Každý má nějaké poslání a důvod, proč je na Zemi

Není to jedna jediná věc, kterou jste sem přišli udělat, protože vše, čeho dosáhnete, se stává součástí předcházejícího kroku a další fází vašeho vývoje.

Každá nová zkušenost se integruje se zkušenostmi předchozími. Někteří z vás přecházíte na vedlejší cesty a zkoušíte si nové, zdánlivě nesouvisející věci, abyte si přinesli nové dovednosti na svou cestu vzhůru. Někteří najdete konkrétní podobu své práce. Jiní jste přišli s posláním rozvinout vizi vnitřního míru.

Neposuzujte poslání podle měřítek ostatních nebo podle názorů společnosti na to, co je nejlepší dělat. Možná jste tady, abyste rozvíjeli svůj vnitřní mír, vyzařovali tuto kvalitu okolo sebe a zpřístupnili ji tak ostatním. Možná jste tu proto, abyste zkoumali roviny intelektu nebo svět podnikání a pomáhali myšlenkovým formám na vaší planetě v těchto oblastech. Soucítění je mimo jakékoli posuzování. Je to prosté přijetí, schopnost milovat a vážit si sebe a jakékoliv cesty vyššího poslání, která se před vámi rozvine.

Ve světě je téměř neustále všudypřítomné napětí, ale jsou tu také velké příležitosti pro ty, kdo se soustředí na pozitivní a jsou ochotni převzít zodpovědnost za to, co tvoří.

Energie je k dispozici všem. Ti, kteří jsou intuitivní, léčí a jdou cestou radosti. S touto energií přicházejí příležitosti mít velkou hojnost a radost už teď.

Mnozí z vás jdete rychle dopředu. Dali jste se cestou urychleného vývoje, abyste mohli léčit a učit ty, kteří jdou za vámi.

Někteří z vás, například různí autoři nebo spisovatelé, mohou být i v několikaletém předstihu před masovými myšlenkovými formami, je totiž důležité, abyste žili v proudu doby, ve které bude vaše dílo vydáno.

Ne všichni procházejí zároveň stejnou proměnou.

Možná cítíte, že energie planety se mění. Život všech, kdo budou ochotni dívat se vzhůru a hledat svou vizi, se bude odvíjet ještě rychleji. Pokud si myslíte, že máte právě plné ruce práce – buďte připraveni ! Vše půjde ještě rychleji, a proto moudrost a bystrost nabývá na významu,Proto se budete chtít zabývat každým svým dnem a srovnávat jej se svým vyšším posláním,

Někdy je nejtěžší říci „ne“ někomu, kdo je v nouzi. Věnujete-li se lidem pokaždé, když jsou v krizi, potvrzujete jim,že si vytvořením krize získají vaši pozornost. Pokud chcete, aby lidé ve vašem životě respektovali a vážili si vašeho času, učte je to tak, že je pokaždé, když to udělají, nějakým způsobem to oceníte.

Svět se mění, vše se urychluje. Možná to už pociťujete. Ti, kdo se nesoustředí na svou vyšší vizi a na sebe sama, budou mít ještě více potíží. Někteří lidé okolo vás mohou mluvit o současné době jako o nejkrásnějším a nejradostnějším období svého života, zatímco jiní ji mají za to nejtěžší. Pokud prožíváte nejradostnější období svého života,rozhlédněte se po lidech okolo. Namísto toho, abyste je posuzovali nebo se cítili odděleni od těch, kdo mají potíže, prostě jim pošlete světlo a pak se odpoutejte.

Když se ocitnete v boji o moc s kýmkoliv – s neznámými lidmi, s vašimi milovanými nebo blízkými přáteli – přeneste se do svého vyššího já. Na chvíli se zastavte, zhluboka se nadechněte a nenechte se chytit v jejich touze po konfrontaci, Nezapomínejte – je to jejich touha, ne vaše.

V těchto zrychlených vibracích planety se budete chtít naučit nenechat se vtáhnout do energie jiných lidí skrze třetí čakru, solární plexus. Značná část energie, kterou do sebe lidé přebírají od druhých, k nim vstupuje skrze solární plexus, mocenské a emocionální centrum. Na své cestě radosti budete okolnostmi mnohokrát vyzváni. abyste zanechali boje o moc a začali jednat z hluboké úrovně soucítění. ¨Když na vás přítel vyjede nebo se chová nevhodně „poodstupte si“a zkuste se s pocitem soucítění podívat na věci z jeho perspektivy. Možná zjistíte, že je unavený, nebo že jeho potřeba bránit se, s vámi příliš nesouvisí,protože prostě jen hrajete jednu z postav v jeho hře. Čím častěji dokážete zůstat stranou a nenechat se vtáhnout do boje o moc, tím míruplnější a hojnější

bude váš život a o to častěji budete moci léčit ostatní svým soucítěním a schopností zůstat ve svém srdci.

Jděte na moment do sebe a ptejte se, co konkrétního byste mohli zítra udělat, abyste vnesli do svého života více radosti.

Ptejte se , co můžete udělat pro to, abyste se odpoutali od boje o moc nebo od nějakého problému, který se vám v životě stále vrací a bere vám energii. Co můžete zítra udělat, abyste si vytvořili více volného času a našli si vnitřní mír ?

Máte toho tolik, zač být vděční – úžasnou mysl a neomezený potenciál možností. Máte schopnost vytvořit cokoliv, co chcete, jediné vaše hranice jsou ty, které si sami vytvoříte. Až ráno otevřete oči, potvrďte si svou svobodu. Vezměte svou vyšší vizi do svých rukou a žijte ten nejradostnější život , jaký si umíte představit.