Jak požádat Archanděla Michaela o pomoc s aktualizací čakerního systému?

Náš čakerní systém je naše brána k vyjádření Stvořitelova vesmíru,je to náš zdroj duchovní a energetické výživy a umožňuje,aby nepřetržitý tok Stvořitelova světla podporoval naši existenci v jednotě s ním.

Všechny aspekty našeho čakerního systému se neustále mění a vyvíjejí,dokonce se může změnit i jejich účel,protože vibrace energie uvnitř i kolem nás ,se zvyšuje.Naše čakry jsou pro nás velmi důležité a působí jako osobní spojení a vyjádření Stvořitele skrze naše bytí .Někdy zažíváme v určitých čakrách blokace a to symbolizuje ,že je to oblast ,kde spojení se Stvořitelem potřebuje,abychom se nad ním zamysleli a zlepšili je.

Čakerní systémy se podobají energetickým branám,pumpám,rozvaděčům a flapačům,jsou to nástroje ,ve kterých můžeme ukotvit vibrace Stvořitele na mnoha energetických a fyzických rovinách našeho bytí.

Proto je jejich ochrana čistoty a síly zásadní,máme-li záměr vtělovat svou duši a Stvořitelovy vibrace.Každý den můžeme povolat koncentrované světlo archandělů k očistě a posílení,aby proudilo naším čakerním systémemk udržení a ochraně této čistoty a tím k udržení vysoké vibrace světla v celém našem bytí.

Můžeme požádat Archanděla Michaela o pomoc s čištěním našeho čakerního systému následujícím způsobem:

„Volám Archanděla Michaela ,aby dohlédl na čištění mého čakerního systému.Žádám o koncentrované světlo archandělů zaměřené na očistu a posílení celého mého čakerního systému.Nechť energie ,kterou dostávám,je zrozená z lásky a naplňuje mé čakry požehnáním a šířící se láskou.Nechť jsou veškeré nepotřebné energie ,které jsem vytvořil či přijal a držel uvnitř nebo kolem mých čaker ,zcela a nprosto vymazány.Přeji si ,aby se mé čakry rozšiřovaly a posilovaly vhodným způsobem,abych mohl skrze své čakry vtělit a vyjadřovat nejčistší vibrace světla,lásky a vědomí své duše.Nechť mě archandělé podporují ,když osvobozuji své čakry od omezení,když zažívám posuny ve svých čakrách ,jako blažený,nenucený proces probuzení.Děkuji.“

Představte si,že Archanděl Michael stojí za vámi a organizuje a instruuje koncentrované světlo archandělů,aby je váš čakerní systém absorvoval a ono jím protékalo.

Když procházíme procesem hlubokého čištění,je potřeba zaměřit se na dech ,protože uvolnění těla umožní,aby se veškeré změny odehrály s lehkostí.

Aktualizace našeho čakerního systému je zaměřena na to,aby nám bylo umožněno plnější zažívání Stvořitele v naší realitě.

Když nám toto pomáhá,abychom si byli vědomi tohoto procesu,není třeba ,abychom mu plně rozuměli.Můžeme použít meditaci ,abychom podpořili své vědomé přijetí tohoto aktualizačního procesu našich čaker.

MEDITACE:

„Volám Archanděla Michaela a všechny archanděly ,aby mě zcela obklopili ,když vstupuji do meditativního stavu.Prosím ochraňujte a dohlížejte stále nad tímto procesem.Volám světlo archandělů , aby prostoupilo do mého bytí a čakerního systému.Nechť se energie zlatých okvětních plátků ze srdečních čaker archandělů ukotví najednou ve všech mých čakrách jako trychtýře zlatého světla.Dovoluji světlu a vědomí nesobecké lásky a služby a bezpodmínečné lásce archandělů,aby se vlila do mých čaker a umožnila hluboké rozšíření a prožitek svobody zrozené z lásky,aby je můj čakerní systém a celé mé bytí vnímalo a přijalo.Prosím ujistěte se,že všechny energie ,které potřebuji přijmout,se ukotvují v mých čakrách a pomáhají dalšímu stadiu mého duchovního vzestupu a aby vyslalo vědomé uvědomění si mé vnitřní pravdy.Ptrosím,podpořte schopnosti mých čaker a proces vyjadřování a vyzařování pravdy Stvořitele.Děkuji.“

Jen si dovolte dýchat a uvolnit se a buďte si vědomi svých smyslů a energie v sobě a kolem sebe,dokud nepocítíte ,že byl proces dovršen.Vězte prosím , že Království andělů vás v této době vašeho vzestupu obrovsky podporuje a ochraňuje.

S láskou Blaženka.