MILOSTNÉ VZTAHY - problémy a jejich řešení.

Všechny duše mají intenzivní touhu po lásce.Hledáme ji ve vtrazích s druhými a také prostřednictvím spojení s božským.Ale to,po čem skuttečně dychtíme,leží uvnitř nás samých.Je to naše vlastní božská podstata,část nás,která je zajedno s bezpodmínečnou láskou a radostí.Když prožíváme tuto svou část,je to jako návrat domů.Všechno ostatní jde v našem životě snadno,lehce a radostně.Jsme zajedno se sebou samými a nepotřebujeme cokoliv vnějšího,abychom se cítili dobře.

Jsme sami sobě jednotou a přece se cítíme spojeni se vším ostatním hlubokým a důvěrným způsobem.

Na vztazích je paradoxní to,že můžeme být s druhou osobou důvěrně spojeni jedině tehdy,když jsme schopni přijmout jednotu uvnitř sebe sama.Když jsme připraveni přijmout sebe samé s břemeny minulosti ,se svými vzestupy a pády - pak je zde prostor pro druhou osobu a jeho či její individualitu.Potom již nepoužíváme druhou osobu ,abychom se vrátili Domů.Namísto toho sdílíme s touto osobou Domov,který neseme uvnitř svého srdce.Tento typ vztahu se stává společnou oslavou ,sdílením a je léčivým vztahem,ať už je s partnerem,přítelem nebo dítětem.Není v tom žádný rozdíl.

Přece však jsou milostné vztahy -partnerské vztahy - ,které se v nás dotýkají nejvíce.Nesmírně se nás dotýkají a vyvolávají hluboké emoce,neboť se zdá,že drží příslib návratu Domů tak,jak to není u žádného jiného vztahu.

Před tím,než začnu psát o milostných vztazích,bych vám ráda připomněla,že Domov,po kterém toužíme ,ta původní jednota,ze které jsme se jako duše zrodili,není daleko.Dalo by se říci,že ve sféře času to bylo velmi dávno,kdy jsme se rozloučili symbolicky řečeno ,s Rájem.Kdy jsme se vydali na svou vlastní cestu jako“duše v těle“ a vybrali si formu ,ve které se manifestujeme a podstupujeme zkušenosti a navštěvujeme různá místa ve vesmíru.

Když jsme se narodili jako individuální duše a podnikli svou cestu ,opustili jsme prvotní jednotu,kterou si můžeme představit jako teplou přikrývku lásky a světla,která nám byla tak důvěrně známá,jednotu ,kde jsme cítili bezpečnou přítomnost Otce-Matky -Boha a tak jsme se nikdy neobávali ,že budeme osamoceni či odmítnuti.Ještě jsme ani nechápali tyto“odmítavé“přestavy a přesto byla v činnosti archetypální síla Boha,která nás prodila ven z lůna oné jednoty.

A jaký byl účel tohoto zrození?Abychom se všichni mohli stát nezávislými bohy.

Abychom se my sami mohli stát výchozím bodem vřelosti a lásky Otce-Matky-Boha,který dává vzniknout nespočtu bytostí.Rozloučení ,jež jsme na počátku učinili,nám však zprvu přišlo jako šok.

Uvědomili jsme si,že s tímto odloučením se od jednoty přišlo poznání,že proto,abychom skutečně zažili proces vývoje ,nemůžeme vědět nic předem.Uvědomili jsme si ,že oddělení od prvotní jednoty může být jedině tak,že půjdeme zcela svou vlastní cestou jako individuální duše ,která se poprvé začíná seznamovat se strachem,smutkem a temnotou nevědění a nepochopení.

Stále si s sebou neseme tuto prvotní zkušenost smutku a opuštěnosti,jež může velmi silně vyvstat v oblasti milostných vztahů.

Ještě před tím,než budu psát o těchto vztazích,ráda bych vám připomněla,že i my máme kdykoli možnost toto prvotní spojení prožít.Kdykoliv totiž vstoupíme do bezesného spánku spojujeme se s Bohem,pokud ho tak nazýváte,či s nejhlubším jádrem sebe sama ,tou částí,která Ráj nikdy neopustila a je stále tam.

