Využití SRDEČNÍ KOHERENCE k zvládnutí STRESU, DEPRESE a ÚZKOSTI

Různé etapy této metody vyvinuli a ověřili v kalifornském Heartmath Institute , centru , které se

věnuje zkoumání a aplikaci srdeční koherence.

Stejně jako v józe ,meditaci , a všech relaxačních metodách spočívá první etapa cvičení v obrácení

pozornosti do vlastního nitra.

Při prvním pokusu se musíme nejprve vytrhnout z okolního světa a přijmout,že veškeré starosti na několik minut odložíme stranou .Připustit,že všechno , co nás zneklidňuje ,může chvíli počkat, po dobu nutnou k tomu,aby se srdce a mozek znovu uvedly do rovnováhy a obnovily svůj těsný vztah.

Nejlépe je začít dvěma pomalými,hlubokými nádechy.Ty okamžitě stimulují parasympatikus a rovnováhu trochu vychýlí směrem k fyziologické „ brzdě“ . K dosažení maximálního účinku je nutné soustředit pozornost na dokonalý výdech a udělat několikavteřinovou přestávku , až přijde chvíle pro další přirozený nádech.Vlastně je třeba nechat se unášet výdechem,až se přirozenou cestou promění v příjemnou lehkost.

Orientální meditační cvičení doporučují provádět tento postup zaměřený na dech co nejdéle a zachovávat si přitom čistou mysl.Ale k dosažení maximálního účinku srdeční koherence je nutné po deseti či patnácti sekundách stabilizace hlubokým dýcháním obrátit vědomě pozornost k hrudníku,k oblasti srdce.

V této druhé etapě je nejjednodušší si představit ,že dýcháte přes srdce (nebo střední část hrudi),

pokud ještě srdce necítíte přímo. Dále pomalu a hluboce dýchejte ( ale přirozeně,nenásilně) a přitom si představujte , a dokonce se snažte cítit každý nádech a výdech,který tou důležitou částí těla prochází.

Představte si , že při nádechu jí přináší tolik potřebný kyslík a výdech jí umožňuje eliminovat všechny nepotřebné odpadní látky.

Představte si pomalé,plynulé pohyby nádechu a výdechu,při nichž se srdce omývá v lázni průzračného ,očistného ,uklidňujícího vzduchu.

Nechte srdce plně využívat daru ,který mu poskytujete.Představte si své srdce například jako dítě ve vaničce s teplou vodou,které se koupe a do libosti skotačí,nikdo ho k ničemu nenutí ani mu neporoučí,jako milované dítě ,které si hraje , a vy po něm nechcete nic jiného,než aby bylo sebou samým,ve svém živlu.Vy ho jen pozorujete ,jak si počíná,a dále mu dodáváte vlahý,něžný vzduch.

Ve třetí etapě se napojíte na pocit tepla a expanze,který vímáte v hrudi,sledujete ho a podporujete myšlenkou i dechem.

Tento pocit bývá zpočátku nezřtelný a projevuje se nepatrně. Po letech , kdy se s ním po emoční stránce špatně zacházelo,připomíná srdce zvířátko,které dlouho spalo zimním spánkem a nyní mžourá do prvních jarních paprsků. Je ještě celé ztuhlé a nejisté,otevře jedno oko, pak druhé a nezačne se hýbat,dokud nezjistí,že teplé počasí není jen dočasný výkyv.Lze ho účinně povzbudit tím,že si vyvoláme pocit vděčnosti,kterým si necháme prostoupit celou hruď.

Srdce je velmi citlivé na vděčnost ,na každý projev náklonnosti,ať je to láska k lidské bytosti,zvířeti,nebo dokonce pomyšlení na vlídný svět.Mnoha lidem stačí vybavit si obličej milovaného dítěte nebo oblíbeného zvířete.Jiní si představí pokojnou přírodu,která jim dodá pocit vnitřního míru a vděčnosti.Další si vzpomenou na štěstí prožívané při nějaké sportovní aktivitě,například při prudkém sjezdu na lyžích ,při perfektním golfovém úderu,při rychlé plavbě na plachetnici.

Při tomto cvičení si mnohdy všimneme,že se nám na rtech objeví úsměv,jako by se zrodil v hrudi a rozkvetl na tváři.Je to signál toho,že jste dospěli ke koherenci.