Zamyšlení nad koncem roku 2012 a léty nadcházejícími.

Dnes chci hovořit o problémech nás lidí ,připravujících se na konec roku 2012 , na mystické datum 21.12.2012 o kterém se v Mayském kalendáři hovoří,jako o konci světa.

Je to téma,které jsme ještě neotevřeli,téma týkající se partnerství s Bohem.Budeme si vyprávět o tom Velkém Zlatém,který sedí na trůnu v našem srdci.Tam uvnitř nás je něco,co nazýváme Vyšší Já.Říkám vám o tom proto,abyste obrazně řečeno usedli na trůn s tím Zlatým,abyste věděli kdo to je ,abyste cítili lásku ,prostupující každou vaší buňkou,abyste viděli své partnerství s Bohem.

Vyzývám vás ke spojení se s vaším Vyšším Já a říkám vám,že je to první krok.Jestli to uděláte,vše ostatní vám bude přidáno.

Protože dary a klenoty Ducha ,které potřebujete ,abyste jako lidské bytosti na této planetě postoupili vpřed,jsou opravdu neobyčejné a liší se od všech v naší minulosti.Musí se lišit,není zde žádný starý energetický nástroj,který vám bude sloužit při každodenní existenci na této planetě jako lidské bytosti ,protože vstupujete do vyšší vibrace.

Tak se lidské žití a bytí „na stezce“ stává úplně novým paradigmatem-naprosto novou školou a nové dary jsou vám předávány jeden za druhým.Stačí jen dát najevo záměr postoupit kupředu a záměr je katalyzátorem činu.

Existuje spoustu duchovních bytostí,které by daly velmi mnoho za to,aby se vám mohly přiblížit.Velmi dobře ví,že každá liská bytost má svůj unikátní scénář.Někteří z vás zjišťují,že jsou v současné transformační době odtrženy od něčeho,co bylo pohodlné.Nalézají problémy tam,kde předtím nebyly:zdraví,bohatství,přežití.Někteří mají problémy v rodině.

A tak mám pro vás připravené cvičení.Chci,abyste viděli a představili si problém,který j e v popředí vaší mysli právě teď.

Chci,abyste si váš aktuální problém představili,vytáhli ho z jeho nepěkného místa a posadili si ho na klín.Jako malé zviřátko,i když může být ošklivé.zsinalé strachy -chci abyste jej posadili před sebe-živé a naplněné nejistotou.Důvodem,proč to chcije,že budete mít příležitost s ním teď něco udělat.Protože dnes se tato ošklivá věc vyřeší.Víte,tyto věci se nedají lehce odvrhnout,nezmizí.Patří k vám.Jsou to tzv.Nastavení,která nosíte uvnitř.Jsou vaše,je na nich vaše jméno.Souhlasili jste s nimi.Vytáhněte je ven,ty nevyřešené problémy a dejte si je na klín.

Povím vám nejdříve něco o tom,jak lidé obvykle řeší své problémy.Budu se zmiňovat nejdříve o staré energii,protože by vám mělo být jasné,jaký je rozdíl mezi tím,co bylo a co bude teď ,v Nové Zemi.

Existuje 5 možností,které lidi ve staré energii dělali s problémy,které si sem přinesli.Jenom to,že víte jak věci fungují,a že víte kdo jste,vás jich nezbaví.

Dovolte mi říci vám,jaká je metoda staré energie s ohledem na řešení závažných problémů.

1).ˇUtěk-Říkáte si:Jestli poběžím dost rychle a dostatečně daleko,tak až se vrátím,problém bude pryč.Ale problém zůstává a pomalu se zhoršuje.Občas zhnisá.Před problémy se nedá utéct.

Proč jsou strach a problémy tak neslučitelné s tak inteligentní rasou?A odpověď je-protože ty věci na vašem klíně mají duchovní povahu .Jsou to nastavení.Pokaždé,když se stane něco ,co má prvořadou důležitost -co vytváří strach a zlobu a ruší váš život-je to nastavení.

