Devět kroků jak používat fialový plamen Saint Germaina ve svém životě.

1.Každý den se na nějaký čas posaďte v ústraní a přeříkávejte si prohlášení fialového plamene.

Můžete říkat vaše prohlášení fialového plamene kdekoli a kdykoli.V autě,při vašich denních povinnostech ,nebo před tím,než jdete spát.Jednoduchým opakováním mantry fialového plamene můžete přivodit změnu kdykoli cítíte napětí,jste unavení nebo podráždění.Ale největší užitek z fialového plamene získáte,když si denně sednete v klidu alespoň na patnáct minut a bez přerušení budete říkat prohlášení fialového plamene.Nejlepší je říkat prohlášení fialového plamene na místě vyhrazeném spirituální práci,jako jsou kaple,nebo dobře osvětlená,čistá,vzdušná místnost.Špatné světlo ,prach,nepořádek a vydýchaný vzduch zabraňuje toku duchovní energie.Na váš oltář můžete dát svíčky,krystaly,květiny a fotografie svatých,Nanebevzatých Mistrů a vašich milých.

2.Začněte vaši meditaci s fialovým plamenem modlitbou.

Před tím,než začnete říkat vaše prohlášení vyslovte modlitbu,nebo invokaci k Nanebevzatým Mistrům,andělům a elementálům,aby vám přišli na pomoc.

Elementálové jsou přírodní duchové ohně,vzduchu,vody a země,kteří jsou odpovědní za péči o naší planetu.Elementálové reprezentující ohnivý element se nazývají salamandři,ti kteří reprezentují vzdušný element jsou sylfové,vodní element reprezentují undiny a zemský element reprezentují gnómové.Oni jsou opravdu velmi šťastní,když nám mohou pomoci čistit jak naši auru tak i auru planety pomocí fialového plamene.

3.Před začátkem použití fialového plamene si přivolejte ochranu.

Mistři učí,že když přinesete více světla je temnota k němu přitahována jako magnetem.Proto potřebujete utěsnit vaši auru bílou a modrou ochrannou energií.Jednou z nejlepších cest jak to udělat je invokovat světelný válec a ochranu archanděla Michaela.Řekněte své prohlášení o světelném válci každé ráno a opakujte je když je to potřeba v průběhu dne.Když je říkáte,vizualizujte oslňující bílé světlo s vaší Já jsem Přítomnosti,Přítomnosti Boha nad vámi,jak formuje neproniknutelnou stěnu světla kolem vás.Modlitba k archanděli Michaelovi může být velmi jednoduchá,např.“Archanděli Michaeli,pomoz mi,pomoz mi,pomoz mi!“Archandděl Prvního paprsku,Archanděl Michael ztělesňuje víru,ochranu,dokonalost a vůli Boží.Archanděl Michael mi mnohokrát zachránil život.Tak říkejte svá prohlášení s radostí a s gustem a vězte,že když voláte Archanděla Michaela a jeho legie andělů,budou okamžitě po vašem boku.

4.Začněte vaše prohlášení o fialovém paprsku preambulí.

Úvod prohlášení je jako pozvánka.V něm z láskou žádáme bytosti fialového plamene -Nanebevzaté Mistry a anděly-o pomoc a vedení.Obecně začínáme svá prohlášení:“Ve jménu milované,mocné a vítězné Božské přítomnosti,Já jsem ve mně a mém vlastním milovaném Svatém Kristově vědomí“. A přidáme naše oblíbené Mistry a Svaté.Naše spojení s nimi je skrze naší Já jsem Přítomnost a Svaté Kristovo vědomí.Já jsem Přítomnost je naše stálá,perfektní Boží Přítomnost.Svaté Kristovo vědomí je naše Vyšší Já a vnitřní učitel,který iniciuje a vede naši duši na její cestě ke sjednocení s Bohem.

Zde je PREAMBULE ,kterou můžete použít a přidat.

Ve jménu milované,mocné a vítězné Boží Přítomnosti Já jsem ve mně a mém vlastním milovaném Svatém Kristově vědomí ,já volám milovaného Saint Germaina a anděly sedmého paprsku.Prosím o ….............. Žádám,aby má prosba byla zmnohonásobena a použita pro dobro všech bytostí na této planetě ,kteří to potřebují.Děkuji a přijímám jak byla vykonána v tuto hodinu v plné síle podle vůle Boží.

    5.Nejprve říkejte prohlášení pomalu,potom zrychlujte,když opakujete prohlášení vícekrát.

