KDO VLASTNĚ JSME

Člověk jako trojjediná bytost.

Lidskou bytostí jako takovou se stáváme vtělením(inkarnací) do lidského těla. Vtělení je možné chápat také tak, že vlastní bytost se přesouvá z nehmotné oblasti do oblasti hmotné. Toto se děje během početí. Vybíráme si místo na planetě, rodinu, a zejména matku a otce. Vše je naše vlastní volba.

Lidská bytost je tvořena třemi podstatami.

První podstatou je lidské tělo. Je to jakási schránka v hmotné realitě. Hrubohmotné vymezení se v prostoru. Lidské tělo má svou zkušenost i svou vlastní inteligenci, tedy svou genetiku jako zdroj sebetvorby a informací. Biochemickou nositelkou oněch informací je DNA. V té je to, co máte společného se svými předky – od rodičů až k ještěrkám. V DNA je ukryto ještě mnoho neodhalených informací.

Druhou podstatou je duše neboli vlastní bytost. Vlastní bytost má také svou zkušenost -genetiku. Podléhá však jiným pravidlům než genetika těla. Můžeme ji nazvat karmou. Je to asi nejvžitější termín v souvislosti s přenosem informací duše mezi jednotlivými vtěleními. Především jsou zde mnohá fakta a souvislosti připraveny k odhalení.

Třetí podstatou je duch. Naše spojení se Zdrojem. Podle různých systémů, filozofií a náboženství jde o to, co se převážně označuje jako „ bůh „. Teprve jednota těla, duše a ducha přináší plnou svobodu.

Toto jsou tři neměnné podstaty tvořící lidskou bytost. Naše konání ovlivňují ještě další faktory. Základními jsou mužský a ženský princip, které obsahuje každá lidská bytost. V této realitě působí čtyři živly – země, vzduch, voda a oheň.

Některé další vlivy budeme nazývat přítomné bytosti. Je to důstojné označení a umožní nám to s nimi komunikovat. Je jich mnoho. Budu jim dávat různá jména, např. ego nebo strach.

Koho nazývám těmito přítomnými bytostmi? Jsou to zejména informační pole, energeticko-informační entity, které vstupují do rozhodovacích procesů v lidské bytosti a ovlivňují je.

Nejprve se však budu věnovat těm, které jsou součástí lidské bytosti a mají přímý vliv na její život. Jsou to EGO a ROZUM.

Všechny přítomné bytosti jsou velmi mocné, protože pod jejich vlivem je téměř každý.

LIDSKÉ TĚLO

Lidské tělo je realizováno ve hmotném světě, takže částečně podléhá jeho zákonům. Částečně proto, že na něj mají vliv ještě další zákonitosti, které nejsou tak hrubohmotné, a nejsou tedy přímo vnímatelné běžným způsobem – smysly pro hmotný svět. Hmotný svět, tedy to, o čem si myslíte, že jen v tom žijete a jen to existuje. Brzy pochopíte, jaký je to omyl.

Základní oblastí setkání – ovlivňování hrubohmotného těla jemnohmotnými frekvencemi – jsou energetická centra lidského těla. Nejčastěji jsou nazývaná ČAKRY.

Ve stručnosti popíši tyto energetická pole lidského těla. Čaker, tedy hlavních center energie lidského těla, je na těle sedm. Přesněji řečeno je jich šest v těle a šest mimo tělo, ale zabývat se zatím budu pouze těmi sedmi. Protože je poznáním těchto energetických center možné odhalovat cestu vedoucí ke svobodě, bylo z některých (zejména náboženských) systémů toto vědění záměrně vypuštěno, nebo velmi omezeno. Stejně jako učení o reinkarnaci (převtělování).

Všechny duchovní systémy ( náboženství ) na vyšších úrovních využívají stejných principů. Není divu, pracují přece s lidským tělem.

První energetické centrum na lidském těle se nachází mezi nohama v oblasti hráze, směřuje dolů i nahoru. Jde o centrum spojení se zemí, s hrubohmotným světem.

Druhé energetické centrum se nachází přibližně v oblasti pohlavních orgánů. Směřuje dopředu a dozadu. Jde o centrum sexu a potenciálu.

Třetí energetické centrum je v oblasti těsně nad pupíkem. Jde o centrum tvoření, svobodné vůle, víry ale také rozumu.

Čtvrté energetické centrum je v oblasti hrudníku – čtvrtá čakra je centrem lásky.

Páté energetické centrum je v oblasti krku. Jde o centrum komunikace a smyslů.

Šesté energetické centrum ( někdy nazývané jako třetí oko) je v oblasti čela, je to centrum mimosmyslového vnímání.

