Naše realita a zpusob jejího vnímání

Hrubohmotná realita je to, co jsme schopni vnímat svými smysly. Tedy to , co vidíme, slyšíme, cítíme, co jsme schopni osahat a ochutnat. To je pět našich smyslů pro základní vnímání hrubohmotné reality kolem nás, zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Tyto smysly můžeme využívat při pohybu v prostoru – jinými slovy při cestování v čase.

Je tedy nezbytné uvědomit si své smysly a jejich schopnosti, které většina lidí ještě plně nepoznala. Těmito pěti smysly vnímáme hrubohmotnou realitu a jsou to právě tyto smysly, které náš rozum považuje za jediné možné vstupní brány vnímání a kontaktu s okolím.

Lidská bytost má ale k dispozici ještě další smysl vnímání. . Je to v pořadí šestý smysl a jeho mimosmyslové vnímání. Pokud jsem uvedla, že pěti smysly vnímáme hrubohmotnou realitu kolem nás , pak ŠESTÝM SMYSLEM vnímáme jemnohmotnou realitu , toto nazývám mimosmyslovým vnímáním. Tedy vnímání mimo našich pět výše uvedených smyslů. Vjemům, které můžeme vnímat tímto šestým smyslem , můžeme tedy říkat „ vnímání „.

Tak jako očima vidíme a ušima slyšíme , tak šestým smyslem vnímáme. Je to důležité, neboť – jak víte – slovo tvoří, a pokud bychom používali např. výraz „ vidím“ , pak bychom si velmi omezovali mimosmyslový vjem poze na jeho zrakovou složku apod.

Mimosmyslové vnímání šestým smyslem má širokospektrální rozměr. Jemnohmotné frekvence se ale nedají urvat silou , nevědomým chtěním ani vůlí či myslí. Proto není dáno mnoha rádoby duchovním představitelům takto vnímat, aby toto vnímání nebylo možno zneužít ke znásilňování reality. Takto Bůh dohlíží na fungování božských principů v naší realitě.

Co je to BOŽSKÝ PRINCIP ?

Je to princip ne-bojování. Je to princip božské moci obsažené ve světle.

Světlo nebojuje s tmou.

Světlo je a tma mizí bez boje.

Co se stane , setká-li se světlo s tmou? Bojují spolu ? Ne, nebojují. Světlo zůstává a tma mizí. Tma je nepřítomnost světla, je-li světlo přítomné, tma mizí – je naplňována světlem. Nepopírám tím existenci zla či negativních sil , jen uvádím na pravou míru moc boží obsaženou ve světle. Proti této moci je vše slabé. Je to moc lásky, která vítězí nad zlem. Moc vědomí nad nevědomím.

Tma totiž není tmavé světlo. Není to světlo zlé či jinak změněné, ovládané a nečisté. Tma je nepřítomností světla. Je-li světlo přítomné, pak není tma.

Tma je nepřítomnost, nevědomost.

Přijde-li vědomí, stav přítomnosti, pak tma mizí, přestává být. Neodchází, neumírá, prostě není.

Tento božský princip , božská moc, chcete-li , je obsažen ve všech aplikovaných principech.

Ne-bojování, princip bytí světla , je principem přítomnosti, vědomosti a lásky. Z toho principu odvozujeme další aplikované principy, jako je vzdání se, přijetí a odpuštění.

Ve všem najdete lásku, podobně jako světlo přítomnosti , vědomí Boha.

Pokud s vámi Bůh nemůže komunikovat přímo , pak k vám posílá své anděly. To jsou ta znamení , která dostáváte dennodenně v každém okamžiku , který jste schopni zaznamenat. Andělé jsou posly Boha , jsou to znamení na vaší cestě k Bohu, na vaší cestě k sobě samému.

Můžeme tato znamení využít k uvědomování si mimosmyslového vnímání. Abychom totiž mohli taková znamení vnímat , musíme být alespoň na okamžik v přítomnosti. Tím, jak se naučit být tady a teď , se zabývá nespočet duchovních systémů a esoterických směrů. Jeden z těchto směrů je cesta svatého grálu-odkazu ženství a moci skryté v ženském principu. Tou je moc lásky.

K mimosmyslovému vnímání je třeba stav přítomnosti, jen v přítomnosti můžete mimosmyslově vnímat a uvědomovat si. Dostáváme se tedy k základní potřebě dosáhnout stavu přítomnosti , uvědomovat si přítomnost a učinit z tohoto stavu vědomou přítomnost.

Jen ve stavu vědomé přítomnosti totiž můžete svobodně tvořit realitu.

Stav vědomé přítomnosti nazývám stavem svobody.