Proč se místo útěku tomu nepostavíte a nevyřešíte to?Odpověď zní-protože je zde velké duchovní překrytí.V každém problému je“kousek velké lásky“.A tak první reakcí je útěk.Nechci tam jít-říkají lidé.A přeci je to součást smlouvy.Někdy je to pěkně těžké přijmout.Váš strach vytváří vaše dualita.

2).Cesta nejmenšího odporu.

Když si při svém útěku přece jen uvědomíte,že problémy přetrvávají,mnozí máte za to,že řešením je cesta nejmenšího odporu-“Myslím,že udělám,co je nejsnazší“-říká člověk-a už tu máme schizofrenii.Ale to je jen slabá náplast-něco,co problém má odstranit z cesty.Budu se tím zabývat-ale jaký je ten nejsnazší způsob?říká člověk.

Povím vám k tomu příklad ze života.Sára prosila Stvořitele,aby jí dal práci,která by ji bavila a zároveň ji i dobře živila.Tuto práci dostala,ale musela do práce dojíždět podzemní dráhou a Sára trpěla klaustrofobií.Pokaždé,když jela do práce a zpět,nemohla se dočkat,až bude moci vystoupit z vlaku.I prosila opět Stvořitele,zda by jí nemohl najít nějakou jinou práci.Dostala odpověď-a proč raděj neodstraníš tvůj základní problém.-klaustrofogii?Takže Sáře nezbylo ,než toto své „nastavení“ zpracovat.

3).-Organizování/sdílení.

Existují lidé s problémy ,kteří se rozhodnou,že jestliže je budou sdílet s dostatečným množstvím lidí,tak problémyzmizí.A tak organizují sebe a své přátele do dramatických skupin a vyprávějí jim o svých problémech.Oni ve skutečnosti nechtějí návrhy nebo řešení,oni chtějí předat problém skupině.Ale tak to nefunguje.Když to takto děláte obracíte se zády k zodpovědnosti,která stojí u kořene tohoto problému.Jednoduše není nikdo jiný,kdo může převzít a vyřešit problémy s vaším karmickým jménem.

4).-Obavy

Tou první věcí,kterou si lidská bytost přeje udělat,je vytvářet energii ve formě obav.Obava je energie intelektu bez lásky.Intelekt bez lásky vytváří obavy a zoufalství.Člověk si myslí,že obava a energie,kterou vytváří,zmenšuje problémy.Když lidé v Nové době dostanou možnost volby mezi klidem a problémy,tak si často stejně vyberou problémy a pokračují ve vyjetých kolejích.Je to snazší ,když vidíte výzvu tyčící se před vámi ,posadit se a strachovat se,namísto toho,abyste se postavili čelem a z blízka problém vyřešili.Častokrát rozcestník uazující k vyřešení problému čeká na samotné křižovatce.Musíte vstoupit do samotného problému ,abyste nalezli odpověď.Nenajdete ji na žádném vývěsném štítu ,dokud se tam nedostanete.Vzpomeňte si na všechny tyvěci,které děláte,místo toho,abyste se postavili problému čelem.Jsou to nelogické reakcena nastavení,které jste si naplánovali.

5).-Stažení rolety

Když všechno ostatní seldže ,tak namísto,abyste se postavili problémům,tak mnozí lidé jednoduše stáhnou roletu.Tím se ovšem vytváří nerovnováha a v této nerovnováze si přivoláváte zdravotní problémy a nemoci.

Lidé vstoupí do biologické krize -do uzavírajícího limitu.Všechny tyto reakce ve staré energii se nazývají normálními reakcemi duality a je možné je nyní přetvořit duchovně.

Neexistuje důvod prchat a utíkat-není důvod k obavám-žádný důvod snažit se nalézt nejmenší cestu odporu nebo se vzdát.

Co potom lidé Nového věku s těmi problémy,které sedí na jejich klíně?

