Jak se vyrovnávat s novými energiemi, které k nám s Universa nyní proudí

Drazí přátelé,
vím, že není lehké být člověkem a zažívat hluboké emoce pochyb, strachu a hněvu. Ale byla bych ráda, kdybyste se naučili mít se sebou a svými emocemi soucit. Především si však přeji, abyste si uvědomili svou velikost.

V této chvíli se na Zemi přesouváme do nové reality a rodí se nové vědomí, které naleznete ve svém srdci a které je založeno na jednotě, jež všichni sdílíme.
My všichni jsme nositeli tohoto vědomí, není to něco, co by se odehrávalo mimo nás. Není to něco, na co musíme čekat, nemusíme se spoléhat na druhé, aby nám poskytli zprávy či předpovědi do budoucna. My všichni jsme středem této přeměny. Sice intenzivně toužíme po vibraci této jednoty, ale taktéž se jí velmi obáváme.
Na Zemi nyní existují dva druhy vibrací současně. Je zde stará vibrace strachu, která nás dlouhý čas zastrašovala, a to až do samotných buněk našeho těla. Dlouhý čas jsme díky této vibraci reagovali ve strachu, protože jsme měli zafixované, že k tomu, abychom přežili, se musíme prezentovat jako osoby nedůležité, a ne jako osoby obrovsky mocné. Takže jestliže jsme chtěli být „dobrým“ člověkem, bylo to až příliš často o tom, že jsme tomuto hlasu strachu naslouchali.

Nová vibrace je ovšem zcela opačná - je plná radosti. Z této vibrace je znát, že je jí pro všechny dostatek, povzbuzuje nás, abychom byli mocnými bytostmi, sdíleli své talenty a byli na sebe hrdí.
Jak se mezi těmito dvěma vibracemi pohybovat?

Někdy se spojujeme s vyšší vibrací radosti a můžeme vnímat nadšení, jako když jsme trošku přiopilí, protože nám to připomíná energii naší duše. Jsme dojati až k slzám a hluboko uvnitř víme „To je to co chci“. Chceme to v oblasti práce a také v oblasti vztahů, chceme to ve všem.

Ráda bych vám nabídla malé cvičení:
Představte si, že k vám přichází nová vibrace radosti, lehkosti a hojnosti. Prosím, přijměte ji a uvědomte si, zda něco uvnitř vás této vibraci vzdoruje. Pozorujte své tělo, všímejte si, kde je ve vašem těle napětí, způsobené vzdorem či strachem. Uvědomte si, které části vás samých se s touto novou vibrací nedokáží spojit. A teď dejte energii vzdoru a strachu tvář, je to tvář vašeho vnitřního dítěte. Vaše Vnitřní Dítě se bojí této nové vibraci odevzdat. Nedůvěřuje jí, protože se důvěřovat nikdy neučilo. Uvědomte si toto dítě, neboť ono je klíčem k přijetí nových vibrací. Často totiž přebýváte v obou vibracích současně. Někdy se cítíte být velmi inspirováni a povzneseni a jindy ustupujete zpět do staré vibrace a přemáhá vás strach, vše se zdá být ztraceno a vy se cítíte deprimováni a zablokováni k pohybu vpřed. Nebo si dokonce myslíte, že je to beznadějné, že k Zemi nepatříte a chystáte se odejít. Proto je tak důležité si uvědomit, co se za touto realitou strachu skrývá. Je to vaše vystrašené Vnitřní Dítě a vy jste mu schopni pomoci.

Protože necítíte a nechápete toto ustrašené dítě uvnitř vás, nemůžete plně vstoupit do nové vibrace. Proto tedy toto dítě vyzvěte, aby bylo nyní při vás. Umožněte mu, aby vyjádřilo svou bolest a aby ji vyjádřilo svobodně, možná až přehnaně. Jaký je jeho nejhlubší strach? Je připraveno být zde na Zemi?
Když jste plně seznámeni s tímto dítětem, s jeho vnitřní přítomností, můžete ho obejmout a osvobodit od strachu, jež ho oslaboval. Strach se může projevovat různorodě. Může být vyjádřen depresí, hněvem a tím, že nechcete být součástí této reality. Může být vyjádřen jako nedůvěra k druhým nebo touha utéci a může vést k mnoha druhům destruktivního chování. Když se však dokážete podívat za toto destruktivní chování a pohlédnout do tváře vyděšeného dítěte, můžete ho oslovit se soucitem.
Dnes to můžeme učinit společně.

Představte si tedy, že máte své dítě před sebou. Opírá se o vás a vzhlíží k vám. Povězte svému dítěti, že je v bezpečí. Uvědomte si, že pro dítě může být děsivé zažívat Světo. Prociťujte nové energie, které k vám nyní přicházejí. Přistupujte ke svému dítěti s trpělivostí a jemností. Milujte ho přesně takové, jaké je právě nyní. Dokáže od vás tuto lásku přijmout?
Opravdově uzdravit sám sebe znamená sestoupit do temnoty, a ve schopnosti tak učinit je naše velikost. To je esence Kristovské energie. Neodděluje, nepřijímá rozdíly mezi Temnotou a Světlem neboť ví, že jednota je všude a ve všem.

Nebojte se temnoty, neboť je to právě strach z ní, který vás blokuje v přesunu k nové vibraci.
My všichni uvnitř sebe neseme vzpomínky nejen z tohoto života, ale i z životů předešlých.
Máme vzpomínky na chvíle, ve kterých nás přemohl strach a  my ztratili svou cestu. Proto se někdy nyní cítíme ztraceni a nevěříme své velikosti.
Jenomže přátelé, tohle je čas změny, a je právě teď. Naším skutečným posláním není jen propustit starou vibraci a vstoupit do vibrace nové, ale vnést do staré vibrace novou vibraci lásky a radosti, vyléčit naše Vnitřní Dítě a vyléčit společnost, ve které žijeme.
To totiž bude výsledkem. To se bude dít, jestliže začneme v první řadě pracovat sami na sobě.
Naše změněná energie bude proudit do společnosti, vstupovat do vzdělávacích institucí, dokonce do politiky a medicíny, a tato nová energie bude vstupovat mírumilovně a bez boje.
Můžete tak učinit a já vám k tomu přeji hodně odvahy a síly. A pokud budete potřebovat pomoci s  léčením vašeho Vnitřního Dítěte, ozvěte se, ráda vám s tím pomohu.
S láskou Blaženka