Setkávání se strážnými anděly.

Existujeme v živoucím vesmíru. Ve všem, ať viditelném či neviditelném, se kolem nás nachází život, energie a řád.

My lidé máme sklon chodit po světě s klapkami na očích. Učíme se rozpoznávat jen viditelné, pouze racionální. Třeba je to tím, že máme takové problémy s fyzickým životem a nechceme, aby nás ještě navíc obtěžovala možnost neviditelného světa. Ať už je důvod jakýkoli, omezujeme si tak vnímání. Bohužel si tím rovněž omezujeme možnosti v racionálním světě.

Existuje linie života, která se vyvíjí souběžně s vývojem lidstva. Bytosti této linie nají těla z lehčí látky, jež je pro naše těžké smysly často neviditelná, ale ztělesňují tvůrčí intelekt a proměnlivou vesmírnou energii. Je to hierarchie andělů. Značná část dobra v tomto světě je jejich zásluha-ať už je to krása přírody, tvůrčí inspirace nebo podivuhodné jevy, jimž říkáme zázraky.

Abychom z jejich přítomnosti těžili, nemusíme si jich být vůbec vědomi, stejně jako si často neuvědomujeme vzduch, který dýcháme. Přesto jsou pro nás stějně životně důležití jako on.

Většina lidí si myslí, že andělé jsou jen výmysl, obzvláště v tomto věku rozumu a vědy, ale andělé se v dějinách projevovali v každé době a u každé lidské rasy, Nemůžeme dokázat jejich existenci ke spokojenosti všech, ale s narůstajícím vědomím si je všichni můžeme začít každý po svém uvědomovat. Jedním z nejhlubších potěšení v životě je chvíle, kdy pocítíme závan jejich křídel. Vzbuzují v nás radost, lásku a údiv nad velkolepostí vesmíru.

Jsme domýšliví. Myslíme si, že jsme tou nejvyšší formou života. Sice v sobě máme božskou jiskru, ale tu má i nesčetné množství jiných forem života. Mnohé z nich vyjadřují tuto jiskru mnohem silněji a soustavněji než my. Je velice pravděpodobné, že dokonce i ten nejnižší anděl je na podstatně vyšší úrovni než nezasvěcený člověk, zvlášť, když vezmeme v úvahu, jaké věci lidé provádějí sobě navzájem a své planetě.

Když nás někdo nazve andílkem, vždycky se rozzáříme. Intuitivně tušíme, že jde o něco zvláštního. Naurčité úrovni pravděpodobně víme, že to znamená být osvícený. Anděl dokáže naplnit božským světlem každé náboženství a všechny méně vyvinuté životy.

Úkolem andělů je velebit Boha a pomáhat mu, ochraňovat pravdu a vést lidstvo. Jsou andělé moci, léčení, domova, přírody, umění, krásy a tvorby. Pro každou oblast života existují andělé, a když už nic jiného, mělo by nás to znovu ujistit, že nic nemusíme dělat sami.

Archandělé jsou tlumočníci vyšších řádů a slouží jako prostředníci mezi lidstvem a božskými silami vesmíru. Přírodní duchové a andělé pracují na postupném vývoji vesmíru pomocí sil a projevů přírody, ať už napomáhají růst stéblu trávy, nebo hvězdám a planetám otáčet se ve vesmíru.

Každé dítě zná anděly strážné, ale ledacos o nich chápeme špatně, Nad námi všemi bdí andělé, kteří nám pomáhají. Když toužíme po vyšší duchovnosti a začneme na ní vědoměji pracovat, dostaneme se pod ochranu jedné určité andělské bytosti. Tato bytost nám bude učitelem a zasvěcovatelem prostřednictvím životních zkoušek, jež vedou k yšší duchovní zralosti. Podle staré hebrejské tradice tento anděl strážný pochází ze skupiny známé jako malachové, andělé léčení, světla a zázraků.

Naše vědomí se rozšíří, když přijmeme myšlenku existence duchovních bytostí jiných, než jsme my, které se vyskytují ve fyzické přírodě, a tím spíše myšlenku bytosti, která s námi slouží Bohu. Říká se, že když se dítě poprvé zasměje, zrodí se anděl. Snad proto, že je to taková radostná odezva na život. jak stárneme, tuto prostotu ztrácíme. Držíme se toho, co známe a vidíme, a očekáváme, že vše bude stejné, místo abychom si s každou uplývající vteřinou uvědomovali nekonečnou rozmanitost a možnosti.

Andělská hierachie nám ukazuje, jak si uvědomit, co jsme oproti nim. Své úkoly vykonávají s tvůrčí radostí, nápaditstí a obrazotvorností, která zdaleka přesahuje naše konání. Žádná práce pro ně není namáhavá, neboť si uvědomují, že každý úkol má své místo v plánu vývoje a věčné slávy.

Musíme to dělat stejně. Musíme si rozšířit obzory, sejmout z očí klapky, které jsme si sami nasadili, a konečně spatřit celý obraz. Andělé nám v tom pomohou. Stačí je požádat. Tyto bytosti, jež nejsou ani muži ani ženami, ale představují vlastnosti obou pohlaví. Díky svému výhodnému místu a díky láskyplné a vstřícné souhře s naším vědomím dokážou v rytmu světa vidět, kdo opravdu jsme. Vidí skutečnou podstatu naší bytosti.

Andělé vidí, jaké kroky potřebujeme v budoucnu udělat, a dokážou nás rychleji spojit s naší božskou podstatou. Stačí jen otevřít svá srdce a podat jim svou ruku. Pak i my můžeme létrat na křídlech andělů.

Čtyři velcí archandělé.

Rafael

Živel: vzduch
Světová strana: východ
Roční období: jaro
Barva: modrá(nebo modrá a zlatá)
Astrolog. znamení:Blíženci, Váhy a Vodnář
Rafael je archanděl léčitel. Tato bytost stimuluje energie života a úspěchu. Probouzí tvůrčí smysl a smysl pro krásu-smysly, které stimulují vyšší duševní schopnosti. Je opatrovníkem Svatého Grálu.

Michael

Živel: oheň
Světová strana: jih
Roční období: podzim
Barva: červená
Astrolog. znamení: Beran, Lev a Střelec

Michael je archanděl ochrany a rovnováhy. Přináší trpělivost a ochranu při jakékoli psychické nerovnováze a nebezpečí. Pomáhá nám zbavit se starého a vybudovat nové.

Gabriel

Živel: voda
Světová strana: západ
Roční období: zima
Barva: smaragdová a modrozelená
Astrolog. znameníá: Rak, Štír a Ryby

Gabriel je archanděl naděje, osvícení a lásky. Střeží posvátná místa na světě a posvátné vody života. Učí intuici a osvětluje nám naše duchovní poslání. Navozuje v nás lepší chápání snů.

Uriel

Živel: země
Světová strana: sever
Roční období: léto
Barva: bílá a všechny odstíny země
Astrolog. znamení: Býk, Panna a Kozoroh

Uriel je archanděl alchymie a vize. Tato bytost je známa jako nejvyšší ze všech archandělů, s očima, jež vidí za věčnost. Dohlíží na práci všech přírodních duchů a pomáhá lidstvu tím, že mu dává tyto duchy poznat a spolupracovat s nimi. Prací s Urielem se otevřete světu nadřazených bytostí.