Meditace: LÉČENÍ POMOCÍ ODPUŠTĚNÍ

Vnímejte sloup světla ve svém nitru. Prociťte zářící hvězdu ve svém středu, umístěnou těsně

nad pupkem. Přesně do této chvíle svého života jste se dostali z vlastního úmyslu vycházejícího

z hluboké a posvátné touhy, kterou nosíte ve svém srdci .

Čím více budete svou touhu ctít, tím rychleji se ocitnete přímo na své cestě, v životě naplňujícím

a radostném, v životě, který je tvůrčí a umí odpouštět.

Ráda bych, kdybyste si vybrali jednoho člověka, s nímž máte problémy, a začali pracovat a modlit

se, abyste byli schopni se naladit na odpuštění a léčení.

Léčení vyžaduje, abyste odpustili vy i ten druhý. Jak možná víte, léčení zahrnuje Život jako celek,

tj. všechny naše pozemské životy i to, co je nad nimi. Existujete v daleko větším světě než je fyzický, definovaný časem a prostorem .Čas a prostor jsou pouze produkty omezení, které jste

umístili do této školní třídy, které jste si okolo sebe vytvořili, abyste se v nich mohli učit .

Vy sami vytváříte své lekce, svou školní třídu, své učitele v ní a vy sami jste Mistrem, který to vše

stvořil .Přicházíte na zem s vlastním záměrem, který si přinášíte ve své posvátné touze.

A teď se ptám, jak jste ve vztahu k osobě, kterou jste si vybrali, zradili tuto touhu, a tedy vytvořili situaci, v níž je třeba odpustit sám sobě ? Jistě nebude lehké najít odpověď a možná

se vám to nepodaří okamžitě. Ale když se na to zaměříte, budete se modlit a spojíte to s prací na léčení, začnete chápat. Prostřednictvím životních zkušeností a hlubšího porozumění tomu, co zde

bylo řečeno, vytryskne poznání z pramene života ve vašem nitru.

Ano, je to opravdu tak, že si vytváříte sami své životní zkušenosti a prožitky. Je to váš plán.

Vaše nejvyšší vnitřní moudrost ho takto stanovila. Jestliže se tam nalézá bolest, ptejte se co vám

tato bolest má říci, protože ona povstává ze zapomínání na to, kdo jsme. Vyrůstá z přesvědčení, že stínová realita je opravdová. Důsledkem zapomínání na to, kdo vlastně jsme, je stínová realita,

založená přesvědčení, že jsme odděleni od sebe i od Boha.

Chci vám drazí moji říci, že toto zapomínání má za následek všechna onemocnění, bez ohledu na formu, v jaké se projevují. Vracíte se sem, do zemského plánu, abyste si vzpomněli. Neberte to jako břemeno, které je pro vás přílišné. Nasměrujte svou životní sílu na rozpomínání, a jak se bude obraz vyjasňovat, naleznete části své duše trpící ve stínu a plné bolesti.

Když je osvětlíte Božím světlem, které existuje v každé buňce vaší bytosti, jeho paprsky zaplaví

stín a stín se začne rozpomínat. Pomocí světla znovu spojíte části sebe a svého těla, které byly

oddělené a tedy nemocné.

Je to nový začátek. Ano, budete prožívat bolest, ale je to bolest, která léčí. Slzy umyjí a vyčistí vaši duši jako jarní deštík .Váš nářek ve vás osvobodí, co bylo po století drženo a čekalo na vysvobození .Všechny bloky, o kterých jsme mluvili, se uvolní a naplní novým životem. Budete cítit, že máte mnohem více energie. Váš život začne být tvořivý a plný radosti .Budete naplněni

přirozeným rytmem, ve kterém budete tančit životem se vším kolem vás i s Vesmírem.

Vyžaduje to však odpuštění. Nejdříve musíte odpustit sami sobě. Cože si budete muset přestat mít za zlé ? Věnujte pět minut tomu, abyste všechny tyto položky zapsali do seznamu .Zjistíte, že je dost rozsáhlý. Ale nebude to až tak těžké. Když budete několikrát za den na každý bod seznamu pár minut meditovat a odpustíte si, břemeno tížící vaše srdce bude o hodně lehčí. Odpuštění přichází z Boží jiskry ve vás. Pomocí modlitby a prožitkem odpuštění se s Bohem v sobě dostanete do spojení. Stanete se jím .

Další otázka je tato : Jak se každá položka, kterou sami sobě odpustíte, projeví ve vaší duši a v těle? Na kterém místě se ve vašem těle uložila bolest spojená s neodpouštějícím postojem, který máte vůči sobě a který pomáhá udržovat negativní spojení s určitou osobou. Které je vám zatěžko odpustit ? Víte léčení začíná vždy doma .

Ve vašem nitru, asi 4 cm nad pupkem, je překrásná hvězda, hvězda jádra, hvězda vašeho středu.

Je to esence vaší individuality. Je to centrum vašeho bytí. Je to váš střed – místo, kde v úplném míru

naleznete, kdo jste v průběhu všech životů, které jste prožili na vaší matce Zemi, před i nad nimi všemi. Prociťte to místo .Existovali jste před tímto životem. Existovali jste před vším tím chaosem,

bolestí a boji na této zemi a budete existovat i nadále.

Centrem vašeho Bytí je centrem Boží jiskry ve vás. V tomto místě jste středem celého Vesmíru.

Z tohoto místa budete léčit. Připomeňte si kdo jste, a pomůžete i ostatním, aby si to uvědomili.

Toto je místo, ze kterého vzejdou všechny vaše činy. Jakmile se vaše činy odpojí od centra vašeho Bytí, přestanete jednat v souladu s Božím záměrem. Takové činy vytvářejí bolest a nemoc. Proto se, milí moji, soustřeďte na své jádro .Z něho vzejde veškeré odpuštění .

Teď bych byla ráda, abyste si vzali první položku, kterou jste napsali d svého seznamu a vstoupili s ní do svého středu. Pokud potřebujete odpouštět, problém, který se objevil, nemohl vzniknout jinak, než že jste s v dané době od svého středu odpojili. Odpojení se od centra Bytí, když něco

vytváříte, znamená, že vaše dílo nebude v souladu s Božím záměrem a směřuje, možná velmi jemně, ke stínu a zapomínání. Když vezměte to, co je předmětem vašeho odpuštění, do hvězdy svého středu a pouze tam setrváte, obklopíte a naplníte jej láskou, ona vám pomůže vrátit se se s ním ke Světlu. Naleznete původní záměr, který z jádra Bytí pochází .Jakmile se s ním ztotožníte,

můžete znovu vytvořit původní dílo. A když ho obklopíte a naplníte láskou a světlem, naleznete v sobě odpuštění. Nechám vás chvíli, abyste si to vyzkoušeli a mohli dojít k odpuštění pomocí

popsaného způsobu.

Jakmile toto sebeodpuštění zaplaví vaši bytost, zjistíte, že automaticky odpouštíte i ostatním,

kterých se tato konkrétní situace týkala.