Meditace s božím světlem a láskou

Volám svou mocnou Já jsem přítomnost a volám Boží světlo a zároveň se tímto mocným Božím energiím otevírám a ruším ze své Boží moci vše, co by mohlo toto hluboké čištění narušovat či mu bránit na všech úrovních, časech a místech.

Volám archanděla Michaela, aby se za mne postavil,položil mi ruce na ramena a odváděl případné nedokonalosti,entity,emoce a negativní myšlenkové útvary do míst,které jim náleží a kde budou šťastny. Zároveň žádám archanděla Michaela, aby mě při této očistě chránil, obalil mě svým zářivým bílým obalem,přes který budou procházet jen samé radostné, pozitivní energie.

Volám též Saint Germaina, aby mi poslal svůj sedmý paprsek,ze kterého se kolem mne při této meditaci utvoří ochranný fialový plamen.

Nyní stanovuji záměr – pročistit a odvést všechny nedokonalosti, programy a projekce, které nejsou v souladu s Božím plánem a které mi už neslouží.

Nechávám toto hluboké čištění plynout a věřím,že se vše děje pro mé nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Plním svoji korunní čakru Božím světlem a cítím,jak toto Boží světlo zaplavuje celý můj čakrový systém,plní celé mé tělo, mou auru i můj život.

Toto Boží světlo v mém životě uzdravuje vše,co je třeba. Děje se to právě teď,v tomto mocném okamžiku.

Nyní se ladím na Boží světlo a nechávám ho rotovat kolem mého těla a stanovuji záměr – odpojuji všechny pouta a řetězy,které mě ještě poutají se situacemi bránícími v dalším duchovním vzestupu – toto mocné čištění se děje nyní, v tomto přítomném okamžiku.

Volám svou vnitřní vodu a stanovuji záměr – má vnitřní vodo vzpomeň si na svou původní čistotu.

Veškeré stagnace odplouvají a já se znovu dostávám do ladu a vidím, jak v mém životě všechno Božsky harmonicky plyne.

Milovaný svatý otče-matko,byli jsme Tebou stvořeni nevinní a dokonalí a já se nyní znovu vracím do své původní nevinnosti a dokonalosti.

Archanděli Michaeli a Sain Germaine, předávám vám a posvátnému bílému a fialovému plameni, všechny nepravdy a nečistoty mého vědomí.

Stanovuji záměr – očišťuji své vědomí na všech úrovních.

Svatý otče-matko prosím, očisti všechny úrovně mého vědomí, těla a bytí.

Pozvedni mě .

Celé mé tělo se plní Boží láskou, vtéká do mých buněk, atomů a molekul.

Celá má bytost, mé bytí na všech úrovních, ve všech časech a místech je uzdravena.

Dnes jsem osvobozena od své minulosti - tak to je a tak se staň. DĚKUJI !!!!!!!!