Zákony duchovní harmonie

Vesmírný zákon přitažlivosti není jen nejmocnější zákon vesmíru,ale musíte ho pochopit,protože všechno ve vašem životě a životech lidí okolo vás je zákonem přitažlivosti ovlivněno.Je to podstata všech projevů života,které vidíte.Je to základ všeho,co zažijete.Poznat zákon přitažlivosti a porozumět tomu,jak funguje,je podsatné pro účelné prožití života.Je to podstatné pro prožití života v radosti ,který jste přišli prožít.

Zákon přitažlivosti říká:To co je podobné se přitahuje.Rčení“Vrána k vráně sedá,rovný rovného si hledá“,vlastně pojednává o zákonu přitažlivosti.
Dúkazem toho jsou tzv.smolné dny.Ráno se probudíte se špatnou náladou a celý den se všechno jen zhoršuje .Večer říkáte:“Neměl jsem vůbec vylézt z postele“.Dalším projevem zákona přitažlivosti ve vaší společnosti je jev,kdy člověk,který nejvíc mluví o nemocech,onemocní a člověk,který mluví o úspěchu ,ho dosáhne.Působení zákona přitažlivosti je patrné,když nastavíte rozhlas na 630 AM a očekáváte,že uslyšíte vysílání na frekvenci 630 AM,protože chápete,že rozhlasový signál mezi vysílačem a přijímačem musí odpovídat.
Jakmile to začnete chápat-nebo lépe řečeno ,jakmile si začnete vzpomínat-projevy mocného zákona přitažlivosti,které vás obklopují,vám budou zřejmé,protože začnete rozeznávat vzájemné vztahy mezi tím,o čem přemýšlíte,a tím,co se vám přihodí.Nic se vám nepřihodí náhodně.Přitahujete to-všechno.Bez výjimky.
Zákon přitažlivosti neustále odpovídá na vše myšlenky ,takže stále vytváříte vlastní realitu.Všechno,co prožíváte ,sami přivoláváte,protože zákon přitažlivosti odpovídá na myšlenky,které nabízíte.Ať už vzpomínáte na něco z minulosti,sledujete něco v současnosti,nebo si představujete něco z budoucnosti,myšlenka na kterou se soustředíte ,ve vás vyvolá vibrace -a zákon přitažlivosti na ně odpovídá.
Lidé,kteří se dostali do nežádoucích situací,často tvrdí,že je určitě nevytvořili.“Nic takového ,bych na sebe nepřivolal“.prohlašují.My víme,že nežádoucí věci do svého života nepřivoláváte vědomě,trváme ale na tom,že jenom vy jste je mohli způsobit ,protože nikdo jiný kromě vás nemá moc přivolat to,co se vám stane.Vytvořili jste ji nevědomky soustředěním na onu nežádoucí věc,nebo na její podstatu.Jestliže nepochopíte zákony vesmíru neboli pravidla hry přivoláváte nežádoucí věci pozorností,kterou jim věnujete.
Pro lepší pochopení Zákona přitažlivosti si sami sebe představte jako magnet,který k sobě přitahuje podstatu toho,na co myslíte a co cítíte.Když si připadáte tlustí,nepřitáhnete hubnutí,když si připadáte chudí,nepřitáhnete zisk a podobně.Tomu brání zákon.
 
Na co myslíte,to přivoláváte.
 
Čím lépe pochopíte moc Zákona přitažlivosti ,tím více se budete zajímat o záměrné směrování svých myšlenek-protože dostáváte to,na co myslíte,ať o to stojíte,nebo ne.
To,čemu se ve svých myšlenkách věnujete,bez výjimky přivoláváte do svého života.Pokud jen pomyslíte na to,co si přejete ,díky zákonu přitažlivosti myšlenka roste a roste a je stále silnější a silnější.Zákon přitažlivosti působí i v případě,kdy myslíte na něco,co si nepřejete,i tato myšlenka roste a sílí.Čím je myšlenka silnější ,tím více skutečnost přivolává a tím pravděpodobnější je,že se uskuteční.
Kyž vidíte něco,co byste chtěli zažít,a říkáte:“Ano,to by se mi líbilo“,svojí pozorností to také přivoláváte.Ale když vidíte něco,co nechcete zažít,a vykřiknete :“Ne,ne,to nechci“.,svojí pozorností to také přivoláváte.Ve vesmíru založeném na přitažlivosti neplatí žádné výjimky.Vaše pozornost věnovaná určité věci ve vás vzbuzuje vibrace ,a pokud ji udržíte dostatečně dlouho,zákon přitažlivosti ji přivede do vašeho života.Pozor ale na slůvko „ne“.Když se na něco díváte a voláte:“Ne,to si nepřeji,ať je to pryč!“,pak to vlastně přivoláváte,protože ve vesmíru založeném na přitažlivosti zápor neexistuje.Vaše pozornost upřená na danou věc,říká:“Ano,přijď ke mně,tuto věc já nechci“.
Naštěstí se zde,v naší fyzické realitě omezené časem a prostorem,věci neprojevují hned.Mezi myšlenkou a jejím projevem ve skutečnosti je určitý časový tlumič.Tento časový tlumič vám dává příležitost přesměrovat pozornost na věci,které si přejete.A dlouho předtím,než se projeví(vlastně už v okamžiku,kdy na ně poprvé pomyslíte),můžete si ujasnit skrze svoje pocity,jestli jde o něco ,co chcete aby se projevilo ,nebo ne.Jestliže ve věnování pozornosti pokračujete -ať už jde o věc žádanou ,nebo nežádoucí -pak se uskuteční.
Tyto zákony,ovlivňují náš život,i když je nechápeme ,nebo se je snažíme ignorovat.Přestože si nemusíte být vědomi ,že zákon přitažlivosti existuje,jeho mocný vliv je zřejmý v každé oblasti vašeho života.
Pokud vezmete v úvahu ,to co vám říkám,a začnete si všímat vztahu mezi tím,na co myslíte a o čem mluvíte,a tím,co dostáváte ,brzy mocný zákon přitažlivosti pochopíte.Když cíleně nasměrujete dmyšlenky a soustředíte se na věci ,které si přejete,začnete získávat životní zkušenosti ,po kterých toužíte.
Fyzický svět je rozlehlé a různorodé místo plné úžasného množství událostí a okolností,z nichž některé schvalujete(a přejete si je zažít),a jiné odsuzujete (a nechcete je zažít).Když jste přišli do fyzického prostředí,neměli jste v úmyslu chtít ,aby se svět změnil,aby došlo ke zrušení všeho,co odsuzujete ,a nastolení toho,co schvalujete.
Jste tady,abyste vytvářeli svět kolem sebe ,svět,který si vyberete,a umožnili i existenci světa ,který si zvolí ostatní.Jejich volba v žádném případě nepřekáží vašemu výběru,ale vaše vibrace jsou ovlivňovány pozorností,kterou jejich volbě věnujete.Tím je ovlivněn i váš vlastní úhel přitažlivosti.
 
