Síla pochybnosti

Buďte skeptičtí, ale naslouchejte. Buďte skeptičtí, neboť většina z toho, co slýcháte, není pravda. Když se naučíte naslouchat, pochopíte význam symbolů(slov), které lidé používají. Pochopíte jejich příběh a komunikace se velmi zlepší. Možná, že potom veškeré to zmatení mezi lidmi, kteří zemi obývají , nahradí vzájemná srozumitelnost. Pochybnost je dovednost, potřebná k rozpoznání pravdy. Kdykoliv zaslechnete poselství sami od sebe či od jiného člověka, jednoduše se zeptejte“Je tohle pravda , anebo to pravda není? Je tohle realita , anebo je to realita pouze virtuální?“ Pochybnost vás dovede za slova a učiní vás zodpovědnými za každé poselství, které předáváte nebo přijímáte.

Všichni lidé žijí ve svém vlastním snu, ve svém vlastním světě. Cokoliv v tomto světě pokládají za pravdivé, pro nás však pravdivé není. Pravdivé je pouze to, co ve svém světě vnímáme my. S tímto vědomím neexsistuje nic, co byste komukoliv měli dokazovat. Nejedná se o to, jestli máte pravdu nebo se mýlíte. Respektujeme cokoliv, co druhý říká, protože je to jiný člověk, který hovoří. Respekt je velice důležitý. Když se naučíte naslouchat , projevujete ostatním lidem úctu – projevujete úctu jejich umění, jejich tvorbě. Když se naučíte naslouchat , budete přesně vědět co druzí lidé chtějí. Jakmile budete vědět, co druzí chtějí , potom záleží jen na vás, jak s takovou informací naložíte.

Naučte se být skeptičtí. Nevěřte nikomu jinému, ale především, nevěřte sami sobě. Nevěřit sami sobě představuje obrovskou výhodu, protože většina toho, co jsme se naučili , není pravda. Pokud vám vaše přesvědčení říkají :“Jsem tlustá. Jsem ošklivá. Jsem stará. Jsem smolař. Nejsem dost dobrý. Nesjem dost silný. Nikdy to v životě nikam nedotáhnu“, pak si nevěřte, protože to není pravda. Tato poselství jsou zkreslená. Nejsou to nic víc, než lži. Jakmile lži rozpoznáte, nemusíte jim věřit. Využijte sílu pochybnosti k přezkoumání každého poselství, které si sdělujete. “Je to skutečně pravda, že jsem ošklivá?Je to skutečně pravda, že nejsem dost dobrá?“Je toto poselství skutečné, nebo virtuální?Samozřejmě , že je virtuální. Žádná z takových poselství nevycházejí z pravdy nebo ze života, ale pramení ze zkreslení v našem poznání. Pravda je , že žádní oškliví lidé neexistují. Nic není dost dobré nebo dost silné. Neexistuje žádný universální zákoník, podle kterého by byl jakýkoliv z těchto úsudků pravdivý. Tyto úsudky jsou jen dohody, které lidé uzavírají.

Dokážete rozpoznat důsledky toho, když sami sobě věříte?Věřit sám sobě je jedna z nejhorších věcí, kterou můžete udělat, protože si celý svůj život lžete, a pokud všem těm lžím věříte, tak to je důvod, proč váš život není příjemným snem. Věříte-li tomu, co sami sobě říkáte, tak možná všechny ty symboly(slova), která jste se naučili, používáte k tomu, abyste si ubližovali. Pokud zakoušíte utrpení, pak ne proto, že vás někdo nutí trpět. Je to proto, že posloucháte tyrana , který ovládá vaši hlavu. Až bude ten tyran poslouchat vás, až ve vaší mysli nebude žádný soudce ani oběť, pak již nebudete dále trpět.