Sedmé energetické centrum je nad temenem hlavy a míří nahoru i dolů. Jde o centrum ducha a spojení s duchem.

Tato energetická centra jsou tedy známá pod názvem čakry, tedy kruhy. To proto, že jsou to vlastně energetické víry, které rotují. Jejich přesné umístění na lidském těle, stejně jako detailní výčet jejich aspektů zde nebudu rozebírat, určitě najdete literaturu, která vám přesně popíše nejen místa, ale i další detaily.

Tato energetická centra se překrývají a dokonce jsou mezi sebou zvláštní způsobem propojena.

Nyní, když máme za sebou nezbytný začátek a částečné vymezení pojmů, ráda bych se věnovala dalšímu tématu - TRANSFORMACE VĚDOMÍ.

Jde o to nejprve pochopit, jak vše funguje, poté si to vyzkoušet a získat důkazy pro rozum, aby uvěřil a začal spolupracovat s duší.

Pokud touto cestou projdete, pak stojíte na začátku a můžete dosáhnout osvícení.

Nenechte se okřiknout tím, že osvícení jsou pouze ti nejvyšší duchovní a vám se to nemůže stát. Jak by také mohlo, jistě hřešíte a máte strach a vlastně si ani pořádně nevěříte. Nesmysl. Osvícený, jinými slovy prosvícený, je člověk, který osvětlil, přinesl na světlo(boží)všechny své (temné)stránky. Rozpoznal je a pochopil. Vyrovnal se, vzdal se důležitosti, přijal a odpustil. S úctou k sobě samému i ke všem zúčastněným. Nyní stojí nahý, nic nezakrývá, čím nebo kým je či byl, stojí s roztaženými pažemi. Prost strachu a bez nadbytečných potenciálů.

Takto by mohla znít definice osvícení. Pravda je, že tohoto stavu můžeme dosáhnout. A to právě v aktuálním vtělení. Není to jen pro vyvolené.

Pokud tedy projdeme cestou sebepoznání, čeká nás osvícení. Nejde o společenský post či náboženskou hodnost. Jde o stav, ve kterém se budeme nacházet. To je nyní náš záměr. Probudit se ze snění podobně jako ve filmu Matrix. V tu chvíli začínáme teprve žít. Nyní se vám toto tvrzení může zdát jako přitažené za vlasy. Nehodnoťte to, ale zkuste to Jak pravil jeden mistr bojových umění :Pokud se ti nějaká technika nelíbí, tak ji nedělej, ale nejprve ji pořádně prozkoumej.

Pokud projdeme první fází transformace vědomí, jsme sice stále ještě na začátku, ale prosti toho, co nejsme my. Nejen že víme, jak funguje realita, ve které se nyní nacházíme, ale umíme si vybírat, čemu dáme svou energii a zejména čemu ne. Objevili jsme první dovednost – začínáme ovlivňovat realitu, zatím především tím, že nikdo neovládá nás.

Tím, tedy touto dovedností, se budeme lišit od většiny duchovních hodnostářů rozličných náboženství a duchovních nauk. Tito funkcionáři mají rozsáhlé a hluboké znalosti o tomto světě. Někdteří dokonce takové, které se nikdy nedostaly na veřejnost. Většinou však pouze v teoretické rovině. Stejně jako většina těch, kteří stále modernější „ hru na duchovno“ pojali jako prostředek k parazitování na důvěře ostatních. Rozdíl mezi námi a jimi bude právě v tom, že my budeme mít dovednost a ne „jen“ znalost. A to je zásadní rozdíl. Tento výrok se jistě líbí egu. Pokud se egu něco líbí, tak je ochotné spolupracovat. Ale pozor, je to úvěr, rychlá půjčka. Egi si svou energii bude chtít vzít zpět i súrokem, hned jak budeme postupovat dál. Což je pro nás první nenápadné znamení.

Začnu tím, co jsem nazvala námi. Tedy duší neboli vlastní bytostí. Vlastní bytost je jediná, která má spojení s božskou energií. Jedině prostřednictvím vlastní bytosti lze tuto energii čerpat. Tu energii, o kterou všem jde. Božskou energii, čchi, životní sílu, nebo jakkkoliv ji chceme nazvat. O to tu jde především. Je tedy pravda, že jde o duše. Respektive o jejich využívání, zneužívání. Jak se to děje? Hned si to povíme.

Člověk se narodí a má napojení na zdroj energie. Spolu s ním jako jeho součást, jakési „příslušenství“, se zažíná vytvářet rozum a ego. Dvě základní bytosti, které jsou tu s námi.

