Rostete a učíte se ze všeho , co tvoříte.

Krize si vytváříte, protože se v takových okamžicích dostáváte do blízkosti své duše, soustředíte se

dovnitř, ven a vzhůru a spojujete se se svým posláním.

Jste – li ochotni žít ve vyšším poslání, naslouchat sobě a spojit se se svou duší, a jednáte – li podle

její tiché nápovědy, nemusíte procházet krizemi a bojem.

Nemusíte dokonce ani znát konkrétní formu svého poslání. K tomu, abyste si své vyšší poslání

přitáhli, stačí mít záměr a vytvořit si ho. Poslání představuje pohyb duše, energii spojující nebe se

zemí.

Známkou tohoto pohybu jsou konkrétní formy - nový dům, manželství, věci, které jste chtěli. To jsou však jen slavnosti, které ukazují na to, že vaše duše udělala nový krok na své cestě růstu.

Jelikož všichni rostete velmi rychle, musíte si vytvářet stále nové výzvy, abyste měli možnost prožívat, kdo jste. Mohou to být radostné příležitosti ve vyšších rovinách, anebo krize a boj v

rovinách nižších.

Chcete - li žít ve vyšším poslání, začněte tím, že se mu o něco více zavážete. Jak trávíte svůj čas ? Kudy se ubírají vaše myšlenky, když jste sami ?

Naučte se zaměřovat svou pozornost výš, ve chvílích, kdy nemáte nic zajímavějšího na práci, přemýšlejte, proč jste tady a co můžete nabídnout lidstvu. Poslání přichází, když směřujete k vyššímu já, podporujete druhé a jste ochotni naplnit jakoukoliv vizi nejvyšší služby, kterou můžete

nabídnout. Najděte něco, co byste mohli udělat příští týden, něco konkrétního, o čem byste věděli, že je to součástí vašeho vyššího poslání, ať krátkodobého nebo dlouhodobého.

Potvrďte si, že až to vytvoříte nebo vykonáte, budete ochotni uznat, že žijete ve vyšším poslání.

A až s tím budete hotovi, můžete si vytvořit nějakou další konkrétní věc, kterou uděláte, a začít si tak stavět své stupínky do života ve vyšším poslání.

Zítra si během dne říkejte, jak jste nádherní. Sledujte svou vnitřní krásu. Prociťujte svou vnitřní sílu, potvrzujte si svou dobrotu a své schopnosti. Uvědomte si, jak umíte milovat, a vnímejte světlo, které kolem sebe máte. Potvrzujte sebe sama a přitom se ptejte po svém vyšším poslání. Vy víte, co chcete dělat. Máte možná důvody, proč to nejde, staré vzpomínky nebo vzorce, které vám

v tom jakoby brání, ale přesto přese všechno víte, co chcete. Nechte to vyplout na povrch, vyneste to ven z nevědomí, z šepotu ve vaší mysli, a učiňte to skutečností. Mějte svou vizi před sebou. Ať chcete míruplný a klidný život nebo být dobrým rodičem nebo žít se ženou či mužem, kteří vás budou milovat, vážit si vás a cenit - postavte se za tuto svou vizi a držte se jí. Prostě

se pro ni rozhodněte a budete ji prožívat jako skutečnost ve svém životě.

Ujasněte si svůj záměr. Ať je vaším přáním posloužit světu a odvést svou životní práci nebo si vytvořit prosperitu nebo se více otevřít své tvořivosti a dovednostem, vždycky v sobě najdete nějakou část, která ví, jak na to.

Mluvte s ní, požádejte ji, ať vám ukáže, jaké kroky máte udělat. Sledujte svůj vnitřní dialog a naslouchejte zprávám, které k vám přicházejí od této části.

Tvoření forem v hmotě je otázkou důvěry a víry v sebe a podržení si své vize před sebou. Je mnoho důvodů, proč přestat věřit a důvěřovat Vesmíru nebo sobě, ale je také mnoho důvodů, proč v tom pokračovat.

Vesmír vás často testuje, nakolik ve svou vizi věříte. Dosažitelný je každý cíl, nepřestanete – li na něm pracovat !!!!!