Odpojení zdrojové ochrany po 21. 12. 2012

S koncem Mayského kalendáře 21. 12. 2012 došlo k radikálním změnám v proudění energií do makro i mikrovesmíru této reality. Vysokofrekvenční energie je nyní dávkována na Zemi trvale a s různou intenzitou. Dalším zvratovým bodem pro bytosti této planety bylo odpojení od zdrojové ochrany,která k nám byla směrována právě do 21. 12. 2012. Děje,které tímto byly nastartovány ,mají svůj účel a týkají se transformačního procesu nejen Země,ale všech bytostí s ní spojených.

Současně s těmito událostmi došlo i k ukončení funkčnosti starých energetických systémů léčení,které byly dostupné do roku 2012. Tyto staré systémy léčení již nejsou dále funkční a je zde reálné riziko,že lidé jež jsou v těchto systémech zasvěceni mohou být pod vlivem obráceného pólu a toto šířit dále mezi pacienty.

Staré energetické systémy nahradili nové a to zejména :Mahátmá a Shamballa 1024- 12 D. Jsou to nové silné energie s vibracemi 5 – 12 D. Na tak silnou energetickou zátěž však musí být nejdříve upraveny energetické kanály lidských těl a také jejich čakry. Léčení novými systémy jsou navíc i cestou k vzestupu vědomí.

Období po 21. 12. 2012 je specifické tím,že vzrostla aktivita astrálních entit a byl zároveň otevřen portál do démonických sfér. Jde o velmi nebezpečné období lidské existence v této realitě,neboť mohou být ohroženi všichni zde zrození. Jde o logický vývoj událostí,protože odpojením zdrojové ochrany zde byla nastolena temnota v temnotě a je již na každé duši ,zda bude padat či stoupat za světlem.

Jak to lze pociťovat ?Především jde o akce,které jsou v neviditelné části ,tedy odříznutí od zbytků světla a uzavírání Zemské čakry vzestupu. Nelze to tedy přímo fyzicky vnímat ,ale je možné tyto aktivity rozkódovat např. automatickou kresbou. Mnoho klientů má na sobě navázáno velmi mnoho nebezpečných entit,jež přebírají kontrolu nad jejich emocemi,rozhodováním a v neposlední řadě jsou odpovědny za dramatické životní zvraty a také za větší část zdravotních problémů. Potravou těchto entit jsou negativní emoce,lidská energie a přebírání vědomých aktivit lidského vědomí.

Současná doba již není jen o víře ve světlo a zdrojové napojení,ale o zdrojovém Bytí přinášejícím světlo až do Zemské čakry Matky Země. Doba stagnace a pasivity je přímou cestou do spárů karmického víru a obráceného pólu. Je nutné aktivně pracovat na opětovném zdrojovém napojení,což je spásou a velkým požehnáním pro lidstvo.