Jakým způsobem andělští léčitelé pracují?

Andělští léčitelé pracují na základě skupinového vědomí. Přestože každý z nich má své individuální vědomí , mohou svou energii spojovat a využívat sílu celé skupiny. Přijdou vám na pomoc vždy , když je o to požádáte. Pracují na duchovní úrovni , pod vedením vaší duše a Solárního anděla a učí vás, jak zacházet s větším množstvím světla. Při rozvíjení a posilování vašeho fyzického i éterického těla se řídí hlubšími duchovními zákonitostmi, které jsou dokonalejší než fyzikální zákony, jak je známe na Zemi. Tím, že očišťují a projasňují vaše tělo , vám také otevírají cestu k hledání a navazování hlubšího vztahu k vaší duši.

Léčící andělé používají nepatrné částice světla a barev, které uvnitř vašich buněk aktivují kódy k léčení a regeneraci celého těla. Tyto částice vytvářejí při kontaktu s vaším tělem mohutné vlny lásky, světla, vibrací, tónů a barev. Vnášejí do vašich buněk a orgánů zářivé světlo. Andělští léčitelé přesně vědí, jaká má být správná intenzita tohoto vlnění pro vaši osobní léčbu a pro rozvoj vašich buněk. Sami poznáte, že se s vámi něco děje. Někdy ucítíte jenom jemné, sotva znatelné chvění , jindy budete vnímat silné, mohutné vlny energie, proudící vaším tělem.

Andělští léčitelé, kteří přicházejí, aby se s vámi podělili o své znalosti a léčivou sílu, nejlépe vědí, jaký druh léčení a regenerace potřebujete. Nejprve počkají, až budete připraveni k léčení, a pak začnou pracovat ve vašem magnetickém poli, s vaším éterickým tělem. Energetické pole si můžete představit jako vrstvu jemné energie kolem svého těla, někteří lidé tuto jemnou substanci cítí nebo i vidí. Tato energetická vrstva je pohyblivá a mění se z minuty na minutu podle toho, jak do vašeho energetického pole vstupují jiní lidé nebo jak se mění vaše vlastní myšlenky a city. Vaše energetické pole vibruje s vyššími frekvencemi než fyzické tělo. Vy sami si můžete vyzkoušet , jak je vnímáte. Položte svou dlaň přesně nad pupek, několik centimetrů od povrchu kůže a pomalu s ní pohybujte směrem od těla a zpět. Sledujte, zda cítíte změny energie , když vaše dlaň přichází do kontaktu s energetickým polem, které vás obklopuje. Můžete také pozorovat , že se náhle uklidníte nebo začnete spontánně zhluboka dýchat , dotknete-li se dlaní svého energetického těla. Už jenom tím, že si takto pohráváte se svou energií, zvyšujete svou vnímavost vůči energetickému tělu.

Andělské bytosti využívají světelných, barevných a zvukových vibrací při vnášení jemnějších duchovních substancí do vašeho těla. Až vám pomohou pročistit energetické pole , vaše tělo samo začne vytvářet nové, zdravé buňky s vyššími vibracemi. Celý tento proces bude zpětnou vazbou kladně ovlivňovat i stav vaší mysli. Práce andělských léčitelů vždycky začíná tím, že si prohlédnou vaše energetické pole, aby našli chybějící nebo nesprávné barvy a vibrace. Na základě své diagnózy pak doplní jemné barvy a světlo, které vám chybí.

Vzhledem k tomu , že andělé sami jsou ztělesněním krásy na duchovní úrovni, i vy se kontaktem s nimi stáváte krásnými v tom nejhlubším slova smyslu. Jak bude vaše spolupráce pokračovat, vaše energetické tělo bude stále zářivější.