Archanděl Jofiel

Jméno Jofiel znamená „Bůh je moje pravda“ nebo „Krása Boží“.

Přijmeme -li energii archanděla Jofiela a připustíme-li,aby tato energie osvítila našeho ducha ,padnou v našem srdci bariéry,které nám brání ve skutečném poznání.Jofiel je spojením s nejvyšším vědomím.To znamená,že usnadňuje přístup k jiným úrovním vědomí(rozšiřuje vědomí) a umožňuje též napojení na vyšší aspekty vlastního bytí a oddělené části duše ,čímž napomáhá celistvosti.Jako žebřík spojuje nejnižší a nejvyšší roviny vědomí duchovního a materiálního světa.Přes něj proudí informace ,ideje,poznatky,vědění,moudrost a duch „ a to jak na zem, k člověku,tak i opačně,vytváří mosty mezi různými rovinami a dimenzemi,takže mohou proudit podněty.Přes tyto mosty se také duchovní bytosti mohou dostat do různých dimenzí.Andělé se touto cestou dostávají na Zem k člověku.

Jofiel pracuje na zlatožlutém paprsku.Stejně tak jako sluneční světlo dopadá na Zemi a svítí všem stejně,tak přináší Jofiel světlo Boží všem bytostem.Proto se muříká též“anděl osvícení“.Spolupracuje s anděly moudrosti.Díky Jofielovi jsou nám pochopitelnější souvislosti mezi pozemským životem a ksmickým řádem a také nám zprostředkovává vize,pomáhá badatelům,je průvodcem průkopníků,objevitelů,vynálezců-bez ohledu,zda jde o poznatky duchovní ,vědecké či společenské.Současně učí aplikovat vědění v souladu s BOŽÍM PLÁNEM.

POMÁHÁ TEDY VLÁDÁM I KOMUNITÁM.zAJIŠŤUJE SPOJENÍ S VŠEVĚDOUCNOSTÍ BOŽÍ, S TÍM,CO VŽDY BYLO A JE,S UNIVERSÁLNÍ PRAVDOU.

Učí schopnosti rozlišovat,kde skutečně následujeme naše Boží Já a kde je náš pohled na skutečné určení zamlžený.Jofiel provází evoluci a pokrok.Evoluce totiž znamená zaměření nanejvyšší vědomí ,spění k nejvyššímu poznání.Také nám pomáhá realizovat hodnoty věku Vodnáře.

Jofiel vnáší světlo do našich temných stránek pochybností o sobě samém,utěšuje,když se cítíme samotni a malí,pomáhá nám osvobodit se od potřeby neustále hodnotit sebe i ostatní.Jofielova energie je mírná,integrující,spojující.Cítíme se obklopeni hřejivým mateřským teplem.Vnáší uvolnění do situací ,ve kterých se cítíme na roztrhání.Protože jeho jméno je „Krása Boží“,je také patronem umělců,jimž pomáhá nalézt a udržovat v životě krásu.Jofiel působí společně s Mistry Hilarionem(univerzální pravda),Orionem(vize) a Sant Kumarou(spojení nebe a země).

S Jofielem můžeme pracovat když:

Když se chceme učit,při potížích s učením.

Pro vize a vnuknutí,abychom navázali kontakt s vnitřní moudrostí.

K posílení kontaktu s intuicí,s vnitřním hlasem a vyšším Já.

Při zkouškách.

Pro vědu,poznání,pochopení.

Proti nevědomosti,neznalosti ,pýše,úzkoprsosti.

Když se ztrácíme v myšlenkách a výmyslech,když nedovedeme rozlišit vědění a moudrost od nepravdy a vlastních představ.

Když nemáme jasno,když jsme zmateni.

Když se cítíme rozerváni,pro zbavení se tělesného napětí.

Abychom se naučili novým schopnostem a zažili je.

K řešení problémů.

Pro vnitřní mír.

Poselství archanděla Jofiela

Já jsem archanděl Jofiel,řídím zlatožlutý paprsek a činím vaše myšlenky plynulými a měkkými.Odebírám vašim myšlenkám tvrdost souzení a hodnocení.Tak jste schopni skutečného přátelství a připraveni ke sbratření všech lidí.Tím vás vedu do nového tisíciletí a dávám vám moudrost a láskyplnné myšlenky.Rozum je jen nástroj k vyjádření Boží lásky a stvoření na Zemi.Boží pravda se projevuje v číslici deset.Z mého zlatožlutého paprsku vychází růže pravdy a moudrosti.Proto je mým symbolem ,ve znamení deseti.Otevírám tím kanál k esoterickým vědám ,ale také technickým a vědeckým výdobytkům,které ulehčují život.Manifestuji se ve světle blesku.

Moje drahokamy jsou citrín a zlatý topas.Uskutečňuji se skrze energii planety Uran,a tak zaujímám své vesmírné místo ,abych vám mohl být skutečně ku pomoci.S láskou vám posílám Boží pravdu.