Myšlenky mají magnetickou sílu.
 
Zákon přitažlivosti a jeho magnetická síla působí v celém vesmíru,přitahuje jiné myšlenky,které mají podobnou vibraci-a přinášejí je k vám,vaše pozornost věnovaná určité věci ,aktivace myšlenek a odpověď zákona přitažlivosti na tyto myšlenky zodpovídá za každou osobu ,každou událost a každou okolnost,které vstupují do vašeho života.Všechny tyto prvky,jejichž vibrace odpovídají vašim myšlenkám,jsou do vašeho života přineseny prostřednictvím jakéhosi silného magnetického trychtýře.
Dostanete podsttu toho ,na co myslíte ,ať už jde o věc ,kterou si přejete,nebo věc,kterou si nepřejete.To vás spočátku může znepokojovat,ale jsem přesvědčená,že po čase spravedlnost a důslednost mocného zákona přitažlivosti oceníte.Jakmile tento zákon pochopíte a začnete si všímat,čemu věnujete pozornost ,znovu získáte kontrolu nad vlastním životem.Pak si znovu vybavíte ,že v životě můžete dosáhnout všeho,po čem toužíte,a zbavit se všeho,co si nepřejete.
Pochopení zákona přitažlivosti a poznání absolutního vztahu,mezi tím,na co myslíte a co cítíte-a tím,co se ve vašem životě stane-způsobí,že budete více sledovat stimulaci vlastních myšlenek.Začnete si všímat toho,že vaše myšlenky mohou být vyvolány něčím,co jste četli nebo viděli v televizi,nebo co jste slyšeli či pozorovali u jiných lidí.Až uvidíte,jaký vliv má zákon přitažlivosti na myšlenky ,které byly zpočátku nevýznamné a vaší pozorností nabývaly na významu ,pocítíte touhu začít myšlenky usměrňovat na věci,které si přejete zažít.Protože,když nad něčím hloubáte,bez ohledu na zdroj podnětu myšlenky..zákon přitažlivosti začne působit a nabízí vám další myšlenky,rozhovory a zkušenosti podobné povahy.
Ať už vzpomínáte na minulost ,pozorujete současnost,nebo si př edstavujete budoucnost,děláte to právě teď,a to,na co se soustředíte,způsobuje aktivaci vibrací,na které zákon přitažlivosti odpovídá.
Nejdřív nad konkrétní věcí přemýšlíte sami,ale když na ni myslíte dost dlouho,všimnete si,že se s vámi o ní začnou bavit i jiní lidé,protože zákon přitažlivosti najde osoby,kteří nabízejí podobnou vibraci,a přivede je rovnou k vám.Čím déle se na něco soustředíte,tím silnější přitažlivost ,a čím silnější je váš úhel přitažlivosti,tím jasněji se projevuje ve vašem životě.Ať už se sosustředíte na věci,které si přejete,nebo na věci ,které si nepřejete,projevy vašich myšlenek k vám proudí neustále.
 
Vnitřní bytost komunikuje prostřednictvím emocí.
¨
 
Jste mnohem víc,než vidíte svým fyzickým tělem,protože kromě toho,že jste fyzičtí tvůrci,existujete současně i v jiné dimenzi .Vaší nehmotné části říkáme vnitřní bytost.
Projevem vašeho vztahu s vnitřní bytostí jsou emoce.Když se na něco soustředíte a vytváříte si vlastní stanovisko,provádí totéž zároveň vnitřní bytost.Emoce,které cítíte,jsou znamením souladu nebo nesouladu těchto názorů.Něco se například stalo a vy jste přesvědčeni,že jste se měli zachovat lépe a že jste hloupí a špatní.Protože podle názoru vnitřní bytosti jste se zachovali dobře a jste chytří a velmi cenní,vznikne jednoznačný nesoulad a vyho pocítíte ve formě negativních emocí.Když jste na sebe naopak hrdí nebo sebe či někoho jiného milujete ,je váš aktuální názor mnohem bližší názoru vnitřní bytosti,a proto pocítíte pozitivní emoce hrdosti,lásky a uznání.
Vnitřní bytost neboli zdroj energie vždy nabízí náhled ,který je pro vás nejvýhodnější ,a když se s ním váš názor shoduje,pak dojde k pozitivní přitažlivosti.Toto úžasné vedení ,které je vám stále k dispozici,umožňuje násobené vibrace vašeho náhledu a náhledu vnitřní bytosti.
Protože zákon přitažlivosti vždy působí podle vibrací,které nabízíte,je velmi užitečné pochopit,že emoce vám naznačují ,jestli tvoříte něco ,co si přejete,nebo něco co si nepřejete.
Přemýšlíme-li o mocném zákonu přitažlivosti,začínáme sledovat každou myšlenku a jsme v přemýšlení opatrní a zdrženliví.Ale střežení myšlenek je obtížné,protože kolem nás je velké množství podnětů a zákon přtažlivosti průběžně přináší další.
Raději než střežit myšlenky ,je lepší zaměřit se na vlastní pocity.Protože pokud si zvolíte myšlenku ,která není v harmonii s náhledem širší,starší,moudřejší a láskyplné části vás samotných,vnitřní bytosti,budete poci\\\\\\\\\\\´tovat konflikt,a o to snadněji můžete přesměrovat myšlenky na něco,při čem se budete cítit lépe a co vám víc prospěje.
Když jsme se rozhodli vtělit do hmotného těla,věděli jsme,že pro cestu životem získáme tento báječný systém emocionálního vedení a že prostřednictvím stále přítomných emocí budeme schopni posoudit,jestli se od svého širšího poznání odchylujeme ,nebo s ním souzníme.
Když věnujeme myšlenky něčemu,co si přejeme,cítíme pozitivní emoce.Když věnujeme myšlenky něčemu,co si nepřejeme,cítíme emoce negativní.Proto správný směr kdykoli poznáme pozorováním vlastních pocitů.
 
Všudypřítomný systém emocionálního vedení.
 
