Přejeme si být štíhlí

Hubnutí začíná v hlavě a poté se projevuje na těle.

Každý z nás má jasnou představu o tom,jak by určité věci měly fungovat.Jsme dokonce přesvědčeni o tom,že věci mohou a dokonce musí jen tímto jedním způsobem.A protože jsme o tom skálopevně přesvědčeni ,většinou se nám nedaří vybočit ze zajetých kolejí.

Naše jednoznačné představy nejsou nic jiného než naše přesvědčení.A přesvědčení jsou ti praví tvůrci našeho života.

Ale co když máme o svém těle ,jídle i hubnutí nesprávné představy?

I ty můžeš zhubnout lehce a hravě.

Nevěříš tomu?Možná jsi v tomto okamžiku přesvědčena ,že je nemožné zhubnout pouze silou myšlenek.Je to tvé přesvědčení.Není správné či nesprávné,dobré nebo špatné.Je to prostě tvé pevné přesvědčení.Toto pevné přesvědčení má však své důsledky ,protože právě podle něj se bude určovat a dovíjet tvůj život.Protože všechno ,co se stane ,stane se podle tvého přesvědčení.

A co když jsou tvá přesvědčení založena na špatných faktech a informacích?

I když se ti tvůj rozum bude snažit namluvit něco jiného ,je již dlouho vědecky prokázáno,že:
Můžeme zhubnout a udržet si vysněnou váhu pouze silou svého přesvědčení.

Samozřejmě můžeme také díky svému přesvědčení enormě přibrat.

Správné hubnutí začíná v hlavě a poté se projevuje v těle.Není to obráceně.

Díky dietám nejen že tloustneme,ale ztrácíme i pocit vlastní hodnoty.

Vypadá to,jako bychom v sobě měli nějaký program,který chce něco jiného.A tento program opravdu existuje!!!

Naše chování při jídle je řízeno mozkem.

Být tlustý není důsledkem slabé vůle ,ale špatného programu v našem mozku.Můžeme si předsevzít ,co chceme.Dokud nám ale rozum bude všechna naše rozhodnutí anulovat,nemáme žádnou šanci změnit své tělo tak,jak si přejeme.

Jedinou opravdu důležitou otázku,kterou bychom se měli zabývat ,je,proč nás náš rozum nutí jíst více,než potřebujeme.

Zapomeň na veškeré diety a dřívější názory,jak zhubnout.Nepotřebuješ žádné fádní a jednostranné diety.

Co budeme dělat v tomto kurzu?

-Přimějeme rozum,aby přestoupil na naši stranu a přestal už pracovat proti nám.

-Nalezneme staré a škodlivé programy,přeměníme je a vytvoříme si nové programy ,které jsou pro nás užitečné.

-Nalezneme stará a škodlivá přesvědčení,přeměníme je a vytvoříme si nová přesvědčení,která jsou pro nás užitečná.

-Nalezneme staré a škodlivé zvyky,přeměníme je a vytvoříme si nové zvyky,které jsou pro nás užitečné.

A to všechno lehce a hravě!

Afirmace:

Hubnutí je lehké a zábavné

Pomocí svých myšlenek si vytvářím přesně takové tělo,jaké chci.

Změna z pohledu biologie.

Jak je vůbec možné,abychom zhubli pouze silou myšlenek?

Všechny buňky v našem těle se obnovují každých 7 let,některé dokonce ještě častěji a rychleji.Některé buňky se obnovují již za měsíc,jiné dokonce denně.Staré buňky zanikají a neustále se vytváří nové.To znamená ,že naše tělo každých sedm let kompletně vymění.O tom,jakým způsobem se naše buňky budou vyměňovata s jakou informací začnou pracovat ,rozhodujeme vždy jen my sami.A to prostřednictvím našich myšlenek.

Svými přesvědčeními nejenže ovlivňujeme svůj život,ale můžeme si i nově vytvarovat tělo.

Lidské pocity a přesvědčení ovlivňují tvar DNA.Síla našich myšlenek má nesmírně hluboký vliv na naši DNA.Dědičnost je možné změnit a dokonce reaguje na velmi subtilní záchvěvy energie.Za kódovanou informací DNA jsou ještě další vrstvy kódů.Tyto vrstvy jsou umístěny nad sebou a stále se ovlivňují.Informační tok má přitom vždy duplexní charakter,tzn.že probíhá v obou směrech.

DNA není zdaleka tak stabilní,jak jsme si mysleli.Geny yjsou překryté různými vrstvami.

Svým myšlením a cítěním působíme na kždou naši buňku a veškerý náš soukromý a společenský život je řízen propojením mezi vnitřní a vnějším světem,mezi duchem a hmotou.Biochemické funkce našeho těla ukazují,že naše bytí je ovlivněno DNA mnohem méně než způsobem našeho chování a způsobem života.

DNA nám sice vytváří tělo ,ale jsme to my ,kdo ovlivňuje její výstavbu a určuje její nasměrování.

Protože DNA obsahuje kódy pro výstavbu našeho těla,můžeme tento plán výstavby účinně ovlivnit.

A to pomocí svých myšlenek,pocitů a přesvědčení.I když to pro mnohé z nás může být úplně nová informace,ve skutečnosti je toto vědění už prastaré.

CO SI DNES MYSLÍŠ,TÍM zítra BUDEŠ. - BUDHA