První věcí,kterou člověk Nového věku udělá ,bude obrazná analýza:“Proč ten problém existuje?Proč mi to bylo dáno?Co to znamená?Budou meditovat před Duchem-“Co o tom potřebuji vědět?“A potom budfou prosit ne o řešení ,ale o klid.To je velmi moudré.Zaprvé musí přijít rovnováha a klid.Klid nad obavami je naprosto nezbytný pro spoluutváření.

Druhou a třetí věcí je ,že převezmou zodpovědnost za problémy,bez ohledu na to,jak velké jsou ,nebo co se stalo a řeknou-“Na určité úrovni jsme je plánovali.Jsme za ně zodpovědní.Bereme je za své a tudíž je můžeme vyřešit,není zde žádné obětování.“

Čtvrtou věcí,kterou udělají je čin.Začnou proces spoluvytváření řešení.Existuje koncept,který může změnit způsob,jakým myslíte jako lidská bytost Nového věku ,který dává zkušenostní vstup do nových dat,něco o čem se bude přemýšlet ,něco co se má vymáhat ,vizualizovat ,je to aktuální a reálné a dává to duchovní smysl.

Problémy ,které máte jsou zkoušky,že ano?

Vysvětlím vám to opět na příkladu.Žák dostane vypracovat test.K tomuto testu již má učitel zpracovaný správný výsledek.Je u učitele uložen,existuje.Jen žák tento výsledek nezná-přesto je již hotov.

Na Zlatém podnose leží řešení všech našich jednotlivých problémů a také již byly vyřešeny.Nejsou v procesu řešení-již vyřešeny byly.Jsou dokončeny.Jsou ve skladišti,v místě,kterým jsme my a my k nim máme přístup.Podívejte se na tu ošklivou věc na svém klíně -už byla vyřešena.Řešení sedí na Zlatém podnose a ruka toho,co sedí na vašem klíně,drží ten podnos.Ta ošklivá věc říká:“Co s tím budeš dělat?“Není to nic těžkého.Žádné řešení není mimo náš dosah.Ve všem musí být Rovnováha.

Kam odchází karma ,když je vyčištěna a vyrovnaná?Přímo do Země a proto se Země hýbe.Kam jde vědomí staré energie?

Odchází do nitra planety ,kde se transmutuje na energii Změny.Planeta se posunuje a mění a točí se kolem trasmutace staré lidské energie.

Moudrý je ten člověk ,který chápe,že energie je zde vždy.Když se my lidé , v této době změníme,existuje proces ,existuje proces,který se mění díky naší duchovní činnosti.To je rovnováha.

Změny Země jsou součástí velkého plánu a součástí rovnováhyNového věku.Takže je normální,že každá zkouška již byla vyřešena.Rovnováha zkoušek je těmi řešeními na podnose.Je nutné si to řešení a ten podnos představit.Nepředstavujte si ale to,co si myslíte,že potřebujete ,aby jste vytvořili řešení.Dovolte,aby to udělali vaši duchovní průvodci za vás-aby oni zdolali ten“vyčerpávající kopec,ostrou zatáčku“.To je jejich práce.A co se týká vašeho problému?

Představte si,že je o něj postaráno a potom nechte detaily nasvých duchovních průvodcích-ale vy do toho vložte energii představivosti a to tak často jak jen to jde.

Věci často nejsou vždy takové,jak vypadají .Odpovědi mohou přijít velmi šokujícím a neobvyklým způsobem.Zdá se ,že ve finále je každý vítězem a to je známkou duchovního řešení.Představte si tedy řešení o které bylo postaráno.Je na podnose.

Další atribut je-neomezujte Boha.Nevíte co je na podnose,ale vaši duchovní průvodci ano.Někdy prosíte o křoví,když Duch stojí s podnosem obsahujícím celý les.Nečekáte to,protože se necítíte být toho hodni.Řešení tohoto vašeho malého problému může obsahovat celý les jako dar pro vás.Věci o kterých ani nevíte ,budou vyřešeny v rámci řešení tohoto jediného problému.Proto nechte své duchovní průvodce udělat tuto práci.

