Obřady mužské a ženské integrace

Obřad mužské integrace

Muž se uvolní, vstoupí do meditace, vizualizuje si platonský osmistěn ve zlatém světle. Horní vrchol osmistěnu se spojí s Otcem Nebe (Hvězdná brána - Metatron), základnu se svojí zemskou čakrou a spodní vrchol energeticky propojí s kotvou v samotné Matce Zemi.
Požádám muže, aby vypustil veškerou negativní stránku jejich maskulinní energie do těchto dvou pólů a vizualizoval si, jak tato energie opouští jeho mentální, emocionální a fyzické tělo a protéká pryč jako voda skrze tyto dva vrcholy.
Mentální energie se vypouští skrze horní vrchol, fyzické a emocionální energie mají ve větším množství odplout hluboko do Matky Země.
Tyto energie nepředstavují pro naši Božskou Matku a Otce žádný problém. Jednoduše ji vybalancují a použijí zpátky do Života.
Když se tato energie vypouští ven, jejich energetické vzorce jsou převážně červené, černé a žlutozelené.
Energie, která odchází nepříznivě, ovlivňuje všechny vztahy s ženami ve věcech, které nedokáže kontrolovat, odchází vše, co je ukryté pod jeho vědomým uvědoměním. Všechna ta znásilnění a násilí, vraždy a bolesti, které typický muž spáchal na nevinných ženách a dětech - vše se tu odhalí a přesune do srdce Božské Matky a Otce, kteří svým božským soucitem vyléčí duši tohoto muže.

Obřad ženské integrace

Žena se usadí pohodlně, uvede se do klidu a meditace. Za ženu je potřeba, aby se postavil muž. Žena vizualizuje stejný osmistěn, jako v mužském obřadu, ale tentokrát barva osmistěnu bude měkkce růžová, aby negativní energie mohly lehce odcházet k Otci Nebe a Matce Zemi.
Požádám ženu, aby využila této příležitosti a pokusila se dostat ven ze sebe všechno nesdělitelné, co bylo provedeno ženám v průběhu věků, aby bylo dosaženo odpuštění.
Žena se pokusí dovolit si navázat kontakt s bolestí a hrůzou, na kterou se předtím nebyla schopná podívat nebo ji pocítit.
Vsoupí do reality života, který byl po věky připraven pro ženský druh, kdy s ženou bylo zacházeno jako s otrokem - a ještě hůř. Mnohem hůř.
Žena bude potřebovat pomoc, aby mohla pokračovat dál, a tak požádám muže, který za ní stojí, aby pohladil její tvář, podíval se jí do očí a dal najevo lásku a něžnost s ujištěním, že je jí potřeba. Utěší ji a pomůže dostat skrze rány emocionálních bolestí a žalu, které zažila a poukouší se je vypustit.
Pak se pomalu vrátí zpět do reality.