Ochranná modlitba proti koronaviru nebo jinému zlu

Pane Bože,
Ty víš ,a) že Tě skoro vůbec neznám , b) že jsem Tě nějak hledal a něco o Tobě slýchal,

ale jak to mělo být jinak , když jsi mi byl pořád daleko …..

Nechci žít ve strachu o svůj život ( a o své blízké) – kvůli koronaviru nebo jakémukoli

jinému zlu.

Pane Ježíši , nechci abys byl se svým požehnáním i ochranou dál jen „ za mými dveřmi“ -

otevírám Ti a dávám Ti teď svůj život , svoje srdce.

Prosím , odpusť mi moje hříchy , vše co se mi nepovedlo a pomoz mi se od toho odvrátit.

Přijď , prosím , a dej se mi poznat doopravdy intenzivně , do hloubky srdce.

Prosím , naplň můj život a viditelně v něm vládni jako můj Pán a Spasitel, po celý můj

život tady na zemi i na věčnosti.

Ochraňuj mě od všeho zlého , uzdravuj mě a vysvobozuj mě z mých trápení a ran minulosti -

i ze strachů , co se může stát v budoucnosti.

Přijímám Tě i jako svého Ochránce a spoléhám na Tebe , že podle svého zaslíbení z Bible

budeš chránit mé vycházení i vcházení nyní i na věky.

Děkuji Ti.

A men.