Metoda programování snížení věku

Postup

20-30 minut před usnutím se pohodlně posadíte do křesla, obrátíte svou mysl ke Stvořiteli a vyžádáte si svolení. Zbavte se všeho zlého, co se nahromadilo přes den ve vaší duši. V myšlenkách se usmějte a odešlete všem lásku a dobro.

Příprava a meditační cvičení

Vyhledejte si fotografii z toho věku, do kterého se chcete vrátit. Předpokládám, že jste v tomto období byli zdraví, plní síly. Zvolenou fotografii přilepte na karton tak, aby kolem ní bylo ze všech čtyř stran volné místo ( rám asi 5 cm nebo ji dejte do pasparty s asi 5 cm širokým okrajem). Horizontálně nad fotografií napište fialovým fixem , kolik vám bylo tehdy let. Pod fotografii napište červeným fixem slovo ZDRAVÍ . Zleva zeleně MLÁDÍ a zprava světlešeříkovou barvou DUCHOVNOST.

Obraz zavěsíme na stěnu a posadíme se do vzdálenosti 2 – 2, 5 m . Pusťte si příjemnou hudbu a ve směru hodinových ručiček pomalu posunujte svůj pohled od slova

ZDRAVÍ . Čtete: zdraví, mládí, 25 let , duchovnost …. čtete nahlas a poté ve směru hodinových ručiček s postupným zrychlováním opakujete již jen v myšlenkách, a to 10x všechna tato hesla.

Pozorně koncentrujete pohled na fotografii a začínáte rozvíjet filmový životní pás zpět až k tomuto věku ( podle míry schopností své paměti). Vidíte-li nějaké nepříjemné události, jejichž původci jste by li vy, tj. situace vašeho porušení kosmických zákonů – poprosíte v mysli Stvořitele o odpuštění, učiňte pokání a slibte sami sobě, že to již nebudete dělat, že se toho již nebudete dopouštět. Když se vrátíte až k věku, který je zachycen na fotografii, zastavíte své myšlenky a obrátíte se k fotografii v myšlenkách. “Vracím se na úroveň tohoto věku, všechny mé orgány a systémy se omlazují. Žiji v tomto věku po celý život. “

Tyto věty vyslovujete měkkce s prosbou, s láskou, bez nátlaku, jako bychom prosili.

V průběhu jedné minuty koncentrujeme svou pozornost na snímek, na své emoce, na své myšlenky, na své zdraví, jaká jste měli přání. . . .

Potom zvednete obě ruce směrem nahoru a naznačíte pohyb odesílání vašeho programu k fotografii. Opakujete si:

„ Zavádím tento snímek dovnitř své hlavy. Je to energoinformační matrice. . . “

pocítíte lehký impulz v oblasti konečků prstů a dlaní (jakoby bumerang , odeslání + příjem). Obě dlaně přiložíte k očím a představujete si, že dovnitř hlavy vtahujete matrici vašeho mládí, která obsahuje úplnou informaci o stavu vašeho energo-informačního systému v uvedeném čase.

Uvnitř hlavy musíte tuto fotografii skutečně uvidět. Několik sekund vizualizujte tento obraz a poprosíte Stvořitele, aby provedl omlazení organizmu a dovedl ho zpět do tohoto věku. V myšlenkách si opakujte sugestivní informaci:

„Provádím zmenšení počtu let, začíná proces omlazení všech systémů organizmu. Zkušenosti, vědomosti a návyky, které jsem získala v průběhu těchto let zůstávají v mé mysli zachovány“.

Po 15 – 20 sekundách otevřete oči a poděkujete Stvořiteli.

Provádím tuto meditaci denně bezmála 20 let, biologicky mi bude 70 let. Kdo mne osobně zná, může posoudit , jak tato meditace funguje.

S láskou Blaženka.