Bytost – jakási entita – je vlastně energeticko -informační pole. Je to jemnohmotná bytost. Tedy není hmotná, (natolik hmotná, abychom ji viděli očima -hrubohmotným orgánem těla), přesto s ní jako s hmotnou lze pracovat i komunikovat. To, že není hrubohmotná, neznamená, že se nám nemůže ukázat, zjevit, nebo že ji nemůžeme cítit, vnímat,.

Náhody neexistují.

Každý má jiné potřeby důkazů a každému se jich dostane po libosti. Přítomných bytostí je mnoho. Nebudeme mluvit o všech, ale řekneme si, jak je možné odhalit jejich přítomnost. To platí obecně.

Budu hovořit o egu a o rozumu jako o prvních přítomných bytostech. Jejich vliv na vlastní bytost, tedy na duši, je přímý, nejlépe a nejrychleji prověřitelný.

Jakým způsobem na nás působí rozum a ego? Přes emoce. Zpracování emocí na základní úrovni je nezbytným předpokladem pro transformaci vědomí.

Emoce je alergická reakce těla na rozum.

Naše tělo na emoci reaguje alergicky. Důkazem této reakce jsou fyzické projevy těla, které vůbec neodpovídají tomu, v jaké situaci aktuálně jsme. Tedy to, že nám například bouchá srdce jako na poplach a jsme spocení jak po sprintu a máme svaly v tenzi jako před zápasem na život a na smrt. To přeci neodpovídá současnému stavu reality kolem nás. Dejme tomu, že jsme v posteli, usínáme a náhle si vzpmeneme na ranní hádku se šéfem. Ten moment z usínání není nic. Proč? Protože se nenacházíme v přítomnosti, ale v minulosti. Vznikl problém, naše vlastní bytost – duše – tu nebyla!My jsme ten moment nebyli přítomni! Byli jsme v jiném čase nebo(přesněji řečeno)na jiném místě existence. My jako vlastní bytost, duše. Naše tělo spoutáno s hmotným tělem si tento výlet nemůže takto dopřát. Jako trojjediná bytost jsme ale svázáni dohromady, a tak toto oddělení duše od těla, tělo těžce nese. Vznikají při tom rozdíly energetických potenciálů. Naše tělo ví, že je právě teď. Ví, že je v posteli a chystá se usnout a na odpočinek. Vtom náhle a bez výstrahy do něj někdo vstříkne jed. Energetický jed v podobě určité vibrace. Někdy dokonce cítíme, jak se chvějeme zlostí, hněvem nebo smutkem, beznadějí. Tato vibrace nepřichází v tomto případě zvnějšku, ale zevnitř. Nemůžeme se před ní skrýt za bezpečnostními dveřmi. Tuto frekvenci lze pozorovat nejen když je tu, ale už když přichází. Emoce, tedy reakce na jistou dávku energie, kterou nám někdo nebo něco poslalo jako jed do žil, zaplavila celé tělo prostřednictvím našeho energetického systému. Tělo na tuto dávku energie reaguje – alergicky. A začíná se bránit. Dle své vlastní inteligence, schopnosti. Tedy reaguje přesně na to, co je součástí této dávky energie v informační oblasti. Tato dávka energie nese informační hodnotu, např. v podobě rozhovoru, který se odehrál v minulosti. Tělo zasažené jedem se po zásahu vnímá také jako přítomné v daném příběhu, nikoliv v reálné přítomnosti na posteli. Tělo ihned reaguje podle svých instinktů. Hádáte se? Potom přijde boj nebo útěk. Nadledvinky vypouštějí adrenalin a tělo se připravuje na pravděpodobný scénář. Toto probíhá na hrubohmotné úrovni ve fyzickém těle. To vše se ale také děje zejména jako alergická reakce, a to na jemnohmotné úrovni. Tělo trpí a je vnitřně na energetické úrovni poškozováno. Jeho energetický obal ( jistá forma imunity)je poškozován. Proto jsme po prodělané emoci unaveni. Nejen vnějším způsobem fyzicky, ale zejména vnitřně. Tato únava souvisí jště s něčím. Souvisí s tím, že jsme byli zbaveni části své vnitřní energie. A o to jde především. Zdá se, že samotná emoce je tedy jen prostředek, kterým nás něco napadlo. Co je to? To něco je přítomná bytost. Přítomná bytost je energeticko-informační entita. Bytost, která má schopnost ovládnout člověka. Z toho vyplývá, že první stupeň, kterého je třeba při transformaci vědomí dosáhnout, je vymanit se z nevědomosti. Pochopit, že nezvládnuté emoce nás všestraně oslabují, naučit se je zpracovat ještě dřív než se rozvinou, je prvním krokem na cestě k osvícení.

Nuže pojďme toto poznání uvádět do praxe!!!!!!!!