Přesto ,že jsme ho opustili před miliardami let,jednota je stále uvnitř nás,je to nezcizitelná část našeho vědomí.V noci,když naše mysl není tak aktivní,odevzdáváme se spánku a vstupujeme do nefyzických říší,pak jak opustíme své tělo,se odebíráme k tomuto Zdroji a tak se osvěžujeme.I ve svém každodenním životě můžeme učinit spojení s touto realitou božského ducha,jejíž jsme důvěrnou součástí.Tím,že se velmi zklidíme ,můžeme vnímat tuto přítomnost tady a teď.Prosím vás,abychom společně ,jako jeden,pocítili jak jsme my všichni podstatnou částí této prvotní tváře Boha.

MEDITACE

Představte si,že uprostřed vaší hrudi,ve vaší srdeční čakře je jasný krásný krystal.Vnímejte ho tam a prociťte jeho sílu .Čistý jasný krystal v němž všechny fazety odráží vaše mnohé zkušenosti.Tento srdeční krystal je taktéž spojen se vším kolem vás.Pocity,které přijímáte od druhých mohou být tímto krystalem zrcadleny a tak jak přijímáte nálady a emoce skrze tento krystal ,můžete druhé pochopit.Z tohoto srdečního krystalu chápete prožitky druhých ,jejich bolest a zklamání jsou vám zřejmé.

Tento srdeční krystal je spojen se srdci všech žijících bytostí,neboť my všichni jsme jedno.Přesto můžete také cítit,že srdce ,které nesete ve své hrudi ,patří vám,je to srdce vaší duše.Pociťte ,jak jsou oba aspekty provázané.Jste spojeni na úrovni srdce- v horizontálním poli,jež vás spojuje se vším.Neexistuje tedy jakékoli oddělení ,neboť my jsme jedním.Přesto jste také,“jedna/jeden“ ve smyslu,že vy jste vy a nikdo jiný není přesně jako vy,každá žijící duše je jedinečná.Jsme indiviuální bytosti a existuje zde vertikální linie,která nás spojuje přímo se Zdrojem,s Bohem.Jsme v tomto fyzickém těle ,které je nositelem našeho srdce,našeho vlastního kousku Božského vědomí.

Vnímejte rozsáhlost tohoto krystalu,bezmezné vědomí,které nám patří a přesto může jít kamkoli chce.Není svázáno s naším tělem,i když v tomto těle dočasně přebývá,je to tak ohromná energie,že nakonec není vázána k žádné formě.My jsme tímto vědomím,my jsme přinesli kousek božské struktury Otce-Matky-Boha sem na Zemi.Jsme uvnitř sebe celiství a jsme strážci tohoto srdečního krystalu.Pmatujme na to ,zatímco se teď budeme věnovat tématu milostných vztahů.

Když se zamilujete do druhé osoby,často prožíváte na počátku vztahu intenzivní blaho.Zdá se,jako kdyby se něco uvnitř vás široce rozevřelo,něco,co bylo dlouhou dobu ukryto a může být odhaleno pouze pohledem druhého.Nezdá se,že druzí lidé vidí to“něco“ uvnitř vás,ale váš milovaný /á probouzí nebývalou krásu toho,kým jste.Vaše touha a nadšení k životu se vrací ,cítíte se vnímáni a milováni a chystáte se prožít svou vlastní hloubku -svůj zázrak.Zdá se,že jste se až nyní probudili a pocítili,jak moc musíte dávat a jak moc můžete být milováni.