Systém emocionálního vedení pro vás představuje velkou výhodu,protože zákon přitažlivosti působí,aťu už o něm víte nebo ne.Kdykoli věnujeme myšlenky něčemu,co si nepřejeme,a určitou dobu se na ně soustředíme,působením zákona jsme přitahováni stále více,až nakonec do svého života odpovídající událost nebo okolnosti přivoláme.
Ale pokud si uvědomujeme systém emocionálního vedení ajsme vnímaví k vlastním pocitům,pak si už v ranném ,začínajícím stádiu všimneme,že se zabýváme něčím,co si nepřejeme,a snadno můžeme změnit směr myšlenek a přitahovat něco,co si přejeme.Pokud nejsme k vlastním pocitům vnímaví,nevšimneme si včas,že se soustřeďujeme špatným směrem,a můžeme přivolat něco,s čím se budem později daleko hůře vypořádávat.
Když při nějakém nápadu pocítíte dychtivost,znamená to,že vnitřní bytost má shodné vibrace.Pozitivní emoce napovídají,že vibrace vaší myšlenky v ten moment odpovídávibracím vnitřní bytosti.Tomu se říká inspira ce,v daný okamžik,jsme dokonale naladěni na vibrace širšího náhledu vnitřní bytosti,a díky tomuto napojení získáváme od vnitřní bytosti jasné sdělení neboli vedení.
 
Co když si přejeme,aby se něco uskutečnilo rychleji?
 
Díky zákonu přitažlivosti se přitahují podobné myšlenky,a tím sílí.Emoce,které pociťujeme ,sílí ve stejném poměru.Když jsme soustředěni na něco.po čem toužíme,potom je díky zákonu přitažlivosti přitahováno stále více podobných myšlenek a my cítíme silnější pozitivní emoce.Proces můžeme urychlit věnováním větší pozornosti -Zákon přitažlivosti se postará o zubytek a přinese nám podstatu předmětu našich myšlenek.
Slova přát si a toužit bychom definovali takto:na něco soustředit pozornost nebo něčemu věnovat myšlenky a zároveň prožívat pozitivní emoce.Když něčemu věnujeme pozornost a přitom cítíme jenom pozitivní emoce,velmi brzy se nám to přihodí.My občas používáme slova chtít nebo toužit,a přitom zároveˇbn cítíme pochybnosti nebo strach,že toho ,počerm toužíme nedosáhneme.Je důležité připomenout,že není možné po něčem toužit,a zároveň cítit negativní emoce.
Skutečná touha je doprovázena vždy pozitivními emocemi.Můžeme se dostat kamkoli,kde chceme být,bez ohledu na náš současný stav bytí.Nejdůležitější je pochopit,že náš mentální stav bytí neboli náš přístup v daném okamžiku je základ ,ze kterého můžeme přivolat více.Mocný a důsledný zákon přitažlivosti zodpovídá v tomto vibračním vesmíru za všechno-spojuje dohromady lidi,situace a myšlenky s podobnými vibrcemi.Ve skutečnosti je všechno v našem životě,od myšlenek,které nám probíhají myslí,po lidi,se kterými se setkáváme ,následkem působení zákona přitažlivosti.
 
Jak se chci vidět ?
 
U většiny z nás plyne život poměrně hladce a přejete si,aby tak pokračoval,ale najdou se i věci,které byste si přáli změnit.Aby se změnily,musíte na ně pohlížet tak ,jak si je přejete,nestačí jen sledovat,jaké jsou.Většina vašich myšlenek se pravděpodobně točí kolem věcí,které pozorujete,což znamená,že ve vašem soustředění převládá aktuální stav,totéž platí o vibracích,tím pádem i o vašem úhlu přitažlivosti.To je násobeno tím,jak vás pozorují ostatní lidé.
Následkem velkého množství pozornosti,kterou většina z vás věnuje současné situaci,přichází změna velmi pomalu,pokud vůbec.
Abychom ovlivnili skutečně pozitivní změny ve svém životě,musíme přehlížet skutečný stav-stejně to,jak nás vidí ostatní-a věnovat víc pozornosti představě.Až změníme úhel přitažlivosti,zažijeme podstatnou životní změnu.Špatný zdravotní stav se může změnit v pevné zdraví,nedostatek v hojnost,špatné vztahy mohou být nahrazeny vztahy dobrými,nedorozumění se mohou objasnit a podobně.
Záměrným nasměrováním myšlenek-lépe než pouhým sledováním skutečnosti-začneme měnit druh vibrací.A po nějaké době s daleko menší námahou ,než bychom si mysleli,přestaneme tvořit budoucnost,která by se podobala naší minulosti a současnosti a staneme se cílevědomými tvůrci vlastního života.
Každý sochař nebo keramik ví,že musí zabořit ruce do hlíny a zpracovat a vymodelovat ji tak,aby výsledek odpdovídal jeho představě.Pestré životní zkušenosti nám poskytují materiál,ze kterého vymodelujeme svůj život a pouhé pozorování života ,aniž bychom do něj zasáhli a vědomě jej utvářeli,aby odpovídal našim představám ,není uspokojující-a není tím,co jsme měli v mysli ,když jsme se rozhodli vstoupit do časoprostorové reality.
 
Vize dokonalého života.
 
Nabízím vám postup,podle kterého denně strávíte trochu času,intenzivním přivoláváním zdraví,vitality,úspěchu a pozitivních vztahů-všech věcí,které představují vaši vizi dokonalého života.A to bude změna,přátelé!Protože budete mít prospěch nejen z toho,co jste vytvořili,ale navíc získáte nový pohled ,novou perspektivu,díky které se změní i vaše přání.Tomu se říká vývoj a růst.
 
Každý den je potřeba provádět druh tvůrčího cvičení-ne dlouho-15 minut je dostatečný časový interval,nejvýše 20 minut.Je dobré najít si kout,kde nebudete rozptylováni nebo vyrušováni.
Nejdedná se o vstoupení do změněného stavu vědomí,není to stav meditace.Je to stav rozjímání nad tím,co si přejete,stav rozjímání tak čistého,aby vnitřní bytost nabídla pozitivní emoci na potvrzení souladu.
Než z procesem začnete,je důležité,abyste byli šťastni,protože když budete nespokojení nebo lhostejní,pak vaše práce nebude mít velký význama vy nebudete mít přitažlivou sílu.Když říkám šťastní,enmám na mysli nadšení,při kterém skáčete do stropu.Mám na mysli povznesenou bezstarostnou náladu,pocit že všechno je v pořádku.Proto dporučuji dělat cokoli,co vás učiní spokojenými.To je pro každého z vás odlišné.
 
Provádím tvůrčí cvičení.
 
