JEŽÍŠ TĚ VOLÁ

Čím náročnější jsou okolnosti mého života , tím více potřebuji čerpat povzbuzení od samotného

Stvořitele . Spočívat tiše v Boží Přítomnosti je stejně důležité , jako informace , které ke mně

v těchto osobních chvílích přicházejí . A jedna z nich je tak úžasná a potřebná pro komunikaci

s našimi blízkými , že jsem se rozhodla podělit se s vámi o ní.

DÁVEJ SI POZOR NA SVÁ SLOVA !!!!!!

Mají velkou moc žehnat , ale mohou i zaranit. Když lehkomyslně něco proneseš nebo jsi negativní,

škodíš sobě i druhým . Schopnost mluvit je úžasnou výsadou , kterou jsem udělil jen těm , které

jsem stvořil k obrazu Svému . Potřebuješ pomoci , aby ses naučila s tímto mocným nástrojem

citlivě zacházet .

Svět tleská vtipným a pohotovým řečníkům , ale Mé pokyny pro komunikaci jsou odlišné :

každý člověk ať je rychlý k naslouchání , ale pomalý k mluvení , pomalý k hněvu .

Pros mého Ducha , aby ti pomohl , kdykoli promluvíš . Učil jsem tě , jak se modlit , než zvedneš

telefon :

„ Pomáhej mi Duchu svatý.“ a mohla jsi zakusit , že to přináší mnoho dobrého ..

Jednoduše začni tento zvyk používat při komunikaci s lidmi okolo sebe . Pokud mlčí , modli se ,

než na ně promluvíš . Jestliže mluví , modli se , než jim odpovíš .

Takové modlitby trvají jen zlomek vteřiny , ale udrží tě ve spojení se Mnou . Tímto způsobem

podřídíš svou řeč vládě Mého Ducha .

Když se naučíš mluvit pozitivněji , místo abys viděla vše hned černě,překvapí tě , jak velkou

máš sama RADOST .