Meditace pro všestranně dobré zdraví

Myslete na svou touhu změnit se do zdravější a dokonalejší podoby.

Přemýšlejte o některých krocích, které učiníte, abyste začali se změnami – cvičení, stravování apod.

Přemýšlejte o tom, jak všechny oblasti vašeho života budou ovlivněny tím, že vaše mysl a tělo budou ve spokojené harmonii.

Myslete na sílu, energii a vitalitu, které se snažíte získat a udržet. Vytvořte si v mysli obraz sama sebe, jak tuto sílu, kterou máte, využíváte co nejvíce.

Představte si jak kráčíte ve slunečním světle a těšíte se ze skvělého zdraví.

Pak si stoupněte před vysoké zrcadlo.( Pokud takové zrcadlo nemáte, postačí i menší, nebo se budete muset obejít bez něj).

Prohlédněte si své tělo a roztáhněte paže a zvedněte je. Představujte si sebe sama jako strom s korunou, která sahá až do nebe, listy si berou potravu ze Slunce, kořeny zase ze země.

Představte si, jaké by to bylo čerpat potravu ze Slunce a ze Země a všech živých věcí skrze své tělo.

Tuto energii cítíte, rozvíjí se a buduje sílu, vitalitu a rovnováhu. Vnímáte, jak síla proudí vaším tělem a vychází zase ven a tím tělo posiluje a uzdravuje, až je dokonale vyvážené.

Dále si představujte tento tok síly, znovu se na sebe podívejte do zrcadla a pokuste se vidět sebe sama ne tak, jak opravdu jste, ale jako své ideální já, jak by mělo být a jak také bude, zářivá pleť vyzařuje zdraví a krásu.

Po skončení vizualizace pár minut před zrcadlem cvičte a s co největším citem přečtěte následující prohlášení:

Vzývám sílu Země,

vitalitu Slunce,

životní sílu ve mně!

Síla proudí mým tělem.

Očišťuje a ozdravuje nemocné.

Prostupuje každou buňkou mého těla zářícím zdravím.

Síla a krása mnou jiskří.

Cítím své tělo.

Tvaruji své tělo.

Živím své tělo dobrým jídlem a čistými myšlenkami.

Má mysl a tělo jsou v harmonii. A já jsem vyrovnaný a zdravý.

Tak to je a tak se stane.