Cítíte se dobře a sedíte někde,kde toto cvičení můžete provádět,aniž byste byli rušeni.
Zde uvádím příklad,jak cvičení můžete dprovádět:
 
Jsem ráda,že jsem zde,uvědomuji si hodnotu tohoto okamžiku.
Vidím se v celku,vytvořeném mnou samotnou,v celku podle mého výběru.V této vizi jsem plná energie,neúnavná a pohybující se životem bez námahy,.Vidím se v pohybu,nastupuji do auta a zase z něj vystupuji,vcházím do budov a místností a vycházím z nich,vstupuji do rozhovorů a životních situací a pohybuji se v nich snadno,lehce a šťastně.
Vidím se,jak přitahuji jenom ty,kdo jsou v harmonii s mým současným záměrem.Každým okamžikemje mi zřejmější,co si přeji.Když nasedám do automobilu a jedu k cíli,vidím se ,jak přijíždím zdravy,svěží a včas,připravena na vše ,co se tam chystám dělat.Vidím se v dokonalém oblečení ve stylu,který jsem si zvolila.Je báječné vědět,že nezáleží na tom,co zvolí ostatní nebo co si ostatní myslí,že jsem zvolila já.
Důležité je,že jsem ze sebou spokojená a jsem jistě taková,jak se vidím.
Zjišťuji,že nejsem omezovaná v žádné oblasti svého života...Mám neomezený bankovní účet,a jak se vidím procházet životem,je potěšující vidět,že peníze mě v ničem neomezují.Všechna moje zozhodnutí jsou založena na tom,jestli si tuto zkušenost přeji ,nebo ne-nikoli na tom,jestli si ji mohu dovolit.Vím,že jsem magnet,který přitahuje úspěch ,zdraví a vztahy,které jsem si vybrala.
Vidím absolutní a neustálou hojnost ,protože chápu,že ve vesmíru neexistují žádná omezení a svojí hojností neomezuji ostatní...Je dost pro všechny.Řešení pro každého z nás je ve schopnosti vidět hojnost a přát si ji-a pak ji všichni přivoláme.Vybrala jsem si „neomezené“,které není nutné ukládat do skrýše-protože chápu,že mám sílu to přitáhnout.Když mysůlím na něco dalšího,co si přeji,snadno získám peníze ,takže mám neomezenou zásobu hojnosti a prosperity.
Hojnost se odráží ve všech oblastech mého života...Vidím se obklopená těmi,kteří si podobně jako já přejí růst a kteří jsou ke mně přitahováni mou ochotou nechat je být,dělat nebo mít to,co si přejí,přitom nepotřebuji do života přitahovat věci,které si nepřeji.Vidím se,jak jednám s ostatními ,směji se,mluvím a raduji se z toho,co je těší,a oni se radují z toho,co těší mě.Všichni si navzájem vážíme jeden druhého a nikdo z nás nekritizuje nebo si nevšímá věcí,které se nám nelíbí.
Vidím se výborném zdravotním stavu.Vidím sebe jako úspěšného člověka.Vidím sebe osvěženou životem,vážící si zkušenosti fyzického života,který jsem si tak moc přála,že jsem se rozhodla stát se fyzickou bytostí,rozhodovat se rozumem a přitom získávat sílu vesmíru prostřednictvím síly Zákona přitažlivosti.A z tohoto báječného stavu bytosti nyní přitahuji stále více a více.Je to dobré.Je to zábavné.Líbí se mi to.
Ukončím cvičení a vydám se-během zbývající části dne-vyhledat další věci,které se mi líbí.Je krásné vědět,že když vidím někoho úspěšného,ale nemocného,nemusím ho použít při cvičení jako celek,ale jenom tu část z něj,která se mi líbí.Tak si přinesu příklad prosperity a příklad onemocnění nechám venku.Můj úkol je pro dnešek splněn.
 
Můžeme obrátit směr tvoření během okamžiku?
 
Řekněme,že někdo už svými předchozími myšlenkami určil směr tvoření a najednou se rozhodne,že ho chce změnit.Není tady nějaký faktor setrvačnosti?Neměl by nejprve zpomalit to,co už je v procesu tvoření ?Nebo lze okamžitě vytvářet v jiném směru?
Existuje faktor setrvačnosti způsobený zákonem přitažlivosti.Zákon přitažlivosti říká:To co je podobné se přitahuje.Takže jakákoliv myšlenka,kterou jsme aktivovali ,se díky naší pozornostistává větší a silnější.Ale chci,abyste si uvědomili,že narůstání tvůrčí hybnosti je věc pozvolná.A tak raději než zkoušet obrátit danou myšlenku ,doporučuji zaměřit se na myšlenku jinou.
Řekněme,že jste mysleli na něco co nechcete,a to už nějakou dobu,takže máte poměrně velkou negativní hybnost.Bylo by pro vás nemožné začít se najednou soustředit na opačnou myšlenku-ale mohli byste si zvolit myšlenku,která je trochu pozitivnější než ta předchozím,a pak na další a další,až postupně směr svých myšlenek změníte.
Další účinný postup jak změnit směr našich je celkově změnit obsah ,vědomě se zaměřit na nějaké pozitivní aspekty .Pokud tohle dokážeme a pokud jsme ochotni pokusit se zůstat nějakou dobu zaměřeni na myšlenku s lepším pocitem ,zákon přitažlivosti na onu myšlenku zareaguje a rovnováha našich myšlenek se zlepší.
Když se teď vrátíme k předchozí negativní myšlence ,nyní však u ž v odlišném stavu vibrací,bude tato myšlenka lepšími vibracemi ovlivněna.Krok za krokem zlepšíme vibrační hodntu předmětu,který jsme zvolili a všechno v našem životě se začne přetvářet pozitivním směrem.
 
Jsou myšlenky ve snech tvůrčí?
 
Přitahujeme něco prostřednictvím myšlenek,které máme ve snu?
Když spíme,je naše myšlení vyňato z fyzické časoprostorové reality a my dočasně nepřitahujeme.
To na co myslíme(a tudíž prociťujeme),a to ,co přitahujeme ,se vždy shoduje.Podobně odpovídá to,na co myslíme a co prociťujeme ve stavu snění,tomu,co se objevuje v našem životě.Naše sny nám dávají nahlédnout na to,co jsme stvořili nebo tvoříme-ale během snění nejsme v procesu tvoření.
Často si předmět svých myšlenek neuvědomujeme ,dokoud se neprojeví v životě.Když se projeví něco nežádoucího,je sice možné soustředit se a změnit to v něco žádaného,ale je to mnohem obtížnější.Pochopení našich snů nám může pomoci rozeznat směr myšlenek dříve,než se skutečně zhmotní.Je mnohem snažší změnit směr myšlenek,když nám ho sny ukážou,než když se projeví ve skutečnosti.
 
