Jak lidé vidí Boha

Jsme součástí tzv. „ polévky Boha „ ,která má nespočetné ingredience a přece vše je jedním.Ta pravá podstata je Božím atributem.

Když jsme v kontaktu se svým Vyšším Já , jsme v kontaktu se všemi svými součástmi .Někdy si myslíme ,že dostáváme poselství od Andělů a tito andělé dostávají poselství od jiných Andělů atd.

Jsme zvyklí vidět hierarchii autority ve všem,protože v naší realitě to tak platí.

Ale s Bohem nic takového neexistuje ,protože Boží moudrost je jedinečná ,je vždy tou stejnou moudrostí a je plně přítomna vždy a všude.

Pravda je pravdou a protože každý z nás má v sobě jiskru-kousek Boha ,uvědomujeme si absolutní pravdu spolu s tím,jak se duchovně probouzíme.

Proto nezáleží na tom zda Lidská Bytost je z jiné části světa a ,mluví jiným jazykem,všichni hledáme stejnou pravdu.Bůh v našem nitru je stejný,jako ten jejich.

Lidé se vždy nacházejí v jednom ze tří stavů – zrození,existence a přechod- nebo lépe řečeno -

zrození,život a smrt.

Zrození se ovšem liší od skutečné fyzické události,které se říká narození.Zrození je okamžik před tím,než vstoupíme – fyzicky se nadechneme.

Duše se na planetu Zemi vracejí mnohokrát,odpojují se od reality Ducha ,ochotně se vzdávají své paměti na duchovní sféry ve kterých pobývali a vrací se zpět na Zem.

Lidská bytost je naprosto jedinečná ,má svou Božskou součást,které se říká Vyšší Já.3D struktura DNA všech lidí a potenciály uvnitř jsou stejné.Jedinou věcí,kterou se od sebe navzájem liší,je kvantová část DNA-energie Akášických Záznamů.

Akášické Záznamy v sobě nesou schopnost a potenciál obrovské energie,v závislosti na tom,co člověk dělal v minulých životech.

Pokud byl probuzen pro duchovní možnosti již dříve,potom je zde více energie , než kdyby tomu tak nebylo ,to se týká předchozích znalostí a zkušeností a toho,co dělal na planetě předtím.

Proto Akášický Záznam není pouhým záznamem toho,kolikrát zde člověk byl,ale spíše se jedná o to,kolik duchovních znalostí a životních zkušeností probudil během celé planetární existence.

Akáša je posvátná knihovna,kterou plníme a neseme skrze každý život a potom do životů dalších.

Přidáváme do ní pokaždé,když přijdeme a žijeme na planetě a to pomáhá rozvíjet a měnit to,o čem by mohl být náš další život.

Nikdy se na Zemi nevracíme v méně vědomém stavu.Jakmile se podaří otevřít metaforu“ duchovní Akášické nádoby“ ,bude nám dostupné všechno duchovní učení ze všech životů,všechno završené učení.

Lidský druh,tak jak jej známe dnes,není Lidským druhem z doby před 200 000 lety.Celá naše fyzická existence není „jako nějaký tvor ze Země“ i přes to ,co tvrdí naši biologové.

Člověk,takový jaký je dnes ,je ve Vesmíru jedinečný a má úžasnou tvořivou sílu,právě takovou,o které vyprávějí všichni pozemští Mistři.

Skládačka našeho života se týká toho,kolik z pravdy,že jsme součástí Stvořitele,dokážeme přijmout.Jak dalece dokážeme otevřít kvantové dveře,abychom spatřili pravdu,dokud jsme naživu.

Tento jediný atribut podmiňuje to,jak dalece ve svém životě pokročíme na cestě k osvícení.

Není to o tom,kolik vědomostí a zkušeností je v naší Akáše,ale jak moc sami sobě dovolíme jí uvěřit.Existuje mnoho „Starých Duší“ na této planetě,které mají ohromné množství duchovního učení a přece v tomto bodě ,během svého života ,se nechtějí dotknout „ duchovní nádoby“ ve svém nitru.Toto je svobodná volba,která byla dána Lidské Bytosti.

Existuje velké plánování,které se odehrává před vstupem Duše do 3D reality a je mnoho věcí ,které do tohoto plánování vstupují,tzv.“vstupní energie“ nového života .Možnosti každé inkarnace jsou jiné a jedinečné.Duše se před narozením zabývá otázkami typu „Kdo byli moji rodiče? Uzavřeli jsme dohodu,že se se stanu jejich vnoučetem? V jaké duchovní skupině jsem byla?“

Plánování se provádí ještě před samotným vstupem do nové inkarnace,dokud ještě máme „Boží mysl“.

Každý z nás je pak po příchodu na planetu vybaven „duchovní nádobou“ ,která je naplněna zkušenostma ze životů předchozích a někdy dokonce i atributem „ probuzení k našemu vlastnímu mistrovství“.Jestliže jsme se v minulém životě probudili k duchovní pravdě,existuje silná pravděpodobnost,že to výrazně změní náš život v současné inkarnaci.

Proto se také „Staré Duše“ rodí na jiné místo ,než „Duše Mladé“.To vše je tedy naplánováno ještě

před narozením a my jsme na to připraveni.Opravdu.

Žádná lidská bytost na tuto planetu nepřichází nerada nebo za trest.

Možná bychom se měli toto prohlášení naučit nazpaměť!!!!!!!!