Modlidba pro uzdravení

„Všemohoucí a milosrdný Bože – Pane můj, prosím Tě, dovol mi, abych si směla opět uvědomit, že jsem vyšla z Tvého velikého Ducha, že jsem projevem Tvé Lásky, že jsem dítkem Tvým a Ty mým nejlaskavějším Otcem.
Ó , prosím Tě dopřej mi, aby Tvá Láska , Síla vše uzdravující, vše v život uvádějící a vše při životě udržující, prošla nyní mým tělem, zejména …..... , a já věřím, že jakmile se tak stane , budu úplně zdráva.Proto otevírám celou bytost svou a prosím Tebe , dej, ať síla Lásky Tvé vejde do mne!“

„Děkuji Ti dobrotivý Bože – Pane můj, za tu milost , kterou Jsi mi právě prokázal a mne Láskou svou uzdravil.Věřím, že jsem zdráva – věřím, že jsem zdráva – věřím, že jsem zdráva !“

„Pane Ježíši, Ty jsi pravil , že uvěříme-li Tvému učení a vynasnažíme-li se vésti svůj život dle Tvého svatého učení, že očkolivěk požádáme Otce nebeského – dá nám.Věřím, že jedině Ty , Pane, mě můžeš uzdravit .JenTy můžeš učinit to, co nemůže učinit žádný lékaž.Proto prosím Tebe, smiluj se nade mnou, prozař mě svou láskou a uzdrav mě!“

Děkuji Ti Ježíši za uzdravení! Věřím, že jsem zdráva – věřím, že jsem zdráva – věřím, že jsem zdráva.!“