LÉČIVÁ ENERGIE SHAMBALLA 1024

Shamballa 1024 je takzvaný „ multidimenzionální „ systém léčení ,který máme k dispozici na naší planetě od r. 2003.

Tento systém je reprezentován nanebevzatým mistrem Saint Germainem a jeho očistným fialovým plamenem.

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energií :

  1. Universální životní energie Reiki

  2. Mahatma energie – neboli „Já Jsem“ Boží přítomnost

  3. Energie Nanebevzatých mistrů – multidimenzionální energie

Energie Shambally 1024 je určena k léčení těch,kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.

Energie Shambally napomáhá při našem vzestupu do 4. -té a 5. té dimenze a při vzestupu planety Země .

Osvobozuje od emeocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání,rozpouští karmu,uvolňuje karmické zátěže ,aktivuje další řetězce DNA ,napřimuje pokřivené kódy DNA.

Shamballa 1024 úzce souvisí s lidmi,kteří si vědomě vybrali cestu osobního vzestupu do 5D.

Pro vzestupující lidi ,jejichž vibrace se postupně zvyšují ,je důležité používat i jiné léčebné systémy ,určené pro vyšší vibrace. Symboly Shambally 1024 kmitají už v 5D a mohou léčit téměř všechny nemoce a potíže ,které byly v 3D považovány za nevyléčitelné. (AIDS ,rakovina,alergie,závislosti,otrava těžkými kovy,regenerace u zcela poškozených orgánů apod. )

Systém obsahuje celkem 1024 symbolů,které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech -

a ty jsou pak předávány „ telepaticky“ prostřednictvím zasvěcení ( přes fnaše Vyšší Já). Symboly se předávají jako celek ( není nutné pamatovat si jednotlivě).

Při zasvěcení jsou symboly vkládány přímo do aury a k léčení jen úmysl léčitele.

Léčení vykonávají duchovní bytosti , které s námi spolupracují a vědí nejlépe,co zrovna potřebujeme řešit a jakým nejlepším způsobem .

ZASVĚCENÍ DO SYSTÉMU SHAMBALLA 1024 .

Systém obsahuje 1024 symbolů,které jsou předávány při zasvěcení přímo do aury přes naše Vyšší Já. Symboly se předávají jako celek,není třeba si je pamatovat . Tím se předchází jejich zkomolení a zneužití systému. Náš čistý úmysl je vlastně souhlas pro bytosti Světla ,aby vše potřebné vykonaly a zařídily. Jedinou podmínkou je opravdová touha po změně a Světle.

Zasvěcení provádím ve 4. stupních.

1. stupeň - energie se využívá pro vlastní léčení

2. stupeň - posílení schopnosti léčit lidi,zvířata,prostory,události ( i na dálku)

3. stupeň - spojení s archandělem Metatronem a Shekinah. Metatron je archanděl myšlenky. Jeho

jméno doslovně znamená „Ten , který je vedle trůnu Boha „. Pomůže nám komunik-

ovat s Bohem,přináší přítomnost Boha k nám a otevře naše srdce. Je zodpovědný za

dohled nad akášickými záznamy,kde jsou všechny naše informace , myšlenky a

skutky.

Jeho protějškem je Shekinah ,anděl Jednoty a bezpodmínečné lásky . Je to ženský

anděl ,který je vždy nablízku lidem,inspiruje je k dobru,přináší jim rovnováhu a

vrací j e k Bohu. Její jméno znamená „ Nevěsta Pána“.

4. stupeň - zasvěcení do dalších 256 symbolů( celkem tedy 1024). Mistrovský stupeň,opravňující

k zasvěcování do Shambally.