Umění shovívavosti,dobrého srdce a vnitřního míru.

Meditace o ochotě odpustit.

Existuje formální meditační technika,která nám může pomoci si v sobě schopnost odpouštění vypěstovat.

Ve třech směrech tu buď o odpuštění prosíme,nebo je sami poskytujeme.V buddhistickém klášteře může člověk tímto cvičením procházet třeba pětsetkrát,než se vše stane pro jeho srdce zcela přirozeným.

Pohodlně se usaďte tak,abyste mohli zavřít oči a normálně,nenuceně dýchat.Uvolněte své tělo i mysl .Vdechujte mírně do srdeční oblasti a prociťujte přitom všechny překážky a bariéry,které jste si v sobě vybudovali,ale i všechny emoce,které s sebou vláčíte-jen proto,že jste neodpustili sobě nebo druhým.

Prociťujte bolest ,která vyvěrá z faktu ,že uzavíráte své srdce.

Dýchejte zlehka a začněte v duchu pronášet následující slova.Představy,obrazy a pocity,které se vynoří ,nechejte opakovaným přednesem prohloubit.

Odpuštění od ostatních:

Existuje mnoho nejrůznějších způsobů,jimiž jsem zraňoval druhé a ubližoval jim,zrazoval a opouštěl je,vědomě i nevědomky jim způsoboval muka jen kvůli svému trápení,strachu,hněvu a zmatku.

Procházejte obrazy paměti a vybavujte si,jak jste ostatním ubližovali.Soustřeďujte se na bloest,kteou jste vzhledem k své úzkosti a svému zmatení zapříčinili.Uvědomujte si,že nakonec budete moci tohle závaží shodit a poprosit o odpuštění.Použijte tolik času,kolik je potřeba k tomu,abyste si představili každou vzpomínku,která ještě tíží vaše srdce.

A potom,když jednotlivé osoby překročí práh vaší mysli,vlídně řekněte:

Prosím tě,odpusť mi.Prosím tě,odpusť mi.

Odpuštění sobě samému.

Stejně tak,jako jsem působil utrpení druhým,existuje i mnoho způsobů,

jimiž jsem ubližoval sám sobě,jimiž jsem mnohokrát zranil,zradil a opustil sám sebe

v myšlenkách ,slovech i činech,vědomě i bezděky.

Prociťujte své vzácné tělo a svůj vzácný život .

Vybavujte si ,kdy a jak jste sami sobě ublížili.

Nechávejte ty obrazy přicházet na mysl.Prociťujte smutek,

který si odsud s sebou nosíte,a uvědomujte si,že tohle břímě můžete odložit.

Nabídněte odpuštění každému svému zraňujícímu skutku,

jednomu po druhém.Opakujte si pro sebe:

Všem poraněním a škodám,které jsem si způsobil

svými skutky i svou nečinností z důvodu strachu,

bolesti a zmatku ,nyní nabízím plné a upřímné

odpuštění.Odpouštím si,odpouštím si.

Odpuštění těm,kdo ublížili nám:

Mnoho podob mají i zranění ,která mi způsobili jiní:

jejich zrady,ponižování,chvíle,kdy mě opustili,

ať už vědomě ,či nechtěně,v myšlenkách ,slovech i činech.

Každý z nás už byl zrazen,

V duchu si postupně zviditelňujte všechny případy,

kdy se to stlo vám.Prociťujte smutek,který si díky tomu

z minulosti přinášíte.Uvědomujte si ale,že tenhle bolestný

náklad budete moci složit ze svých beder tím,

že až vaše srdce bude připraveno,postupně nabídnete

odpuštění.Říkejte si v představě.

Pamatuji si všechny ty sitace,kdy mi druzí ublížili,

zranili mne či poškodili pro svůj strach,žal,zmatek či

hněv.Už jsem tuto bolest nosil ve svém srdci dost dlouho.

Do té míry ,do které jsem schopen,vám nabízím

odpuštění.Všem,kdo mne poranili,nabízím své odpuštění,

odpouštím vám.

V klidu si opakujte tyto tři směry shovívavosti až do

doby ,kdy se vám uvolní srdce.V případě velké bolesti

možná neucítíte uvolnění,ale může se vás naopak

znovu zmocnit celá ta tíha,sklíčenost a hněv,které

v sobě nosíte.S tím zacházejte velice opatrně a jemně.

Odpouštějte si,že ještě stále nejste schopni pustit

celou věc ze zřetele a pokročit o kus dál.

Velkorysost nelze vynutit .Nemůže být umělá.

Pokračujte prostě ve svém cvičení a nechejte vnitřní

obrazy a slova za sebe postupně pracovat tak,

jak to nikdo jiný nedokáže.Za nějaký čas můžete tuto meditaci

učinit pravidelně se opakující součástí svého života,

opustit minulost a otevřít své srdce-plné

moudré a vlídné laskavosti-každému okamžiku,

který má teprve přijít.