Meditace na sebezdokonalení

Mysli na to , že máš moc využít potenciál, který ti život nabízí ke své přeměně

a k nastolení lepšího života. Představ si jak formuješ svůj život tak , jak sám chceš.

Mysli na cesty , kterými musíš jít, abys usměrnil svůj život .Jak můžeš lépe pečovat

o své tělo a duši? Přemýšlej o věcech ve tvém životě, kde je potřeba nastolit rovnováhu.

Představ si , jak je tvůj život dokonale uspořádaný a tělo i duše jsou v harmonii s Životní silou.

Jsou nějaké směry,kterými by ses měl vydat? Mysli na to , jak mít kontrolu nad svým životemtak,

aby se s ním něco začalo dít. Představ si sám sebe ,jak děláš nové věci a prozkoumáváš nové

směry, kterými se tvůj život může ubírat.

Potřebuješ si vypěstovat víc fyzické síly ?Emoční síly ?Duchovní síly?Přemýšlej o těchto

otázkách, někdy se síla ubírá cestou nejmenšího odporu , vedená námahou bez námahy,

kontrolovaná nekontrolováním,Představ si ,jak tyto principy aplikuješ ve svém životě.

Co se potřebuješ naučit?Věz, že moudrost, kterou jsi vždy obdivoval na druhých,je i v tobě.

Představ si sám sebe jako klidného a vyrovnaného ,schopného nahlédnout do sebe,

abys našel odpovědi na své otázky.

Jaké změny bys chtěl podstoupit? Jaké změny přístupu by mohly vést k fyzickými duchovním

transformacím? Představ si sebe jak tyto změny provádíš a stáváš se osobou,která je v každém směru lepší.

Přemýšlej o tom, co znamená být naprosto integrovanou osobou, žijící v harmonii

s okolním světem. Představ si sám sebe ,jak se těšíš úspěchu ,pevnému zdraví a spokojenosti.

Prones v duchu následující prohlášení !

Jsem ten nejlepší člověk,jaký jen může být!

Mám kontrolu nad okolnostmi, které mne ovlivňují.

A jsou součástí mého života.

Tvaruji je , takže výsledkem je největší dobro.

Vše perfektně zvládnu, protože mám silnou vůli.

Starám se o potřeby svého těla i své duše.

Dívám se do sebe. Abych našel vyrovnanost a vědomost.

Pohybuji se směry, kterými chci jít.

A provádím změny , které sám chci.

Vše je ve mně celkem.

Vše je ve mně úplné.

Žiji v harmonii s okolním světem.

A můj svět odráží mou vnitřní harmonii.