Duch svatý a jeho účinná pomoc přednášejícím a studentům

Velmi často slýcháme o Duchu svatém. Nejčastěji o něm slyšíte v chrámech, při bohoslužbách, od kněží, kteří zejména před svými kázáními vzývají Ducha svatého, aby jim přispěl ku pomoci.

Přesto však si jen málo kdo uvědomuje skutečnou podstatu a pomoc Ducha svatého.

Většinou se lidé ani nenamáhají rozluštit záhadu, kdo vlastně onen Duch svatý je, jak ve skutečnosti působí a jak by mohl působit ještě dále, kdyby si lidé Jeho působení uvědomovali a ve chvílích potřeby o Jeho pomoc správně požádali a hlavně – v tuto Jeho pomoc opravdově věřili.

V evangeliích lze najít slova Ježíše Krista, kterými Svým učdníkům slíbil, že jim pošle Utěšitele – Ducha svatého, který už s nimi zůstane na věky. A tento slib Ježíš Kristus také splnil. Do shromážděných učedníků Ježíše Krista po Jeho odchodu skutečně sestoupil Duch svatý a objevil se v podobě ohnivých jazyků nad hlavami apoštolů. Tímto objevením se Ducha svatého dostalo se apoštolům zázračné schopnosti, že náhle dovedli mluvit různými jazyky.

Evangelium nepodává žádné bližší vysvětlení o působení Ducha svatého a proto Jeho objevení se mezi lidmi zůstalo bez užitku pro ostatní lidstvo. Nepochopili a ani se nesnažili pochopit správné působení Ducha svatého. Proto také tak málo lidí této milosti využívá, kterou nám Ježíš Kristus přislíbil a také poskytl sesláním Ducha svatého mezi nás.

Věčná škoda těchto darů, které zůstávají nevyužity z pouhého nepochopení, zatímco by mohly konat opravdové zázraky.

Úspěšné výsledky této pomoci Ducha svatého by na sobě mohli poznat všichni studenti. Každý by mohl využíti tohoto vzácného daru, který jim Duch svatý nabízí a není třeba ničeho jiného než v Něj a v Jeho pomoc uvěřit a pokorně, upřímně o tuto pomoc poprosit.

Neboť jak řekl Ježíš Kristus „Nestarejte se, co budete mluvit, až budete potřebovat, Pán vám dá“.

Nezapomínejte tedy na tuto vzácnou možnost, kterou máte všichni na dosah ruky a používejte častěji těchto cenných darů Ducha svatého při vší své práci, zejména při práci duchovní.

A vy kteří máte děti ve školách a na studiích, snažte se ulehčit jim jejich práci, upozorněte je na tyto možnosti, aby můj článek přinesl užitek nejen vám, ale i vašim dětem.

Vychovávejte své děti k upřímné, pevné a neotřesitelné víře v Ducha svatého, naučte je obracet se k němu s opravdovou vírou, aby i jejich prosby o pomoc byly něčím víc, než bezmyšlenkovitě opakovanou frází.

Bůh vám k tomu pomáhej.

S láskou Blaženka.