V tom okamžiku jsou lidé obvykle opojeni úžasem a zázrakem tohoto poblouznění,jež prožívají,a slepě lpí na tom,kdo v nich probudil ten pocit.Odna nebo on má „mgickou hůlku“ ve svých rukou a to ,co prvně vedlo k odhalení a k láskyplným pocitům vůči sobě i k druhým,od vás postupně uniká s tím,jak se zcela zaměřujete na toho druhého.Pak začne s druhým boj .Budete chtít vlastnit jeho nebo její část,která vám dávala tak příjemný pocit.A ten druhý /á často to stejné dělá vám.Oba jste touto tahanicí nesmírně zmatení.Tak to nejvyšší,co si můžete navzájem dát,nakonec vyvolává to nejnižší,totiž žárlivost,závislost a mocenské boje.Je to extrémně bolestivý pád,který téměř každý ve svém životě zažil.

Jak k tomuto pádu dochází?Uvnitř vás existují dvě části.Uvnitř vás,v srdečním krystalu ,jenž jsem popsala,existuje láska ,která dokáže jeho nebo ji vidět přesně takové,jací jsou a můžete prožívat krásu,která je zde přítomna .Z tohoto místa ve svém srdci můžete vstoupit do vzájemně rovnoceného a vyváženého spojení s druhým,v němž jeden v druhém uznáváte božské a zároveň jeden v druhém neztrácíte ze zřetele člověka.Připouštíte druhému jeho bolest ,nedůvěru,zklamání a vzdor.

Ve vašem břiše je však v činnosti jiná energie,něco,co může být velmi silné,ničivá síla v poblouznění.Tuto energii nazývám opomíjené vnitřní dítě ,které nese velmi silnou a hlubokou bolest uvnitř,která sahá zpět k oné prvotní bolesti zrození,opuštění jednoty Otce-Matky-Boha.Toto dítě se probouzí,i když se poprvé zamilujete a má mnoho emocí,jež mohou zastřít vaše srdce.Tyto emoce dokáží srdeční krystal zakalit a zastřít fakt,že to vy jste zdrojem požitku a blaženosti ,které jste prožívali v počátečních fázích romantické lásky.Tyto pocity se týkají vás a prostoru jenž jste sami sobě poskytli ,jenž byl možná vytvořen druhým,ale který se stále týká vás.

Dítě ve vás ,které je v bolesti a křičí po pozornosti,lásce,uznání a bylo po tak dlouhou dobu přehlíženo však může mít tendenci přejímat jistý druh kontroly nad partnerem.Chce se ho držet za každou cenu aby pro sebe získalo,to co mu chybí.Takto může dítě a srdeční krystal skončit na dvou protilehlých stranách.To,co se zprvu zdálo jako velmi krásné,se proměňuje v destruktivní vztah ,kde začínáte jeden s druhým bojovat a vstupujete do bitvy ,kterou ani jeden nechce ,ale přesto se odehrává.Tehdy,když hrozí,že se kouzlo vytrácí můžete být zoufalí.Chcete se svého partnera držet za každou cenu,protože jste kdysi s touto osobou cítili absolutní lásku.Začínáte bojovat ,abyste si ho udrželi ,a vaše nejstarší bolesti ,vaše emoce hněvu,strachu z opuštění,dokonce nenávisti se mohou vložit do hry .Je pak velmi těžké nechat druhou osobu odejít,neboť jste poháněni vzpomínkou,jak příjemné to bylo ,když bylo vše harmonické.Je velmi důležité,abyste věděli ,jak v této fázi propustit.V okamžiku kdy cítíte ,že jde váš vztah do klesající spirály a vy se navzájem začínáte obviňovat a vyčítat si ,je čas poodstoupit.Můžete se navzájem velmi silně zranit ,a to právě proto,že jste se jeden druhého tak hluboce dotkli a tuto bolest vyléčit je těžké.