Slova ,která pomáhají nastolit duchovní harmonii.
 
Dobrý zdravotní stav:
 
Přeji si být zdravá.Ráda se cítím dobře.Mám ráda svoje zdravé tělo.Tělo má hodně pozitivních vzpomínek na dobu,kdy mu bylo dobře.Znám mnoho lidí,kteří se těší dobrému zdraví,a vidím,jak si vychutnávají zdravé tělo.Při takových myšlenkách mám dobrý pocit.Tyto myšlenky jsou v harmonii se zdravým tělem.
 
Finanční úspěch.
 
Přeji si finanční úspěchy.Existuje spousta nádherných věcí,které jsou v tomto báječném světě snadno dostupné,a finanční zabezpečení otevírá dveře k mnohým z těchto věcí.Protože Zákon přitažlivosti reaguje na moje myšlenky,rozhodla jsem se soustředit především na možný dostatek a přitom chápu,že je jenom otázka času,než moje myšlenky na finanční prostředky budou odměněny přísunem financí.Protože zákon přitažlivosti mi přinese předmět mojí pozornosti,volím dostatek.
 
Dobré mezilidské vztahy?
 
Přeji si dobré mezilidské vztahy.Mám radost z milých,chytrých ,zábavných ,energických a stimulujících osobností a s radostí si uvědomuji,že na této planetě je jich dostatek.Potkala jsem mnoho zajímavých lidí a ráda objevuji fascinující charaktery těch,které potkávám.Zdá se,že čím větší radost z lidí mám,tím víc potkávám těch ,ze kterých mám radost.Miluji dobu velkolepé spolupráce.
 
Pozitivní nehmotné zážitky?
 
Chci přitahovat ty,kteří jsou se mnou v harmonii,fyzické i nehmotné.Jsem fascinována zákonem přitažlivosti a vím,že když se cítím dobře,přitahuji jenom ty,kteří se také cítí dobře.Chápu,že základem toho,co je nehmotné,je čistá pozitivní energie.Ráda užívám systém vedení emocemi tak,abych se mohla setkávat se zdrojem.
 
Pokračující radostný vývoj?
 
Hledám vývoj a je povznášející uvědomovat si,že rozvíjení není jen přirozené,ale dokonce nevyhnutelné.S radostí si uvědomuji ,že radost je prostě volba.A protože vývoj je nevyhnutelný,vybralajsenm si ho-s radostí.
 
Slova,která pronášíme nám nepřinesou okamžité uskutečnění toho,o co žádáme,ale čím častěji sje budeme vyslovovat a čím lépe se při tom budeme cítit,tím čistší a méně rozporuplné budou naše vibrace .A brzy se náš svět zaplní věcmi,o nichž mluvíme..Slova samoatná nepřitahují,ale když při nich cítíme emoce,znamená to ,že vibrace jsou silné-a Zákon přitažlivoti na ně musí odpovědět.
 
 
Věda záměrného tvoření.
 
Možná výstižnější by byl název Zákon tvoření,protože funguje v případě ,že myslíme na to ,co si přejeme.Ať už myslíme na to co si přejeme,nebo na nedostatek toho ,co si přejeme(směr našich myšlenek záleží na nás),z ákon tvoření pracuje podle toho,na co myslíme.
Rovnice tvoření má dvě důležité části:Vznik myšlenky a očekávání myšlenky-touhu po tvoření a umožnění tvoření.My většinou vnímáme obě části rovnice souběžně,protože mezi tím,po čem toužíme ,a tím,co plně očekáváme,není rozdíl.
Lidé si většinou neuvědomují sílu svých myšlenek,vibrační povahu své bytosti ani sílu zákona přitažlivosti,sproto sposléhají na své skutky,které jim mají pomoci všeho dosáhnout.Souhlasím s tím,že skutky jsou důležitou součástí fyzického světa,svůj život ale netvoříme skutky.
Když začneme myšlenkou,doprovázenou pozitivními emocemi,pak jsme odstartovali tvoření ,a jak kráčíme prostorem a časem k projevu budoucnosti,očkáváme ho..potom z radostného tvoření ,které jsme odstartovali směrem k budoucnosti,budeme inspirováni ke skutkům,které nám přinesou radost.
Když provádíme nějaký skutek,ale nejedná se o skutek radostný,buďme si jisti,že nepovede ke šťstnému konci.Nemůže.To říká zákon.
Raději než být připraveni ke skutkům,které mají pomoci žádané věci získat,mysleme na tyto věci,abychom je uvedkli v život,pohlížejme na ně,představujme si je a-ony se stanou.
Budeme vedeni a inspirováni k dokonalému skutku,který vyvolá proces vedoucí k tomu,co hledáme-a je velký rozdíl mezi tím,o čem mluvíme,a tím,jak většina z nás postupuje.
 
Vnitřní bytost s námi komunikuje.
 
Jsme tvůrci svého života a v poznání této skutečnosti spočívá hodně radosti.Vaše vnitřní bytost,která si vás uvědomuje,se účastní s vámi všeho ,co děláte.Nevzpomínáme si podrobně na životy před tím,než jsme přišli do tohoto těla,ale vnitřní bytost vnímá všechno,čím jsme byli ,a neustále nám nabízí informaci ,aby nám pomohla k co nejradostnějšímu způsobu života.
Když jsme přišli do fyzického života,nepřinesli jsme si s sebou vzpomínku na život předtím,protože podrobnosti by nám bránily v použití moci ,kterou nyní máme.Ale díky spojení s vnitřní bytostí máme přístup k vědomostem širší perspektivy neboli kompletního já.Naše širší nehmotná část s námi komunikuje a dělala to ode dne ,kdy jsme se objevili ve fyzickém těle.Tato komunikac e probíhá mnoha způsoby -ale všichni přijímáme základní komunikaci formou emocí.
 
Můžu důvěřovat svému vnitřnímu vedení.
 
Mnoho lidí intuitivní vedení potlačilo a nahradilo ho názory rodičů,učitelů nebo odborníků v různých oborech.Ale čím více spoléháme na vedení druhých,tím více se vzdalujeme od vlastního moudrého názoru.
My v každém okamžiku cítíme silou svých emocí,jestli současnou situaci vidíme silou svých emocí,jestli současnou situaci vidíme pohledem širší perspektivy,nebo jestli jsme od zdroje odříznuti výběrem myšlenek,které mají odlišnou povahu.Když cítíme lásku,znamená to,že způsobnašeho nahlížení na předmět naší pozornosti odpovídá způsobu,jakým na něj nahlíží naše vnitřní JáKdyž cítíme nenávist,nahlížíme na věc bez vnitřního spojení.
Souhrnný,všezahrnující ,neměnný soubor pravidel neexistuje-protože my jsme bytosti,které se mění a vyvíjejí.
Většina starých zákonů a pravidel není vhodná pro ty,kteří žijí nyní.Pokud bychom se nechtěli vyvíjet,nebyli bychom zde,ve fyzickém světě.Jsme zde jako proměnlivé,vyvíjející se bytosti ,protože chceme pokračovat ve vývoji.Pokud by to,co bylo stanoveno před dlouhou dobou,bylo konečné,pak by nebyl důvod k naší dnešní existenci.
 
