Meditace o ochotě odpustit

Existuje formální meditační technika , která nám může pomoci si v sobě schopnost odpuštění vypěstovat .

Ve třech směrech tu buď o odpuštění prosíme , nebo je sami poskytujeme.

Pohodlně se usaďte tak , abyste mohli zavřít oči a normálně , nenuceně dýchat .

Uvolněte své tělo a mysl .

Vdechujte mírně do srdeční oblasti a prociťujte přitom všechny překážky a bariéry , které jste si v sobě vybudovali , ale i všechny emoce, které s sebou vláčíte – jen proto , že jste neodpustili sobě nebo druhým .

Prociťujte bolest , která vyvěrá z faktu , že uzavíráte své srdce .

Dýchejte zlehka a začněte v duchu pronášet následující slova .

Představy , obrazy a pocity , které se vynoří , nechte opakovaným přednesem prohloubit.

Odpuštění od ostatních

Existuje mnoho nejrůznějších způsobů , jimiž jsem zraňoval druhé a ubližoval jim , zrazoval a opouštěl je , vědomě i nevědomky jim způsoboval muka jen kvůli svému trápení , strachu , hněvu a zmatku.

Procházejte obrazy paměti a vybavujte si , jak jste ostatním ubližovali. Soustřeďujte se

na bolest , kterou jste vzhledem ke své úzkosti a svému zmatení zapříčinili.

Prociťujte vlastní smutek a lítost nad tím vším. Uvědomujte si , že nakonec budete moci

tohle závaží shodit a poprosit o odpuštění .

Použijte tolik času , kolik je potřeba k tomu , abyste si představili každou vzpomínku , která

ještě tíží vaše srdce .

A potom , když jednotlivé osoby překročí práh vaší mysli , vlídně řekněte :

Prosím tě , odpusť mi . Prosím tě , odpusť mi .

Odpuštění sobě samému

Stejně tak , jako jsem působil utrpení druhým , existuje i mnoho způsobů , jimiž jsem

ubližoval sám sobě , jimiž jsem mnohokrát zranil a opustil sám sebe. V myšlenkách,

slovech i činech , vědomě i bezděky.

Prociťujte své vzácné tělo a svůj vzácný život .

Vybavujte si kdy a jak jste sami sobě ublížili .

Nechávejte ty obrazy přicházet na mysl . Prociťujte smutek , který si odsud s sebou

nosíte a uvědomujte si , že tohle břímě můžete odložit.

Nabídněte odpuštění každému svému zraňujícímu skutku , jednomu po druhém .

Opakujte si pro sebe :

Všem poraněním a škodám , které jsem si způsobil svými skutky i svou nečinností

z důvodu strachu ,bolesti a zmatku , nyní nabízím plné a upřímné odpuštění.

Odpouštím si . Odpouštím si .

Odpuštění těm , kdo ublížili nám .

Mnoho podob mají i zranění , které mi způsobili jiní , jejich zrady , ponižování , chvíle kdy mě opustili , ať už vědomě , či nevědomě , v myšlenkách , slovech i činech .

Každý z nás už byl zrazen .

V duchu si postupně zviditelňujte všechny případy , kdy se to stalo vám.

Prociťujte smutek , který si díky tomu z minulosti přinášíte .

Uvědomujte si ale , že tenhle bolestný náklad budete moci složit ze svých beder tím ,

že až bude vaše srdce připraveno postupně nabídnete odpuštění.

Říkejte si v představě :

Pamatuji si všechny ty situace , kdy mi druzí ublížili , zranili mne či poškodili pro svůj strach ,

žal , smutek či hněv .

Už jsem tuto bolest nosil ve svém srdci dost dlouho.

Do té míry ,do které jsem schopen , vám nabízím odpuštění . Všem , kdo mne poranili,

nabízím své odpuštění , odpouštím vám .

V klidu si opakujte tyto tři směry shovívavosti až do doby , kdy se vám uvolní srdce.

V případě velké bolesti možní neucítíte uvolnění , ale může se vás naopak zmocnit celá ta tíha , sklíčenost a hněv , kterou v sobě nosíte ..

S tím zacházejte velice opatrně a jemně.

Odpouštějte si , že ještě stále nejste schopni pustit celou věc ze zřetele a pokročte o kus dál .

Velkorysost nelze vynutit . Nemůže být umělá .

Pokračujte prostě ve svém cvičení a nechejte vnitřní obrazy a slova za sebe postupně pracovat tak , jak to nikdo jiný nedokáže.

Za nějaký čas můžete tuto meditaci učinit pravidelně se opakující součástí svého života , opustit

minulost a otevřít své srdce – plné moudrosti a vlídné laskavosti – každému okamžiku , který ná teprve přijít.