Odvažte se tedy udělat krok zpět,když cítíte,že se vám to vymyká z rukou,že jste zcela unášeni emocemi,které vám zabraňují přiblížit se k svému partnerovi s otevřeným srdcem.Můžete vnímat hluboký strach z opuštění nebo téměř opak,strach spojit se s někým tak hluboce,že v tom ztratíte sami sebe.Mohou být přítomny také další emoce ,jako je hněv nebo žárlivost ,ale důležité je to,že ty nejintenzivnější emoce jsou spíše o vás,než o vztahu.Vztah tyto emoce spustil,ale ony samotné pramení z hlubších příčin.To na čem teď záleží je,že se obrátíte směrem ke zraněnému a odmítnutému dítěti uvnitř ,které je skutečnou příčinou vaší emocionální nerovnováhy.Není to zodpovědnost vašeho partnera.Stejně tak vy nejste zodpovědní za vnitřní dítě svého partnera .Když činíte někoho jiného zodpovědným za svou bolest a očekáváte ,že ji vyléčí ,vede to ve vztazích k ohromnému zmatení.Jak tedy poznáte,že se vztah,který byl na počátku milujícím vztahem,ubírá špatným směrem a začíná být nevyvážený?

Vlastně jsou tam jasné náznaky a jedna z cest ,jak to zjistit ,je symbolické cvičení se svým vnitřním dítětem.

Představte si,jak v této chvíli stojíte naproti svému partnerovi.Můžete vzít i někoho,kdo je pro vás velmi důležitý,pokud zrovna nemáte partnera.Dovolte svému vnitřnímu dítěti ,aby se postavilo k vaší levici.Stačí si představit,že vy sami jste dítě,kdekoli pod 10 let.Postavte se s tímto dítětem po levici naproti vašemu partnerovi..Nyní sledujte ,jak toto dítě reaguje na vašeho milovaného /milovanou.Podívejte se na první reakci dítěte.Zeptejte se ho :“Co tě k němu/ k ní přitahovalo?“Co pro tebe bylo tak neodolatelné?Co se dotklo tvého srdce ,co tě fascinovalo?“a pak se zeptejte:“Jak se cítíš nyní?“

Stalo se něco s tou prvotní kvalitou?Cítí tuto lásku dítě stále?V léčivém vztahu je tato jedinečná kvalita stále velmi přítomná.Stále vás sytí,hřeje,i když váš partner nabral více lidskou formu se svými vlastními problémy ,vzestupy a pády.Přesto je něcio z toho prvotního kouzla přítomno a díky tomuto kouzlu mohou být problémy překonány.Pokud cítíte,že kouzlo chybí,pokud se vaše vnitřní dítě ve skutečnosti cítí nemilováno ,nebo že je s ním neférově zacházeno,pak se tu odehrává něco,co vyžaduje vaši pozornost.Dopřejte si čas,abyste to se svým vnitřním dítětem odhalili.

Abyste tuto situaci vyjasnili ,propusťte obraz vnitřního dítěte a představte si nyní,jak stojíte před partnerem ,kterého jste si vybrali a pozorujte,jak mezi vámi proudí energie dávání a přijímání.Nejdříve pozorujte ,co dáváte druhému a vnímejte to.Pakliže to cítíte,nemusí to být vyjádřeno slovy.Pozorujte,co proudí od vás směrem k druhému a vnímejte,jak se v tento okamžik cítíte.Cítíte díky tomuto dávání více energie nebo se cítíte prázdní a vyčerpaní?Držte se prvního pocitu.

Poté,co jste se podívali na to,co dáváte druhému,pozorujte opačnou interakci.Co od druhého přijímáte?Spolehněte se na svůj první pocit,jakmile k vám přijde?Vnímáte to,co přijímáte příjemně?Otevírá to více vaše srdce?Cítíte se šťastnější ohledně sebe sama jako důssledek,toho co přijímáte?Podstata léčivého vztahu je to,že vám druhý dává něco,co vytváří ve vašem srdci radost.Na závěr je tu je tu ještě další znamení destruktivního vztahu.

Z vašeho solaru-plexu ,místa blízko žaludku-vnímáte“provaz“energie,který je spojen s druhým.Pokud jste vnímaví,můžete tento provaz pociťovat.To,co hledáte,je pocit,že potřebujete druhého vlastnit,panikaříte při myšlence,že tu ten druhý již nebude,něco za ten provaz tahá.Pokud to vnímáte ,je to v podstatě energetická pupeční šňůra ,která vás pojuje s druhým a dává vám pocit“Potřebuji ho/ji.Neonejdu se bez něj/ní“.Tento panický strach vám ukazuje,že nefungujete nezávisle nebo si alespoň nmyslíte,že to bez druhého nemůžete zvládnout ,a taková závislost může vést k destruktivnímu vztahu.

