Kurz automatické kresby

Tento kurz vám má pomoci k tomu ,abyste v sobě objevili a stabilizovali schopnosti ,které vám usnadní navázat kontakt s vaším duchovním strážcem a prostřednictvím jeho vedení příjímali informace v podobě kresby volnou rukou-tj.automatickou kresbou.

Nalézáme se na naší planetě – Zemi – na hvězdě,která co se škol a učení týče ,patří k těm nejnižším třídám .Že jsme se na Zemi inkarnovali,znamená,že jsme akceptovali podmínky této školy,protože tato inkarnace ,toto narození byla naše osobní volba ,tedy naše vlastní rozhodnutí.Učební program této tzv.Země obsahuje shrnutí kontrastů polarity .Je to program ,který bohatstvím svého objemu nemůže být žádnou planetou překonán.

Jena inkarnace nestačí k tomu,abychom si osvojili požadované vědomosti a abychom dosáhli potřebné zkušenosti.Proto budeme tuto planetu ,jako místo našeho zaškolování,volit tak dlouho ,dokud nebudeme zralí abychom byli schopni inkarnovat se na jiná místa a v jiné formě.V této inkarnaci na Zemi jste dostali materiální tělo ,jehož mozkové požadavky jsou přizpůsobeny tomuto životu.Tyto požadavky se vztahují především na polarity ,jako např. den-noc,teplo-zima,měkký-tvrdý,dobrý-špatný,zdravý-nemocný,venku-uvnitř,žena-muž,já-ty atd.Nekonečný řetěz ,který svým ohromným objemem propůjčuje tomu,kdo se učí pouze tušení.

Náš mozek se skládá ze dvou polovin,tzv.hemisfér .Pravé polovině připdá intuice,citové chápání a schopnosti,levé polovině připadá racio-rozumová schopnost.Říká se také,že pravá polovina velkého mozku je ženská YIN –polovina,levá je mužská-YANG polovina.Pojmy Yin a Yang pocházejí z čínské filozofie,ktzerá to původně vyznačovala názorně kruhem,jenž byl předělen na jednu světlou Yang a jednu tmavou Yin polovinu.

Tento nákres je geniálním grafickým ponětím světa protikladů.Z konstelace lidského mozku je zřejmé,že předurčení pravé mozkové poloviny ,a tím i předurčení ženského pohlaví,obsahuje schopnost ,jakou je intuice ,senzibilita a spirituální předpoklady.Přístup k nemateriálnímu světu dostanou muži až potom,kdy se naučí zacházet s materiálními věcmi a nebudou jim přikládat větší důležitost,než si zaslouží, k čemuž mužské pohlaví velice často inklinuje.Stejně je to možné ale i opačně,že ženám jejich vrozená intuice zastíní rozumové myšlení.

V podstatě je tomu tak,že muž se musí k intuitivnímu vědomí propracovat,zatím co žena se musí učit intuici správně používat.Cílem snažení muže i ženy je rovnoměrné vyrovnání použití obou mozkových polovin.Nazývá se to oboupohlavní,dvojité myšlení.Z neschopnosti používat toto dvojité myšlení vzniká většina nedorozumění mezi mužem i ženou ,ale zároveň i ta gigantická přitažlivost obou pohlaví.To,že mnohem více žen než mužů si je vědomo neviditelného vědění,potvrdila mi desetiletá intenzivní anketa,přičemž většina žen dělá stejnou chybu v myšlení,jakou jsem dělala v mladosti já.

Mnohé z nich jsou totiž přesvědčeny ,že to,jak dokážou myslet,vytušit a vycítit,je jejich osobní schopnost .Ale že je to výsledek intenzivní kolektivní práce,napadne málokoho.Osobně se cítím vždy trapně,když někdo demonstruje „svoje vynálezy“,“svoje kombinační schopnosti“ a „výkon“ a je za to vychvalován do nebes.Když vezmeme v úvahu ,že všechn um ,resp.všechno učení je na této zemi čerpáno z ohromného kosmického prostoru tzv.Hlavního řádu,pak si myslím ,že dokonce i udělení Nobelovy ceny je trapná záležitost.To,co skutečně dokázal,bylo pouze to,že svůj mozek připravil tak,aby byl schopen absorbovat ,a tak mu mohlo být celé učení s velkou pomocí astrálních duchovních rádců infiltrováno.

Když si pomyslím,že s hyper-energií zacházejí na druhých planetách už celá staletí zcela samozřejmě(nemluvě o tom,že daleko zodpovědněji) ,pak je jakékoliv bouchání se do prsou v souvislosti s Concordem nebo měsíční raketou zahanbující.Lidská pýcha rezultuje bohužel právě z nevědomosti.