Pět funkčních okruhu našeho těla

FUNKČNÍ OKRUH JATER

Funkčnímu okruhu jater odpovídá v Čínské medicíně prvek dřeva a spolu s ním také jaro a zelená barva.

Energie dřeva a jater odpovídá energii jara. V koloběhu pěti fází proměny a zároveň i v koloběhu života představuje počátek a touhu po vývoji.

Máme -li zůstat zdraví, pak tím nejlepším, co můžeme udělat, je umožnit této energii, aby se rozvíjela.

Pokud jí v tom bráníme, mohou začít vznikat nemoci. Tato situace je pak podobná okamžiku, kdy na jaře dojde k náhlému poklesu teploty. Mladým rostlinkám to brání v růstu. Jakmile je však začne slunce obdarovávat teplem, zregenerují se a znovu vyraší.

Koneckonců i my lidé máme velkou schopnost regenerace – právě tu se tradiční čínská medicína snaží probouzet a podporovat.

Vedle rozvíjející se vitality je dalším důležitým znakem prvku dřeva pružnost.

Dřevo, které může být současně měkké a silné, tak disponuje mimořádnou pružností a vitalitou – tedy právě těmi vlastnostmi, které utvářejí harmonicky působící funkční okruh jater.

Vnitřní kánon Žlutého císaře, pravděpodobně nejslavnější a přes 2000 let stará čínská lékařská kniha říká: "Východ vytváří vítr. Vítr vytváří dřevo, Dřevo vytváří kyselou chuť. Kyselá chuť vytváří játra. Játra vytváří svaly. Játra vládnou očím."

TRPĚLIVOST

Funkční okruh jater patří k principu jang, přesněji řečeno k "mladému jangu". Tento jang se dělí na jin a jang. Funkční okruh tak obsahuje jang v jangu a jin v jangu. Jang v jangu ( žlučník) je jeho aktivní součástí, jin v jangu (játra) je součást spojení se schopností měnit strukturu.

Jako celek slouží funkční okruh k plánování různých činností a k jejich přípravě. Úkolem jeho aktivní části je uvádět do ohybu čchi. Také čchi odpovídá principu jang, tedy aktivní energii. Pokud je naše čchi dynamická, jsme neustále duchapřítomní a podnikaví. Naše síly jsou nám plně k dispozici. Právě zmíněná činorodost je typickou pro jang v jangu funkčního okruhu jater.

Důležité je však to, aby aktivní energie působila uměřeně. Jistě znáte lidi, kteří musejí neustále něco dělat. Jsou tak neklidní, že sotva kdy dokážou posedět v klidu. Zatímco jim samotným tato hektičnost často vůbec nebývá nápadná, my sami si nepřejeme nic víc, než aby nás aspoň jednou nerušili.

Tradiční čínská medicína vnímá takové permanentně aktivní jednání jako cosi nezdravého. V takovém případě totiž jang v jangu získal příliš výraznou převahu. Každý organismus disponuje určitým množstvím sil a spolu s tím jsou mu také dány specifické hranice. Pokud chce být aktivní, měl by tyt hranice znát. Znamená to, že kvůli svému zdraví by si měl být vědom přítomnosti jinu v jangu. Kvůli tomu však musí funkční okruh pracovat jako dodavatel a připravovatel a nesmí se neustále činorodostí tlačit do popředí. Správně má vyčkávat a přesně odhadnout, kdy nastane ten správný okamžik, aby udělal něco konkrétního. Tento žádoucí stav bychom mohli nejlépe popsat jako TRPĚLIVOST.

Trpělivý je schopen vynaložit nějaké úsilí, není k tomu však sám sebou nucen. Má schopnost být aktivní hned, jakmile se mu zachce, nebo jakmile to považuje za nutné. Stejně tak je ale s to klidně vyčkávat.

Trpělivý člověk, který v sobě spojuje činorodost s bdělostí a vnitřním klidem a zároveň zná míruPŘÍZNAKY NARUŠENÉHO OKRUHU JATER aktivity, která mu přísluší, je tak synonymem zdravého funkčního okruhu jater.

PŘÍZNAKY NARUŠENÉHO OKRUHU JATER

  • vysoký krevní tlak, který se snižuje vlivem tělesného pohybu

  • hučení v uších – tinitus

  • poruchy v procesu usínání

  • pylové alergie

  • dráždivý trakčník

  • srdeční infarkt

  • bolesti hlavy

  • poruchy odtoku žluči

  • syndromy bolesti

PODPORA JATER

Existuje mnohé, co můžete sami dělat pro to, abyste funkční okruh jater podporovali v jeho činnosti.

Většinou jen stačí změnit několik nepatrných záležitostí v průběhu dne, případně se na některé věci podívat jinýma očima.

SPOJENÍ SE SRDCEM

Funkční okruh jater je zodpovědný za plány a tvůrčí myšlenky, funkční okruh srdce tyto plány a ideje realizuje. Můžeme to vyjádřit i jinak, co připravují játra, uskutečňuje srdce. Aby se oba tyto okruhy mohly vzájemně dobře ovlivňovat, je mimořádně důležitá komunikace mezi nimi. Pokud tedy navážete spojení se svým funkčním okruhem srdce, děláte tak současně něco užitečného pro svůj okruh jater.

STANOVIT SI CÍLE A USKUTEČŇOVAT JE

Pro funkční okruh jater je důležité, aby se tok aktivních energií nepřerušil. K tomu může dojít napřiklad tehdy, když si toho příliš mnoho umíníte udělat, ale málo toho doopravdy uskutečníte. Případně tehdy, když ulpíte na neuskutečněných záměrech, protože váš šéf, vaši spolubydlící nebo nepřející okolí zabrání v jejich realizaci. Anebo tehdy, když jste příliš ctižádostiví, chcete toho příliš moc a sami sebe tím přetěžujete.

Nebo také tehdy, když se sami příliš vystavujete časovému tlaku, chcete toho příliš mnoho stihnout v krátkém čase. Všechny tyto výmluvy a obviňování jsou koneckonců nepodstatné. Rozhodující je jen to, že napětí, které si utváříte a kterého se neumíte zbavit, škodí vašemu zdraví.

Pokud si svůj funkční okruh jater chcete udržet zdravý, pak se sami přičiňte o prožití úspěchu. Proměňte své plány ve skutky!!!

Provešte své záměry a užijte si následnou radost!!!!

Nenechejte se od svých plánů odradit, nýbrž dělejte to, co dělat chcete – vznikne tak zdravé spojení s funkčním okruhem srdce!!!!