V léčivém vztahu je přirozené postrádat jeden druhého,když jste nějakým způsobem odloučeni.Je přirozené,mít radost a toužit po vzájemné společnosti.Můžete chtít druhého ,ale nepotřebujete ho.V destruktivním vztahu je však v činnosti něco zhoubného.Je zde pocit,že nemůžete konat nebo být bez druhého,je na něm závislý váš pocit pohody-možná samotný život-a to vás značně oslabuje.Existuje zde hluboký strach z možného odmítnutí druhým a to vás pokořuje a svírá.Celý vztah již nemá tu radostnou prostorovost a svobodu,kterou měl na počátku.

Pokuste se tyto věci vnímat tiše,svým vlastním způsobem.Jakmile se jednou ve vztahu ocitnete v negativní spirále ,je často potřebné,aby se partneři navzájem vzdálili,fyzicky a emocionálně,aby zjistili,kde každý z nich stojí.V takovém čase je často užitečné snažit se o věcech hovořit .Je nezbytné ,aby se vaše energetická pole nejdříve vzájemně osvobodila a získala dostatečný prostor pro návrat do středu svého srdečního krystalu.

Sestoupit svým vědomím dovnitř tohoto krásného čistého krystalu ,který je vaší podstatou.Nezáviset na druhých,abyste prožívali to,co máte v sobě.Je to tam pro vás-stále .Je to šepot Boha ,jenž můžete v tichu slyšet.

Vnímejte ,jak z tohoto krystalu září světelné paprsky na dítě ve vás,které stále trpí bolestí a které stále hledá mimo sebe přijetí,lásku a bezpečí.Nechť vaše světelné paprsky sestupují na toto dítě a vy můžete doslova nímat ,jako by ssvětlo krystalu ukotvovalo prouděním hlouběji a hlouběji dolů přes vaše břicho a vaše nohy do Země.

To je vaše světlo ,vaše jedinečné Světlo Duše!Jste zde,abyste toto ssvětlo prožívali v těle na Zemi.Vaše specifické světlo je jedinečné,je to vaše Andělské Světlo,a když s ním zůstanete spojeni,pak přitahujete ve svém životě léčivé vztahy.Nemáte žádnou potřebu druhých.A také nemáte potřebu přetvářet druhého v někoho „dokonalého“,někoho,kdo vás konečně uvidí v tom světle,po kterém toužíte,a kdo vám bezpodmínečně rozumí a přijímá vás tak,jak chcete vy.

Bezpodmínečné přijetí a lásku najdete pouze ve vašem srdci-pomocí vás a pro vás.Nezatěžujte tímto úkolem někoho jiného.Absolutní láska je něco mezi vámi a vaším Já.Můžete to poskytnout jen sami sobě a když tak činíte,stanete se fontánou lásky pro ostatní ,protože jste pak zcela upřímní a pravdiví sami k sobě.Milujte sebe sama včetně temné části-onoho dítěte ve vás,které někdy bojuje a je trýzněno.

Když sami sebe milujete ,je pro vás jednodušší vidět druhou osobu ve skutečné perspektivě.Již nemusíte brát tak osobně občasné útočící a zraňující věci ,které ona nebo on říká nebo dělá.Jejich skutky a reakce patří jim a je pak jednodušší na ně emocionálně neodpovídat.Druhá osoba již není zodpovědná za spásu vaší duše-to vy jste.

Vy jste mistrem ssvého světa,své reality.Vy všichni jste na této cestě sebe-uvědomění a již jste se druhých lidí svým srdečním krystalem dotkli.

Věnujte jim jiskřičky lásky a naděje.

S láskou Blaženka Mottlová