Toto je celkový pohled vašeho partnera (Ducha),toho,se kterým se vedete za ruce .Je to ten ,který sedí na Zlatém trůnu-ten který ví všechno o vašich možnostech -o vaší smlouvě,nazývaný Zlatý anděl anebo Vyšší Já.Má energii Ducha a přesto má zároveň i vaše jméno .Neomezujte Ducha.

Další atribut je:Očekávejte synchronicitu.

Staré paradigma ,dokonce i v Nové době bylo-Bůh dělá věci pro vás,a jestliže jste věřili Bohu a vzdali se sami sebe,nějakým způsobem to všechno fungovalo.Ale teď jsou pryč dny ,kdy nám byly věci předány a udělány pro nás,kde všechno co jsme udělali bylo ,že jsme si sedli a poděkovali jsme.Nebudete moci sedět doma a čekat ,až vám dobré věci spadnou z nebe.To je zodpovědnost Vyššího Já ve vás,ktrá vám dává schopnost a dar postavit se apostarat se o to,aby se věci staly.To je spoluutváření.Nic se nestane ,pokud se nepostavíte a nezatlačíte do dveří života.Musíte zatlačit do dveří,zavolat,projevit zájem.Další věcí je ,že vy to vše nemůžete vidět,ale tady už nastupuje vaše pevná víra v to ,že se vše vyřeší.

Poslední překážkou je vlastnit koncept ,že pro každý problém ,nezáleží na tom,jak velký je,existuje řešení,které je dostupné a které je větší,než si umíte představit.Je na něm vaše jméno a není to vaše práce ,abyste si představovali detaily.První věcí ,kterou máte udělat ,je být nad tím v klidu.Bez ohledu na to,jak ošklivě to vypadá,být v klidu a cítit lásku Boha.To je první krok.Ten druhý je těžší.Žádám vás,abyste se podívali na tu ošklivou věc,která je vaším problémem a vaší lekcí ,věc se kterou si nevíte rady a milovali ji .Je to část smlouvy ,se ktzerou jste souhlasili přijít sem a je právě na programu.Je to součást lásky,která je vám dávána a se kterou jste souhlasili.

Před malou chvílí jste se ptali,kdo stvořil podnos a řešení?Odpověď zní,že jste to byli Vy.Protože jste souhlasili a naplánovali tyto problémy,proto jste tady na buněčné úrovni také souhlasili a vytvořili rovnováhu řešení.Proto mají řešení stejnou energii jako problémy,dohodou ohledně objevení,podobající se nalézání perel,které jste jako dítě ukryli v kouzelné schránce mimo váš domov.Vše to patří k vám.

Všichni se za okamžik zvednete .Když tak učiníte vyprázdníte svůj klín.Problém,který tam spočíval ,musí někam odejít.Jako lidské bytosti máte svobodu vrátit jej tam,kde byl.Máte na výběr a ssvolení

od něj utéci-nalézt nejméně energeticky náročné řešení,dělat si kvůli tomu starosti-tvořit drama-dokonce i za tím zatáhnout roletu.Všechny tyto věci jsou vám k dispozici.

Máte také svolení se na něj podívata vidět jej takový,jaký je-něco velmi malého v kosmickém tématu věcí-něco,co má své řešení n důvěrně známém podnose ze zlata,který jste si již před dlouhou dobou připavili a tím objevíte rovnováhu.

Jestliže si myslíte,že tento koncept je mocný,tak jen počkejte ,dokud nezjistíte jak dlouho můžete žít!Moje odpověď zní-můžete zůstat tak dlouho ,jak chte.Jste na vedoucí pozicivibračního posunu,který umožní lidem zůstat zde velmi dlouhou dobu,a jsme obdivováni z duchovních sfér za naši účast na tomto významném čase.