Magneticky přitahuji myšlenky ve vibrační harmonii.
 
Zákon přitažlivosti zodpovídá za víc,než je zjevné v našem životě.Díky němu jsou k sobě přitahováni lidé.Každá okolnost je jeho výsledkem.Myšlenky,které mají podobné vibrace,se díky tomuto zákonu magneticky přitahují,myšlenky ,které vás napadají,přitahují jedna druhou,dokud z nepodstatné ,zanedbatelné a nepříliš silné myšlenky díky vašemu soustředění se na ni nevyroste myšlenka velmi silná.
Díky zákonu přitažlivosti je každý z vás jako silný magnet,který k sobě v kterémkoli okamžiku přitahuje další záležitosti podobné vlastním pocitům.
 
Když přemýšlíme a mluvíme,tvoříme.
 
Nikdo jiný náš život netvoří.Vše je na nás,máme veškerou důvěru.
Při pozorování vlastního života a životů lidí kolem sebe nenajdete ani nepatrný důkaz proti mocným zákonům,o kterých mluvím.
Když si začneme všímat absolutní souvislosti mezi tím,na co myslíme a o čem mluvíme-a tím,co dostáváme-pochopíme zákon přitažlivosti do důsledku a vzroste v nás touha využít systém vedení k vědomému směřování myšlenek.Budeme také daleko lépe rozumět životu lidí kolem nás.
Pokud hovoříme o něčem,co si přejeme,budou k tomu předmětu přitahovány další myšlenky.Přitáhneme k sobě další lidi,kteří s námi budou chtít hovořit o tom,co si přejí.Vnitřní bytost bude vysílat pozitivní emoce jako ujištění,že jsme s ní v harmonii-a to,co k sobě přitahujeme,je s ní v harmonii-a v harmonii s podsatou našich záměrů.
 
Postup záměrného tvoření.
 
Zde je postup,který nám pomůže při záměrném tvoření:
 
Vezmeme tři listy papíru a na horní okraj každého listu napíšeme jednu věc,kterou si přejeme.Nyní vezmem první list a pod zapsané přání napíšeme:Toto jsou důvody,proč chci toto....“
Napíšeme ,co nás napadne -co přirozeně vyplyne ,nesnažíme se vymyslet násilné důvody.Když už nás nic nenapadá,skončíme.
Pak list otočíme a na horní okraj druhé strany napíšeme:Toto jsou důvody,proč věřím,že budu mít toto...“
 
První strana listu znázorňuje ,co si přejeme(pravní strana rovnice záměrného tvoření).Druhá strana listu znázorňuje naše přesvědčení ,že to získáme(druhá strana rovnice záměrného tvoření). A když se na ně soustředítme a aktivujeme v sobě vibrace obou stran rovnice ,jsme ve stavu přijímání projevu své touhy,protože jsme údpěšně splnili obě strany procesu tvoření.Nutné je jenom chtít-a prokračovat v očekávání,dokud to nedostaneme
-a předmět bude náš.
 
Neexistuje omezení počtu věcí ,které můžeme tvořit zároveň,ale zpočátku,když se teprve učíme soustředit myšlenky ,může pomoci vědomě se zaměřit pouze na dvě nebo tři přání najednou,protože čím delší je seznamvěcí,nakterých pracujeme ,tím větší je možnost ,že při pohledu na množství dosud nesplněných věcí se vloudí pochybnosti.Čím déle hru hrajeme,tím lépe se naučíme soustřeďovat myšlenky a nakonec nebudeme mít důvod seznam omezovat.
 
Než můžeme ve svém životě něco zažít,musíme na to nejdřív pomyslet.Naše myšlenka je pozvání a bez ní zážitek nepřijde.Dporučuji cílené rozhodnutí toho,co si přejeme,a pak cílené směřování myšlenek na věci,které si přejeme ,současně s cíleným odvrácením myšlenek od toho,co si nepřejeme.Zároveň s tím doporučuji,abychom si každý den vyšetřili trochu času,kdy se posadíme a cíleně nasměrujeme myšlenky na představu toho,co si v životě přejeme.Je to čas záměrného tvoření.
Během dne si všímejme věcí ,které se nám líbí:Dnes ať budu dělat cokoli a s kýmkoli,je mým hlavním cílem vyhledávat věci,které mám ráda.A když nasbíráme tyto údaje,budeme mít dostupné podněty pro své tvůrčí cvičení.
 
 
Umění umožnit:definice.
 
Zákon přitažlivosti prostě je,ať jej chápeme,či nikoli.Reaguje na nás a dává jasné výsledky,které vždy odpovídají našim myšlenkám.Ale uvědomělé používání umění umožnit vyžduje,abyste kvůli správnému nasměrování myšlenek sledovali vlastní pocity.Na pochopení tohoto zákona závisí,zda budete tvořit záměrně,nebo mimoděk.
Mluvila jsem nejdříve o prvních dvou zákonech z toho důvodu,že bez jejich pochopení byste nepochopili tento.
Pod pojmem umění umožnit,mám na mysli toto:Jsem tím,kým jsem a mám z toho radost.Vy jste tím kým jste,a přestože se to liší od toho,kým jsem já,je to také dobré....Protože se dokážu zaměřit na to ,co si přeji ,přestože jsou mezi námi významné rozdíly,necítím negativní emeoce ,protože jsem natolik moudrá,abych se nezaměřovala na něco ,co se mi nelíbí.Pochopila jsem,protože používám umění umožnit,že jsem nepřišla do této inkarnace,abych všechny přesvědčovala o „pravdě“,které sama věřím.Nepřišla jsem prosazovat totožnost nebo jednotvárnost -protože jsem dost moudrá,abych pochopila ,že v jednotvárnosti a naprosté shodě chybí odlišnost,která podporuje krativitu.Důrazem na zavedení jednot nosti bych směřovala ke konci ,nikoli k pokračování tvorby.
Umění umožnit je naprosto podstatné opro pokračování a přežití tohoto druhu,této planety a tohoto vesmíru.Pokračování je umožněno ze širší perspektivy zdroje.
Když my vidíme situaci ,která nám vadí, a rozhodneme se nepodniknout nic pro její ukončení nebo změnu,pak tuto situaci tolerujete.To je něco úplně jiného ,než mám na mysli pod pojmem umožnit.
Umožnění je umění nalézt způsob nahlížení na věci,který zároveň navozuje spojení s vnitřní bytostí.Toto je možné dosáhnout důkladným proséváním údajů naší časoprostorové reality a zaměřením se na věci ,které přinášejí dobré pocity.Jde o využití systému emocionálního vedení ke stanovení směru myšlenek.
 
