Archanděl Michael

Klíčová témata:

Ochrana ,spravedlnost,pravdivost ,autorita,moc,konfrontace s vesmírnými Božími zákony a Boží jednotou,vysvobození,důvěra v \Boha a Boží jednotu.

Pomáhá zachovat vírua důvěru v Boha i v mezních situacích,kdy je třeba udělat vážná rozhodnutí.

Přináší v lásce Boží pokornou sílu,odvahu pocházející ze srdce,nejvyšší možnou duchovní ochranu,věrnost,mír a zasazení se spravedlivou věc.

Uvolňuje cestu!

Afirmace: „Ne moje, ale Tvoje vůle se staň!

„Nic nemá nade mnou moc,pokud to Bůh nepřipustí“!

Archanděl Michael-jméno nebeského knížete znamená v překladu „Kdo je jako Bůh“?,což je určitá forma bojového pokřiku ,jímž nebeský generál andělských šiků srážel z nebes Luciferovi zastánce i Lucifera samotného.

Archanděl Michael stojí nejblíže Nejvyšší bytosti,přímo po její pravici,stejně tak však na Zemi po pravici každého člověka.

Je nejvyšším Božím poslem lásky a milosti.Pod jeho záštitu se uchylují vojáci,bojovníci,lekárníci,krejčí,skláři,malíři,pekaři,kupci,výrobci vah a měřících přístojů,slévači olova a cínu,pozlacovači ale i takové módní profese jakými jsou soustružníci,bankvní zřízenci,bagristé,jeřábníci a radiomechanici.

Archanděl Michael je archandělem Slunce.

Zjevil se Mojžíšovi v podobě hořícího keře a přel se o jeho tělo se Satanem.

Panně Marii zvěstoval vystoupení na nebesa a připravoval ji na smrt i na blízké shledání s tím,kdo je „veliký a nádherný“.