaduje odvahu.Nové prožití bolestných situací a vynoření potlačených vzpomínek a částí vědomí může být pociˇtováno jako velmi nepříjemné.Je však na čase umožnit zázrak uzdravení a nastoupit nový směr.Ujasni si,že se léčení týká všech úrovné tvého bytí.Tělo nemůže být léčeno bez léčení duše.Proto je právě nyní tak důležité obrátit pozornost na úroveň duše.Může to být velmi napínavé a může se to stát dobrodružnou cestou k tvému skutečnému Já.Na této cestě můžeš poznat své skutečné poslání,protože si sám sebe daleko silněji uvědomuješ a vidíš daleko jasněji ,co bys chtěl ve světě dělat ,abys jej mohl léčit.

Když dojdeš k tomuto bodu ,setkáš se s rodinou své duše a není potřeba žádných pokynů k tomu,abyste se vzájemně poznali.Můžeš nyní společně s rodinou své duše pracovat na uskutečnění kosmických projektů.Uzdrav se sám a vyléčíš celý vesmír.

Pomocná afirmace

Nosím ve svém srdci Boží lásku.Je klíčem k mému vyléčení.

Modlitba k přivolání andělů.

Andělé odvahy,síly a Boží vůle ,

pomozte mi prosím uvěřit,

že vše se děje pro dobro mé duše,

nedovolte,abych ztrácela víru ve své schopnosti,

a pomozte mi vždy jednat tak,

aby to bylo pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé prosby,

a to ve jménu Všemohoucího.