 
Když toleruji ostatní neumožňuji.
 
Toto pojednání nabízím proto,abyste pochopili,že neexistuje nikdo ,kdo by pro vás představoval hrozbu.Protože život si řídíte a určujete sami.Umění umožnit,které říká:Jsem tím,kým jsem,a jsem ochotný umožnit ostatním,aby byli tím ,kým jsou,je zákon,který nás vede k naprosté svobodě-odvobodí nás od zkušeností,které si nepřejeme,a od negativních odpovědí na zkušenost,s níž nesouhlasíme.
Když říkám,že je dobré být tím,kdo umožňuje,poskytovatelem,mnozí z vás nechápou,co tím myslím,protože si pod pojmem umožňování představujou tolerování.Když tolerujete ,jste tím,kým jste(což je podle vašich měřítek přijatelné),a necháváte všechny ostatní být tím,kým jsou,přestože se vám to nelíbí.Kvůli tomu máte negativní emoce,je vám jich líto,dokonce můžete mít o sebe strach,ale přesto je necháte být-tolerantním způsobem.
Když tolerujete ,neznamená to ,že umožňujete.Jsou to dva odlišné pojmy.Ten,kdo toleruje ,cítí negativní emoce.Ten kdo umožňuje,je necítí.A to je velký rozdíl,protože,jak vidíte,svoboda znamená osvobození od negativních emocí.Nemůžete prožívat svobodu,když cítíte negativní emoce.Tolerance se zdá být výhodou pro ostatní,protože jim nebráníte v tom,co dělají.Ale není výhodou pro vás,protože když něco tolerujete,vlastně to strpíte,a při tom cítíte negativní emoce,tím pádem přitahujete negativně.Jakmile začnete umožňovat,přestanete přitahovat nežádoucí zkušenosti a budete si vychutnávat absolutní svobodu a radost.
 
Žiji uměním umožňovat.
 
Umožňování je to,co jsme přišli do tohoto života vyučovat.Ale než zaačneme učit ,musíme nejdříve vědět.Když někdo dělá něco ,co se mi nelíbí,jak ho můžu přimět ,aby raději dělal něco co se mi líbí?
Je potřeba pochopit,že raději než pokoušet se přimět svět dělat stejné věci nebo věci,které se vám líbí,je mnohem lepší přijmout skutečnost,že každý má právo být,dělat nebo mít,cokoli chce,a že my silou svých myšlenek k sobě budeme přitahovat jen to,co je s námi v harmonii.
 
Umožní ignorování nežádoucího věc žádoucí?
 
Věnovat pozornost tomu,co je pro nás důležité,má velkou hodnotu.Když např.nesledujeme televizi a rozhlas,nečtem noviny a vyhýbáme se lidem,kteří mluví o věcech,které nechceme poslouchat,můžeme se soustředit na důležité věci.Kyž na něco myslíme,přitahujeme sílu,čistotu a výsledky.Tím získáme spokojenost,která pramení jenom z přání,umožnění a dosažení.
Věnování pozornosti tomu,co je pro nás důležité,je proces,pomocí kterého umožníme ostatním být tím,kým chtějí.Věnovat pozornost sobě a zároveň umožnit ostatním být tím,kým chtějí.Věnovat pozornost sobě a zároven umožnit ostatním ,aby věnovali pozornost sami sobě,to je důležitý proces v umění umožnit.
Když jsme soustředěni na věci pro nás důležité,nesledujeme televizi a nečteme noviny -máme radost z toho co děláme.Věnujeme pozornost tomu,co je pro nás podstatné,a zákon přitažlivosti tomu dodává stále větší a větší sílu a jasnost.Nic jiného zkrátka do našeho života není přitahováno,protože to nesouvisí s našimi záměry růstu a úspěchu.
Když jasně víme co si přejeme,nemusíme se silou držet vytčené cesty,to zařídí zákon přitažlivosti.Proto není těžké umožňovat.Jde to snadno ,neboť věci,které s vaším cílem nemají nic splečného ,nás prostě nezajímají.
Televize,která nám nabízí množství cenných informací,nabízí také mnohem víc informací,které nemají žádnou souvislost s tím,co si přejeme.Mnozí z nás sedí a dívají se na televizi jenom proto,že ji máme,protože jsme neudělai jiné rozhodnutí.Sledování televize není obvykle aktem záměrným,ale pouze bezděčným.Ve stavu bezděčném,nerozhodnutém,se otevíráme jakýmkoli vlivům.Když jsme doslova bombardováni nežádoucími podněty ze zpráv z celého světa a přitom jsme neučinili žádné rozhodnutí o tom ,na co si přejeme myslet,přijímáme do svého života prostřednictvím myšlenek mnoho věcí,které bychom si nikdy nevybrali.
To je tvoření mimoděk:myšlení na něco,pro co jsme se nerozhodli-myšlení a přitahování-ať si to přejeme ,nebo ne.
Navrhuji vám tedy,abyste se rozhodli-bez ohledu na to,co právě ten den děláte,bez ohledu nato,s kým jednáte,bez ohledu na to ,kde jste,že vaším hlavním cílem bude vyhledávat věci ,které si přejete vidět.Pokud to bude vaším hlavním záměrem,zákon přitažlivosti bude přitahovat jen to,co budete chtít přitahovat,uvidíte jen věci,které chcete vidět.
Protože vaším hlavním záměrem je přitahovat jen to,po čem toužíte,stanete se výběrovým sítem.Budete si vybírat to,co přitahujete.Budete si vybírat to,čeho si všimnete.Ze začátku zaznamenáte ,že stále přitahujete něco z toho,co se vám nelíbí,protože ještě dobíhá přitažlivost myšlenek a přesvědčení z nedávné minulosti.Ale po čase,pokud po dobu 30 až 60 dní si každé ráno stanovíte,jako hlavní cíl dosažení duchovní harmonie ,zjistíte ,že se ve vašem životě vyskytuje jen velmi málo toho,co se vám nelíbí-protože myšlenky vás přenesou přes to,co se děje.
Umožňovat znamená cítit pozitivní emoce,které naznačují ,že ovládáte to,čemu věnujete pozornost.Neznamená to,že dostaneme všechno na podnose ,že všechno a všichni budou podle vašich představ.Znamená to,že jsme schopni vidět ,a tudíž žádat od vesmíru ,od našeho světa a od našich přátel to,co je s námi v harmonii,zatímco ostatních věcí si nevšímáme-proto k nám nejsou přitahovány a přivolávány.To je umožňování.Je to nejúžasnější stav bytosti,jakého kdy můžete dosáhnout.Jakmile umožňujeme ,pohybujeme se pospirále stále vzhůru ,protože nemáme negativní emoce,které by nás vyvedly z rovnováhy a vracely dolů.Není žádný kyvadlový pohyb nahoru a dolů.Jsme na neustálé cestě vzhůru!
 
