Meditace - kontemplativní modlitba

Tři základní principy této meditace:

  1. Musíte plně chápat svůj základní záměr . úmysl totálně se otevřít Bohu.

  2. „Učiňte dohodu“. Jestliže se při meditaci přistihnete při myšlení. necháte myšlenku odejít.

  3. Používejte posvátné slovu k tomu. aby vám pomohlo okamžitě myšlenku opustit(bez mentál-

ní nebo emocionální reakce) a vrátit se do stavu . ve kterém jste otevřeni Bohu. lásce a světl

(posv. slovo: tady a teď. Ježíš. návrat. ano. . . . . . . )

Praxe

Nejprve se posadíte – na židli. na podložku – je jedno. na čem budete sedět. Vaše pozice by měla být

uvolněná. ale bdělá. Páteř je co nejvíce vzpřímená. ale bez přepínání a bez napětí v zádech. Nohy by neměly být překříženy a hlava by měla vyváženě spočívat mezi rameny – ani skloněná dolů. neo ke straně. ani zakloněná vzhůru. V zásadě je toto držení těla podobné. jako kdybyste chtěli dobře a uvolněně zpívat. i tělo má při této meditaci svou roli. a ačkoli mu nevěnujete vizuální pozornost. na

fyzické úrovni vás podporuje. Oči máte zavřené. Protože při této meditaci se dočasně zavíráte před vnějšími stimuly. Avšak vždy musí převládat zdravá střízlivost. jestliže zjistíte. že usínáte. otevřete oči. znovu zaměřte pozornost a hned budete vzhůru.

Chcete-li můžete si usnadnit vstup do meditace např. krátkou osobní modlitbou. větou“do tvých rukou vkládám svou duši“ nebo několika zaměřenými nádechy a výdechy.

Meditace začíná v okamžiku. kdy začneme říkat – ne nahlas. samozřejmě. ale mlčky. jemně a zprvu plynule . jako když se zvolna noříte do mořských vod.

Následující krok v procesu je stěžejní. ale také se nejhůř vysvětluje. Když si uvědomíte. že už nejste

přitahováni k myšlenkám. nechte posvátné slovo umlknout. Pokud na tomto kroku neulpíte. odehraje

se vše naprosto přirozeně. aniž si vyžádá vaši pozornost. Vaše posvátné slovo zmizí samo od sebe. nemusíte rozhodovat o tom. že má zmizet. Je to podobné. jako když v noci usínáte. nezpozorujete

moment. kdy se tak stane. Tento nepozorovaný okamžik . kdy ono slovo utichne. je předprogramován ve vašem nevědomí jako nedílná součást záměru hluboce se otevřít Bohu. O tuto práci se postará síla vašeho záměru. Nepostřehnete moment. kdy jste přestali myslet. To co postřehnete(pokud jste bdělí)

je moment . kdy znovu začnete myslet. Něco ve vás „se probere“a pozná. že jste se odchýlili ze svého směru. zapletli jste se do myšlenek.

Možná jde jen o nevinnou malou myšlenku. jako třeba co udělat k večeři. nebo se vynoří nějaký

aktuální emocionální problém. Ať je obsah vašich myšlenek jakýkoli. použijte prostě posvátné slovo. s jehož pomocí myšlenku propustíte a vrátíte se do ticha. Jestliže vzápětí přijde další myšlenka a po ní další. stále je trpělivě nechávejte zanikat.

To je základní postup. Provádíme ho 20 minut. Když vyprší čas. pomalu otevřete oči a nenásilně a beze spěchu se vraťte do svého obvyklého stavu mysli. Nechte si na tento přechod jednu dvě minuty.

pak se vstaňte a věnujte se své práci.