Poprvé když říkáte prohlášení asi jej budete chtít říkat pomalu a se záměrem.Každé slsovo obdařte intenzivní láskou k Bohu.Je velká síla v pomalém přeříkávání a prohlášení.Když postupně zvyšujete rychlost stoupáte k vyšší tónině při vašem přednesu,dostává vaše prohlášení zase jinou sílu.Může se to přirovnat k akceleraci rozjížddějícího se vlaku.Začíná „šš-šš“ a za chvíli již dělá š-ššš-š-ššš a pak už šš-šš-šš-šš „!Čím rychleji jede ,tím větší je akce.Jak zrychlujete rychlost vašich prohlášení ,zjistíte,že jsou efektivnější ve zvyšování vašich vibrací.Zvyšování rychlosti nesmí být nepřirozené,prohlášení se musí zrychlovat téměř samo.

6.Použijte vizualizaci aby vám pomáhala v duchovní činnosti.

Většina lidí nevidí fialový plamen v činnosti svýma fyzickýma očima .Ale když zavřete oči a koncentrujete se na energetické centrum můžete někdy „vidět“ fialový plamen v akci vaším vnitřním zrakem.Lidem ,kteří mají vyvinuté duchovní vidění ,připomíná fialový plamen oheň,v barvách mezi tmavou indigovou a jasnou ametystovou do růžově fialové.Můžete vidět tyto plameny jak spalují karmickou hlušinu.Někdy pomáhá představit si tuto hlušinu jako špalky dřeva nebo dehtu ve vašem elektronovém pásu,jak se rozpadají v plameni.Rozpadají se a poskakují a potom zmizí v chomáčku bílého kouře.Jakmile se naučíte některá prohlášení fialového plamene,můžete zavřít oči a zkusit náledující vizualizace:

Pilíř fialového plamene.

Když invokujete fialový plamen můžete si vizualizovat,že jste obklopeni sloupem fialového ohně asi dva metry v průměru a zhruba tři metry vysokým.Rozšiřuje se od spodu vašich nohou kus nad vaší hlavu.Dívejte se na fialový plamen,jak se rozhořívá,jako byste se dívali na film.Plameny šlehají a pulzují kolem vás v různých tvarech a odstínech růžové a fialové.Kolem tohoto pilíře fialového plamene vidíte váš světelný válec ,ještě větší sloup z bílého světla,který chrání a uzavírá fialový plamen.Udržujte v mysli tuto vizualizaci když děláte prohlášení během dne .Kdykoli si na ni vzpomenete ,posilujete tento obraz.

Léčení vířící koulí fialového plamene.

Tato vizualizace pomáhá s léčením čtyř nižších těl.Když říkáte vaše prohlášení fialového plamene,představte si velkou kouli fialového světla,která se formuje kolem vás.Jak zrychlujete přeříkávání prohlášení ,představte si ,jak koule víří,jako atrakce v zábavním parku.

Vidíte jak rotuje rychleji a rychleji.Tato vizualizace zakotvuje fialový plamen a akceleruje vibrace vašich buněk,atomů a elektronů.Pak si představte menší koule fialového plamene přiložené kolem každého orgánu ve vašem těle.Představte si,jak fialový plamen odstraňuje každou temnotu ,která může být základem nemoci a okamžitě ji likviduje.Pak si představte fialový plamen,jak vylepšuje vaše orgány.Požádejte svou Já jsemPřítomnost a Svaté Kristovo vědomí a anděly fialového plamene ,aby udržovali tyto koule fialového plamene kolem vás během dne.Dodávejte energii vašemu požadavku periodickým opakováním vizualizace rotující koule.Experimentujte s touto vizualizací a uvidíte,jaké ve vás zanechá pocity.

7.Používejte fialový plamen každý den.

Nejlepší doba k prohlášení je brzy ráno .Uvidíte,že když učiníte prohlášení jako první věc po ránu,váš den bude probíhat mnohem hladčeji.Můžete učinit speciální prohlášení -požadavek pro transformaci jakýchkoli mentálních,citových a fyzických problémů na kterých ve vašem životě pracujete.Můžete pracovat na vztazích s vašimi přáteli i s vašimi blízkými.

8.Použijte fialový plamen aby zhojil záznamy vašich minulých životů.

