Láska

Bůh nás prosí , abychom

jej milovali , nikoliv

proto , že on naši lásku potřebuje,

nýbrž proto , že my potřebujeme

naši lásku k němu.

Láska je nejvyšší a nejpravdivější cit vesmíru . Bůh je láska , a všechno ,co existuje je Bůh.

A čím více v sobě člověk cítí lásku , tím blíže je k bohu.Pociťovat naprostou lásku je pro člověka nejvyšším cílem.

Proč já , která neustále řeším při práci s klienty čištění destruktivních energií ,mluvím o lásce? Protože láska všechno překoná a všechno vyřeší. Prostor a čas nemá pro lásku význam .

Nejmocnější kletby a kouzla bývají odstraněny z prostoru a času ,aby byly chráněny před zrušením.

Láska ovšem nezná překážek,láska může prostoupit vším.a dokonce i v nejtemnějších duších vesmíru může láska něčím pohnout.Neboť všechny,skutečně všechny lidské bytosti – ať už se inkarnovaly do těla, či nikoliv -jsou určeny k tomu ,aby zažily lásku,a tím pádem štěstí.

Bez lásky se zdá život šedivý a bezvýznamný.Každý člověk v každém věku touží po lásce ,dokud ji nenajde.A když lásku nenachází,cítí se nešťastný.

Pokud ovšem člověk zkouší hledat lásku ve vnějším světě,nikdy nebude uspokojen,protože taková láska nemá pevnou půdu a trvání.Trvalá je pouze ta láska,kterou člověk najde v sobě.

V praxi to bohužel vypadá tak,že lidé mají velké problémy milovat sami sebe z celého srdce – prostě milovat sami sebe takové, jací jsou.

Stále znovu žasnu nad tím,jak velmi se někteří lidé odmítají,popírají a ničí.Když ve svých léčebných sezeních s klienty hovořím o tématu „ sebelásky“ , často mi říkají , že s tímto nesmyslem nikdy nezačnou.

Je zajímavé,že s tím mají většinou problémy ženy než muži. A přesně tyto ženy si často stěžují většinou na svého muže – je to takový špatný muž,že ji nemiluje , že jí to a ono odpírá a kromě toho ji podvádí atd.

Když se pak těchto žen ptám,jak mohou očekávat,že budou milovány ,když to přece samy ndělají , najednou zavládne mlčení.

Láska je velký všeobecný problém,neboť většina lidí si myslí,že jejich štěstí závisí na ostatních.

„Teprve až najdu svou druhou polovinu,pak budu šťastný.“,myslí si mnozí.A co se stane ,pokud tuto polovinu v tomto životě nenajdete?Jsem v tom případě pouze poloviční člověk, který v podstatě nemůže být šťastný?Žít svůj život na základě tohoto přesvědčení ,by byla přece obrovská marnotratnost!

Pravou a trvalou lásku může čllověk najít pouze sám v sobě.V srdcích lidí je skrytá láska,a tam ji také mají hledat.Kdo v sobě našel tento poklad,ten se stal skutečně bohatým.Díky lásce k sobě samému se stáváme silní a nezranitelní.Láska je nejlepší ochranný štít vúbec!!!!!

Prvním krokem na cestě k novému a šťastnému životu je tedy znalost toho,že láska nepřichází zvnějšku,ale z našeho nitra.Pokud v sobě najdeme lásku,pak se tím nejen vyléčíme,nýbrž také

neutralizujeme všechny negativní vlivy ,které na nás působí.

Uznejte,že : Nosíte v sobě lásku! Naprosto a zcela přijměte sami sebe bez věčných „Pokud“ a „ale“.

Čím více sami sebe milujete,tím více negativního můžete prostřednictvím této lásky ve svém životě vyřešit.

Kdo má v sobě lásku,ten může také lásku dávat.Negativní pocity se velkou měrou liší od lásky proto,že negativita nám bere energii a láska nám energii dává.Čím více lásky vysíláme ,tím více jí dostáváme.Prostřednictvím lásky k sobě samému přitakáváme božskému v nás, a tak jsme blízko k bohu a cítíme jeho přítomnost v našem životě.Díky této energii jsme v bezpečí a chráněni v našem vlastním světě, který si sami tvoříme.

Cvičení – Naučte se milovat sami sebe.

Začněte ještě dnes tím,že si sami řeknete:“Miluji se.Jsem hodný člověk.Jsem Boží dítě a jsem dokonalý.Miluji své krásné télo. Akceptuji sám sebe,přesně takového,jaký jsem“.

Představte si zrcadlo,dívejte se do očí a stále znovu tyto věty opakujte.

Cvičit před zrcadlem přináší většině lidí problémy.Ale pokud to děláte každý den pár minut,stane se to čím dál lehčí.A víte co se ještě stane? Vaše tělo začne věřit vašim slovům.Budete vypadat čím dál mladší a zářivější a budete se cítit zdravější.Získáte víc energie a nebudete se již cítit ochable a těžkopádně.Život vás začne bavit.Vaši známí zaznamenají vaši pozitivní změnu a budou se vás ptát“: Jak to ,že vypadáš tak dobře?“To vás povzbudí,abyste sami sebe milovali ještě více.

Až tuto techniku zvládnete ,postupte o krok dál.

Začněte milovat všechno a vše kolem sebe.Když jdete na procházku,zkuste pozorovat okolí laskavýma očima.Řekněte si v myšlenkách , nebo ještě lépe nahlas:“Miluji moje město/mou vesnici,tento park,tuto řeku“.

Když potkáte lidi , řekněte ve svých myšlenkách každému z nich „Miluji tě!“¨Vaše oči budou odrážet tato vyřčená slova : celé vaše tělo se dostane s vámi do rezonance a bude se dotýkat osoby , k níž se tato slova vztahují. A vy zažijete , jak na vás lidé reagují s láskou.

Vyzkoušejte to , a zažijete skutečný zázrak!!!