Segmentový záměr.
 
Jakmile pochopíme,že jsme tvůrci vlastního života,budeme chtít jasně určit svá přání,abychom jim umožnili vstoupit do našeho života.Dokud se ale nezastavíme ,abychom určili to ,co si skutečně přejeme,není záměrné tvoření možné.
Každém okamžiku života nemáme stejná přání.Naopak,každý den se skládá z různých prvků,které přinášejí různé cíle.Smyslem mého povídání odegmentových záměrech je pomoci vám pochopit hdonotu času,věnovaného několikrát denně k určení toho,co si přejeme nejvíc,abychom na to dali důraz,a tím pádem sílu.
Jen velmi málo z toho,co prožíváme v jednom konkrétním dni je výsledkem pouze myšlenek z tohoto dne.Ale kdykoli se zastavíme a určíme,co si v tomto okamžiku přejeme,ovlivňujeme myšlenkou náš budoucí život v situacích a okamžicích ,které jsou podobné.
 
Důvod a hodnota segmentového záměru.
 
Segmentový záměr je proces vědomého určení toho,co si přejeme v daném okamžiku.Je prováděn z cílem vyzvednout z chaosu našeho života to,co si v konkrétním momentě přejeme nejvíc.Když věnujeme čas k určení záměru,soustředíme sílu z vesmíru do okamžiku,ve kterém se nacházíme.
Představujte si,že vaše myšlenky mají magnetické schopnosti(ve skutečnosti je všechno ve vesmíru magnetické,přitahované k podobnému).Kdykoli se zamyslíte nebo zaměříte na třeba slabou negativní myšlenku,silou zákona přitažlivosti zesílí.Pokud jste velmi zklamaní nebo smutní,zjistíte,že přitahujete ostatní s podobnými pocity,protože vaše pocity určují váš úhel přitažlivosti.Když jste nešťastní ,přitahujete ty,kteří vás opět zklamou.Zatímco když jste šťastní,budete přitahovat další věci,které vám budou dělat radost.
Sami si do života přitahujete nebo zvete další lidi,se kterými přicházíte do styku,předměty ,o kterých se s vámi lidé baví,způsob,jakým s vámi jedná číšník v restauraci,peníze,které získáváte,fyzický vzhled a stav vašeho těla,přítele a přítelkyně atd.-proto je cenné pochopit sílu současného okamžiku.
Význam procesu segmentového záměru spočívá v jasném nasměrování myšlenek k věcem,které si přejete zažít,pomocí určení okamžiků života,které jsou pro vás v určitém životním úseku důležité.
 
 
Rozdělení dnů na segmenty.
 
Bod,ve kterém se teď nacházíte,bod,který si teď uvědomujete ,je segment.Den můžete rozdělit na mnoho segmentů a nenajdete dva lidi,kteří by měli stejné segmenty.Každý den můžete mít jiné segmenty a je to v pořádku.Není nutné mít pevný rozpis segmentů.Je důležité stanovit,kdy přecházíte z jednoho segmentu-a zároveň z jednoho souboru záměrů-do druhého.
Když se například ráno probudíte-vstupujete do nového segmentu.Doba,kdy už jste vzhůru ,ale ještě ležíte v posteli,to je segment...doba,kdy se připravujete na následující aktivitu,je segment...když nastupujete do auta-to je další segment atd.
Kdykoli si uvědomíte,že vstupujete do dalšího segmentu svého života,zastavte se a řekněte si nahlas nebo v duchu,co si právě nejvíc přejete.Tím začnete díky mocnému zákonu přitažlivosti přivolávat myšlenky,okolnosti,události a dokonce rozhovory nebo činnosti druhých,které jsou v souladu s vaším záměrem.Když věnujete čas odlišení různých segmentů a určení hlavních záměrů v rámci jednotlivých segmentů,vyhnete se chaotickému vlivu ostatních i chaosu způsobenému vlastními neusměrněnými myšlenkami.
 
Působím a tvořím na mnoha úrovních.
 
V každém okamžiku,segmentu vašeho života,působíte na mnoha úrovních.V daném segmentu děláte určité věci.(Dělat znamená tvořit).V daném segmentu mluvíte o určitých věcech.(Mluvit znamená tvořit).V daném segmentu na určité věci myslíte.(Myslet znamená tvořit.).V každém segmentu se můžete zabývat tím,co probíhá v přítomnosti,můžete se zabývat tím ,co se stalo v minulosti,nebo se můžete zabývat tím,co se stane v budoucnosti.
Když přemýšlíte o tom,co si přejete v budoucnosti,začínáte přitahovat podstatu toho,co si přejete.Ale protože přítomnost ještě nebyla připravena ,pravděpodobně to nepřijde v přítomnosti-ale začne se to přibližovat.A jak se blížíte okamžiku v budoucnosti,tak se přibližují události a okolnosti,na které jste mysleli.
 
Mohu si připravit budoucnost,nebo žít nahodile.
 
Pokud jsme si nepřipravili přítomnost v minulosti a nestanovili v tomto segmentu vědomé záměry,potom žijeme nahodile a je pravděpodobná možnost,že budeme zmítáni chaosem nebo záměry někoho jiného.
Pokud si přejete a očekáváte předmět svých záměrů,splní se.Ale pokud nevěnujete čas k ujasnění toho,co si přejete,pak přitahujete pod vlivem jiných lidí nebo pod vlivem starých zvyků různé věci,které si přejete ,i nepřejete.Souhlasím s tím,že jsou věci,které přitahujeme náhodou nebo omylem a líbí se nám,ale právě tak nezáměrně přitahujeme věci,které si nepřejeme,proto nahodilé přitahování nevede ke spokojenosti.Skutečná radost života spočívá v záměrném přitahování.