Váš vnitřní tyran je nelítostný. Neustále vás zneužívá tím, že všechny ty naučená slova používá proti vám. Prospívá mu emoční jed uvolňovaný negativními emocemi a způsob, jakým tyto emeoce ve vás vytváří , je posuzování a předkládání názorů. Nikdo vás neposuzuje víc, než vy sami sebe. Samozřejmě že se snažíte posuzování, vině, odmítnutí a trestu uniknout. Jak ale můžete uniknout vlastním myšlenkám?Pokud nemáte někoho rádi, můžete odejít. Pokud nemáte rádi sami sebe, kamkoliv se vydáte stále jste tu. Před ostatními se můžete schovat, ale nemůžete se schovat před svým vlastním míněním. Vypadá to , jakoby nebylo úniku.

To je důvod, proč se tolik lidí přejídá, bere drogy, podléhá alkoholu a stává se závislými na různých látkách. Někteří lidé trpí tak obrovskou emoční bolestí, že se rozhodnou vzít si vlastní život.

A to vše se děje jen proto, že věříme všem těm názorům, které jsme si během tolika let osvojili.

Jen si představte, že všechny vaše vlastní názory, včetně veškerých názorů všech lidí kolem vás, působí ve vašem nitru jako obrovský hurikán. Představte si, že všem těm názorům věříte. Pokud pochybujete , pokud sami sobě nevěříte, pokud nikomu jinému nevěříte, pak žádný z těch názorů vás nemůže zneklidnit anebo vás vyvést z rovnováhy. Když máte kontrolu nad svými vlastními slovami, jste vždy vyrovnaní, jste vždy uvlonění a klidní, protože rozhodnutí ve vašem životě činí vaše skutečné Já , nikoliv slova. Když se otevřete pravdě a naučíte se naslouchat, potom veškerá slova ztratí svou hodnotu a zůstává jedině pravda. Neexistuje nic, co byste se měli dozvědět, ani nic, co byste měli hájit.

Jakmile si uvědomíte, že se slova učíte proto, abyste komunikovali s vlastními lidmi, potom zjistíte, že slova nejsou ve skutečnosti dobrá ani zlá, správná ani špatná. Správná či špatná je činíme svými přesvědčeními. V tom je síla vašeho přesvědčení, ale pravda se nachází za přesvědčením.

Když nás vychovává sen planety a nemáme na výběr, učíme se tolik lží. Možná však nadešel čas tyto lži se odnaučit a znovu se naučit tomu, jak následováním svého vlastního srdce následovat pravdu.

Odnaučování, nebo jak já to nazývám -od. domestikování -, je velmi pomalý nicméně mocný proces.

Až každé slovo zbavíte moci a navrátíte ji sobě, celý sen se stane bezmocným. A až se k vám všechna ta moc vrátí, stanete se nepřemožitelným. Nic vás nedokáže porazit. Anebo bych možná měla říci, že vy sami se již nedokážete porazit, neboť to je přesně to samé.

Kamkoliv se na světě vydáte , vyslechnete si od ostatních lidí různé druhy názorů a příběhů. Objevíte skvělé vypravěče , kteří vám budou chtít sdělit , co byste se svým životem měli dělat:“Měl bys dělat tohle, měl bys dělat támhleto, měl bys dělat všechno možné“:Nevěřte jim. Buďte skeptičtí, ale naslouchejte , a potom si vyberte. Buďte zodpovědní za každé rozhodnutí, které ve svém životě učiníte. Toto je váš život a nikoho jiného a přijdete na to, že nikomu jinému není nic do toho , co se svým životem uděláte.

Po staletí se objevují lidé, kteří tvrdí, že znají vůli boží a kteří putují po světě a kážou o dobrotě a spravedlnosti a každého obviňují. Po staletí se objevují proroci, kteří předpověděli velké katastrofy. Ne tak dávno se objevili lidé, kteří předpověděli, že v roce 2012 zkolabují všechny počítače a společnost, jak ji známe zanikne. Někteří lidé se domnívali, že se navrátíme do doby jeskynních lidí. Ten den nadešel, oslavili jsme nový rok a co se stalo?Nic se nestalo.

Před tisíci lety, stejně jako dnes, existovali proroci, kteří očekávali konec světa. Tehdy jeden velký mistr řekl:“Přijde mnoho falešných proroků, kteří tvrdí, že hlásají slovo boží. Nevěřte tomu!!!“

Buďte skeptičtí, ale naslouchejte!!!!!