JAK SE DOSTAT ZE ZAČAROVANÉHO KRUHU SEBENENÁVISTI

Jediná cesta, jak se z tohoto začarovaného kruhu vymanit, vede přes rozpoznání nepravdivého obrazu o sobě a skoncovat se snahou předělávat sebe sama tak, abychom se zavděčili ostatním.

Zkuste sledovat kolik manipulace, zrady na sobě a odmítání sebe sama se dopouštíte, abyste dostáli tomu, co si myslíte, že od vás ostatní požadují. Takto ztrácíte spojení se svým pravdivým Já. Vsadila

bych se, že podobně postupujete už od dětství.

K proniknutí do zmíněného kruhu vám pomohou následující otázky:

Jakým způsobem se zaprodávám a dělám to, o čem se domnívám, že to autority chtějí ?

Jak v důsledku toho odmítám sám sebe ?

Jakým způsobem nenávidím sám sebe za toto jednání ?

Odmítám sám sebe předtím, než by to mohl udělat někdo jiný ?

V kterých situacích je moje neláska k sobě a sebeodmítání výraznější ( např. když neuspěji v soutěži) ?

Jak se trestám, když prohraji ?

Udělejte si seznam. Na jednu stranu napište všechno, co s vámi není v pořádku v souvislosti s výše uvedeným okruhem problémů. Na druhou stranu vše, co v jednotlivých případech k sobě cítíme.

Sebepoznávání tohoto druhu vám umožní uvědomit si, jaké mínění o sobě máte a které negativní pocity k sobě chováte. To už je velký skok vpřed. Jakmile to zjistíte, máte v rukou klíč k podstatě problému. Dalším krokem bude, že tyto pocity necháte plynout. Řeknu vám jak to funguje a proč a použiji aurické pole, abych vám vše vysvětlila.

Jak negativní emoce k sobě samému ovlivňují druhou úroveň aurického pole.

Náš emocionální vztah k sobě se nachází na druhé úrovni našeho energetického pole. Tato úroveň nese pozitivní a negativní pocity, které k sobě chováme. Právě pocity negativní jsou příčinou řady našich problémů. Energie a vědomí spojené s negativními pocity jsou namířené proti životu. Ještě horší je, že pokud nedovolíme negativním emocím, aby proudily, a nevyjádříme je, zadržíme i toto energetické vědomí. Tím se vibrace energie sníží pod úroveň potřebnou pro podporu života a zdraví a energie se přestane pohybovat – uvázne ve druhé vrstvě pole. Stagnující energie zasáhne první úroveň pole tím, že blokuje životní energii proudící do fyzického těla.

Negativní emoce udržíme v klidu tím, když část jejich energetického vědomí přesuneme do mentální úrovně, kde se rozptýlí. Toto energetické vědomí se projeví sebeposuzováním, které vyvolá potlačování negativních pocitů ještě ve větší míře.

Z pohledu transferu energetického vědomí to vypadá následovně:

Negativní energii, která by normálně měla být vyjádřena pomocí negativních emocí, přeneseme nahoru do třetí úrovně pole, kde se změní na sebeposuzování. Naše negativní přesvědčení o sobě potlačí negativní emoce druhé úrovně ještě více a vyvolá stlačení druhé vrstvy pole – zredukuje jeho frekvenci pod úroveň zdraví prospěšnou. Výsledkem je emocionální deprese.

Čistit druhou vrstvu pole je relativně jednoduché. Technicky to znamená převedení energetického vědomí zpět do druhé úrovně a uvedení energie do pohybu tím, že ji nabijeme. Pohybující se energie vyvolá emocionální prožitek, který posune osobu k podstatě problému a nakonec k vlastní esenci a

jádru Bytí. Léčitel toho může docílit sám tím, že vyčistí druhou vrstvu pole a dodá pacientovi odvahu, aby své pocity vyjádřil. Jakmile se jednou seznámíte s tímto postupem, můžete to dělat

i sami.

Nejdříve si musíte uvědomit své negativní názory o sobě a porozumět, že pod nimi je ukryta bolest a bolest procítit. Nechte energetické vědomí sestoupit do druhé úrovně, abyste své pocity cítili. Je to nutné proto, že pouze takto může energie začít proudit, vyčistit stagnující energetické vědomí ve druhé vrstvě a znovu nabít energetické pole.

Procvičujte proměňování negativních názorů o sobě přicházejících ze třetí vrstvy energetického aurického pole, např. “ Nejsem dobrá, protože. . . “ nebo „Měla bych udělat. . . “ na pocity na druhé úrovni „Jsem zraněná“. . . nebo dokonce „Nenávidím se „. Nechte je plynout, ať jsou jakékoliv. Skutečně to funguje. Prostřednictvím pohybu a čištění dojde k nabití druhé vrstvy. Zanedlouho se „Nenávidím se“ změní na“Jsem zraněná „ a posléze na „Miluji se „, a „Je mi opravdu líto, že se sebou takto zacházím“. Vyjádření emocí navrátí pole do přirozeného stavu a naplní láskou k sobě.