Jakmile budete používat fialový plamen nějakou dobu,mohou se vám začít vybavovat vzpomínky na minulé životy .Vzpomínky z minulých životů není něco,co by se mohlo brát na lehkou váhu.Jakmile jste si toho vědomi ,karma (pozitivní i negativní) z tohoto života vyplopuvá na povrch.Negativní karma je něco jako Pandořina skříňka .Jakmile ji otevřete,chce se vám vyhrnout rukávy a trávit svůj čas službou životu a volat každý den anděly fialového plamene ,aby transformovaly karmickou hlušinu.Koncentrací na prohlášení fialového plamene může trvat jen šest měsíců než vyrovnáte karmu jednoho minulého života .Toto je opravdu veliký dar ,který vám byl dán Saint Germainem.Jakmile používáte fialový plamen,obrazy z minulých životů vám mohou přicházet na mysl.Můžete vidět sami sebe ,jací jste byli před dávnými věky.Nebo můžete mít jenom pocit ,že jste byli v určité době nebo na určitém místě.Jsou-li tyto záznamy bolestivé a ony většinou jsou ,neboť naše duše pláče po rozřešení můžete cítit smutek nebo žal.Ale taktéž se budete cítit osvobozeni ,protože víte,že použitím prohlášení fialového plamene,přeměňujete záznamy vaší karmy.Jakmile jste si vědomi těchto vzpomínek,nesnažte se je potlačit.Místo toho,zaměřte svou pozornost na světlo ve vašem srdci.Představujte si jak jsou vzpomínky nasycovány fialovým plamenem dokud jejich forma nezmizí.Pak nechte vzpomínky být a nahraďte je vaším vnitřním zrakem zářícím bílým světlem.Můžete též použít vizualizaci gumy.Kdykoliv vidíte tyto scény ,vizualizujte si velikánskou gumu,na zůsob křídy na tabuli,ale fialovou ,která obraz vygumuje .Jakmile to uděláte dostatečněkrát ,přestanou být vzpomínky bolestivé a postupně zmizí ze zorného úhlu vaší mysli.

Když používáte fialový plamen pro práci s karmickými záznamy,transformujete dva lelementy.První jsou vzpomínky emocionální a paměť duše na události,které vám způsobily bolest.Druhý je karmická energie,která vás poutá k těm,koho jste zranili nebo kdo zranil vás.Nazýváme to“příčina ,následek a paměť karmy,což zahrnuje všechny energie ,které jste spoutali negativními myšlenkami nebo pocity z minulosti.

Záznamy minulých životů jsou jako soubory ve vašem počítači.Musíte vymazat negativní záznamy a vzpomínky ,abyste udělali místo pro pozitivní .Když toto uděláte s pomocí fialového plamene,osvobozujete svoji duši,aby se mohla přesunout na vyšší úroveň existence.Psychoterapie vám dává klíče k pochopení sebe sama.Abyste mohli dělat lepší volby ve svém životě.Můžete získat rozřešení od někoho,joho znáte protože vidíte negativní záznam z minulosti a tak se rozhodnete učinit pozitivní čin v tomto životě.Když použijete prohlášení fialového plamene a službu těm,komu jste ublížili,kombinace obou může zrušit příčinu,efekt,záznam a vzpomínku na tyto bolestivé incidenty.A to je jenom tím,že se dostanete k těmto záznamům,že můžete pročistit cestu pro vaši duši,aby mohla dostat novou příležitost.

Můžete zrychlit rozvoj vaší duše v tomto životě a tak zkrátit cestu k vašemu cíli splynutí s Bohem.

Vždy,když vyrovnáte karmu z určitého života,vaše Vyšší Jávám může vyjevit další život,který potřebujete dát do pořádku a pak další a další.Je důležité ,aby jste tyto negativní záznamy z vašich minulých životů necítili jako zátěž.Všichni jsme v minulosti dělali chyby ,jinak bychom tady dnes nebyli.Odpusťte si a pokračujte.Buďte vděční,že jste tady a že máte příležitost vymazat tyto záznamyfialovým plamenem.Jakmile jednou začnete,pokračujte.Každá dlouhá cesta začíná prvním krokem.Vždy,když změníte záznam z minulého života fialovým plamenem,získáte nový pocit osvobození vaší duše.A takto zjistíte,že berete svůj život a cíl své duše do vlastních rukou.

9.Zvětšete rozsah vašich invokací a zahrňte do nich čištění karmického nepořádku vašeho

domu,vašeho okolí a celé planety.

Jakmile si vyzkoušíte směrování fialového plamene,aby pomáhal ostatním,můžete začít s představou své aury jako fontány fialového plamene,kde se všichni,které potkáte mohou napít.Připomeňte si,aby jste fialový plamen vždy zpřístupnili těm,kdo jsou v nouzi.

Nejenom,že fialový plamen rozpouští vaši vlastní karmu,která pochází z válek a nahromadění nespravedlnosti.Lidé mají různé zkušenosti z použití fialového plamene.Někteří pilně opakují prohlášení po měsíce než obdrží nejaké potvrzení,že to funguje.Jiní mají velkolepé výsledky hned ,jak poprvé otevřou ústa.Můžete si vypracovat vlastní použití fialového plamene ve spolupráci s vaším Vyšším Já.Můžete přidat fialový plamen dovašich denních modliteb nebo maditací ,ať jsou jakékoliv.

Přeji hodně vytrvalosti a úspěchů při práci s fialovým plamenem.

S láskou Blaženka.